Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Zelftoets

Met de volgende opdrachten kunt u toetsen of u de stof uit deze cursus beheerst. De uitwerkingen zijn op de volgende pagina opgenomen.

OPDRACHT A: Herlees het eerste deel van "Pozie als pennenproef" (p. 93-97) en zoek de grappige passage door middel waarvan Van Oostrom de huidige lezer tracht te boeien. Uitwerking

OPDRACHT B: Herlees de paragraaf "Oudnederlands als zijsprong" (p. 46-51) en probeer hier het actualiserende intermezzo te vinden. Uitwerking

OPDRACHT C: Herlees "Beer met een missie" (p. 83-87) en zoek de door Van Oostrom gegeven oordelen. Uitwerking

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.