Tentamen en certificering

Hebt u de Basiscursus stamboomonderzoek met succes doorlopen, dan bieden wij u de mogelijkheid om tentamen te doen. U kunt het tentamen thuis in uw eigen tempo maken. De kosten voor dit tentamen bedragen € 125.

Het tentamen bestaat uit 10 multiplechoicevragen. Hebt u 7 vragen juist beantwoord, dan bent u geslaagd. Indien u het tentamen succesvol hebt afgerond, ontvangt u een certificaat.

Wilt u deelnemen aan het tentamen Basiscursus stamboomonderzoek, dan kunt u zich aanmelden via secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl onder vermelding van ‘Aanvraag tentamen BSO’. Vermeld daarin ook uw volledige adresgegevens (incl. telefoonnummer(s)) en - als u eerder een cursus van de Open Universiteit volgde - uw studentnummer. U ontvangt van ons vervolgens een mailbevestiging met het rekeningnummer van de bank waarnaar de € 125 overgemaakt dienen te worden. Zodra de betaling binnen is, ontvangt u het tentamen via de mail.

We raden u aan het tentamen binnen 2 weken af te ronden en de antwoorden per mail terug te sturen naar secretariaat.cultuurwetenschappen@ou.nl onder vermelding ‘Antwoorden tentamen BSO + [tentamennummer]’. Het unieke tentamennummer staat boven aan het tentamen. U ontvangt normaliter binnen twee weken de uitslag van het tentamen. Tijdens de vakantieperiodes kan dit wat langer duren.

Wij wensen u veel succes!

Centraal Bureau voor Genealogie. Centrum voor familiegeschiedenis (www.cbg.nl).

Open Universiteit

Logo CBGLogo Open Universiteit

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
» Cultuurwetenschappen
» Informatica
» Natuurwetenschappen
» www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.