Middelnederlandse letterkunde als literair erfgoed

Uitwerking opdracht B

OPDRACHT B: Herlees de paragraaf "Oudnederlands als zijsprong" (p. 46 - 51) en probeer hier het actualiserende intermezzo te vinden.

Uitwerking

Actualiserende intermezzo's vindt men in Stemmen op schrift van allerlei soort en omvang. Wat te denken van de volgende passage over de naamkunde, als afterthought bij Van Oostroms beschouwing over het voorkomen van Nederlandse eigennamen (namen van personen en plaatsen) in Latijnse documenten? En ook hier ontbreekt de literaire verwijzing niet, dit keer wordt verwezen naar William Blake's Auguries of Innocence .

"Het illustreert de bredere betekenis van naamkunde als een historische discipline. Niet in de laatste plaats door Het Bureau van J.J. Voskuil heeft deze tak van wetenschap vandaag de dag een stoffig imago: Prikkebeen verkleefd aan schoenendozen vol systeemkaartjes (zoals ze ook daadwerkelijk worden bewaard op het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, of in de grote collectie van wijlen dr. Maurits Gysseling, die berust op de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent). Maar niet voor niets belijdt Voskuil tevens zijn onverholen liefde voor dit dienende wetenschappelijke werk, dat behalve vlijt ook een groot vakmanschap vereist, en veel verbeeldingskracht. Om het maar eens niet al te nederig te zeggen: goede naamkundigen combineren het besef dat de lieve God in het detail steekt, met het vermogen om de wereld in een korrel zand te zien." (p. 51)

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.