Inhoud van de cursus

Structuur van de cursus
Introductie tot de cursus

Blok 1 Genealogie en familiegeschiedenis
Leereenheid 1 Van genealogie tot familiegeschiedenis
Leereenheid 2 Begin van het onderzoek

Blok 2 Bevolkingsregistratie 19e en 20e eeuw
Leereenheid 3 Burgerlijke stand
Leereenheid 4 Bevolkingsregister

Blok 3 Voornamen en familienamen
Leereenheid 5 Voornamen en familienamen

Blok 4 Bevolkingsregistratie 17e en 18e eeuw
Leereenheid 6 Doop-, trouw- en begraafregisters
Leereenheid 7 Vestiging en vertrek

Blok 5 Kennismaking met aanvullende bronnen
Leereenheid 8 Notariėle archieven
Leereenheid 9 Rechterlijke archieven
Leereenheid 10 Belastingregistratie

Literatuuropgave
Tentamen en certificering

De bestanden zijn te downloaden via de downloadpagina

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.