Als deze cursus me bevalt, hoe kan ik dan verder gaan?

U kunt besluiten u in te schrijven bij de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De volgende cursussen zijn geschikte cursussen als vervolg op deze cursus.

Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen

Deze cursus staat aan het begin van de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. U maakt kennis met de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie die tezamen de opleiding Cultuurwetenschappen vormen. De Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen (C44122) gaat over de vaderlandse geschiedenis vanaf het Bourgondische tijdperk tot en met de Gouden Eeuw van de Republiek.

Inleiding cultuurgeschiedenis (C04212)

Deze cursus valt uiteen in twee delen:

Middeleeuwen

De middeleeuwen roepen het beeld op van torens en kastelen, waar minstrelen hoofse liederen ten gehore brachten en koene ridders elkaar op het toernooiveld eervol bestreden. Dit is een onuitroeibaar cliché, dat een sterk vertekend beeld geeft van een tijdperk dat meer dan duizend jaar beslaat.
God heerste met harde hand over deze wereld die naar huidige maatstaven technologisch onderontwikkeld, arm, onrechtvaardig en uiterst gewelddadig was. Toch hebben veel elementen uit onze samenleving middeleeuwse wortels.
Middeleeuwen (C12221).

Andere historische cursussen in het aanbod van de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit

Zie voor meer informatie onze website: www.ou.nl/cultuur.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.