Colofon

De Basiscursus stamboomonderzoek is beschikbaar gesteld door het Centraal Bureau voor Genealogie (www.cbg.nl).
De Open Universiteit verzorgde redactie, vormgeving en publicatie. Daarnaast verzorgt zij tentaminering en certificering (www.ou.nl).

Auteur

Drs. R.J.F. van Drie, hoofd publieksdiensten en plaatsvervangend directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie

Redactie

Mevr. C.F.J.M. Schreurs, Open Universiteit

Vormgeving

Mevr. J.M. Beckers-van der Weerden, Open Universiteit

Webmaster

Dhr. P.W.M. Szumski, Open Universiteit

Illustratieverantwoording

Geertgen tot Sint Jans, De boom van Jesse, 1510, 89,9 cm 60,6 cm, Rijksmuseum Amsterdam.

© 2017 Open Universiteit | Disclaimer | Contact
Cultuurwetenschappen
Informatica
Natuurwetenschappen
www.ou.nl

 

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.