null TOTAAL overzicht Certified Professional Programs

STG_BDK_MAMAN_MABPM_13006_head_large.jpg
TOTAAL overzicht Certified Professional Programs
Managementwetenschappen
Code CPP
Onze programmalijn Certified Professional Program is gericht op toepassing van wetenschappelijke kennis in de context van uw eigen beroepspraktijk. U leert alleen wat u nog niét kunt. U brengt uw eigen casus in en kunt thuis of op uw werkplek studeren. Zo maakt de Open Universiteit studielast tot studielust.

General

Beschrijving

Professional Programs bieden een aantrekkelijke mix van academisch cursusmateriaal en praktijkgerichte opdrachten. U verwerft snel en efficiënt competenties door een combinatie van online activerend onderwijs en contactmomenten. De programma's zijn uitermate geschikt voor professionalisering en toegesneden op uw organisatie, uw situatie en wensen.
 
Certified Professional Programs zijn praktijkgerichte trajecten op academisch niveau die u naast uw werk kunt volgen. Een studie die gericht is op toepassing van wetenschappelijke kennis in de context van de eigen beroepspraktijk.
Er zijn Certified Professional Programs binnen het wetenschapgebied van Management, Informatica en Natuurwetenschappen.
 
Managementwetenschappen
Deze CPP's kunnen ook ingebracht worden in de MBA. De Open Universiteit biedt sinds oktober 2018 een nieuwe MBA aan, yOUrMBA. yOUrMBA (60 ec) bestaat uit een stamjaar “Applied Studies in Management”, een specialisatie waarin bovenstaande CPP’s ingebracht kunnen worden en een MBA Thesis.
 
Wanneer u al een of meerdere CPP’s heeft afgerond, kunt u in aanmerking komen voor de overgangsregeling, die de mogelijkheid geeft de oude variant van de MBA af te ronden.
 
Heeft u vragen of behoefte aan advies omtrent de MBA of overgangsregeling? Neem dan contact op met onze studieadviseur Loes Moritz via you@ou.nl of 045-576 2777.
 
Informatica & Informatiekunde
Natuur- en Milieuwetenschappen
  • Circulaire economie (verwacht in 2020)

Signing up

Guidance

Exam

Composition

More info

Extra informatie

Wilt u graag meer informatie over een specifiek Professional Program, een brochure of een vrijblijvend adviesgesprek (met een docent) of onze studieadviseur Loes Moritz, neem dan contact op met ons Team Professional Programs via
you@ou.nl of 045-5762777.