Misconcept of preconcept

Het rapport Misconcept of preconcept? beschrijft een onderzoek naar de vraag of studenten van lerarenopleidingen biologie zich een goed beeld kunnen vormen van het ontstaan van misconcepten tijdens een les of leertraject. Op basis van de resultaten bevelen de auteurs aan om binnen lerarenopleidingen meer aandacht te besteden aan (1) de wijze waarop leerlingen nieuwe informatie opnemen, (2) het maken van een onderscheid tussen preconcepten en misconcepten, en (3) de inzet en actualisering van kennisbanken die vakinhoudelijke onderwerpen koppelen aan vakdidactische kennis.

Informatievaardigheden en de mediathecaris

Het rapport Informatievaardigheden en de mediathecaris belicht de steeds belangrijkere rol van de mediathecaris bij het aanleren van informatievaardigheden in het onderwijs. In een tijd waarin leerlingen al hun informatie overal vandaan kunnen halen via het internet, is er behoefte aan manieren om de juiste informatie te vinden en die goed te gebruiken. De klassieke bibliothecaris is door deze ontwikkeling meer en meer veranderd van beheerder van de boekencollectie in informatiespecialist die samen met de leraar de leerlingen helpt de juiste informatie te vinden.

Professionaliseren in het hart van de vernieuwing

Vanuit de theorie naar de praktijk om daar te geleerde kennis toe te passen: dat is de weg die de meeste leraren in het middelbaar beroepsonderwijs wel weten te bewandelen. Maar het kan ook in de omgekeerde richting, zo heeft men ondervonden in de Waterfabriek, een speciale afdeling van het Willem I College in s Hertogenbosch. Maar ook dat het bewandelen van de Omgekeerde Leerweg niet vanzelf gaat, is te lezen in het rapport Professionaliseren in het hart van de vernieuwing. Het is niet alleen voor deelnemers maar ook voor leraren (leermeesters en werkmeesters) wennen om vanuit de praktijk naar de theorie te gaan in een bedrijfsmatige context.