Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Uitwerking opdracht A

OPDRACHT A: Herlees het eerste deel van "Pozie als pennenproef" (p. 93-97) en zoek de grappige passage door middel van welke Van Oostrom de huidige lezer tracht te boeien

Uitwerking

In de tekst is al aangegeven dat Van Oostrom veel aandacht besteedt aan de vakgenoten. Soms maakt hij ook vermakelijke toespelingen op de binnen de vakbeoefening bestaande tradities.

Zo lezen we bij het fameuze Hebban olla vogala: "Wat zouden de negentiende-eeuwse aartsvaders der literatuurgeschiedenis niet hebben geglommen van nationaal gevoel bij dit oeroude versje!" (p. 96). De toespeling op de vakbeoefening spitst zich hier toe op het feit dat in de 19e eeuw nationalistische gevoelens een duidelijke drijfveer waren bij de bestudering van de oudere letterkunde.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.