null Frank van der Duijn Schouten neemt het stokje over van Karl Dittrich en is de nieuwe interim-voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit

ALG_FrankvanderDuijnSchouten_10502_head_large.jpg
Frank van der Duijn Schouten neemt het stokje over van Karl Dittrich en is de nieuwe interim-voorzitter van het College van bestuur van de Open Universiteit
De Raad van toezicht van de Open Universiteit heeft Frank van der Duijn Schouten benoemd als interim-voorzitter van het College van bestuur (CvB). Hij neemt op 1 november 2021 het stokje over van Karl Dittrich. Frank van der Duijn Schouten vormt samen met rector magnificus Theo Bastiaens het CvB, dat zich de komende periode zal richten op de verdere ontwikkeling van de Open Universiteit.

Reactie Raad van toezicht

De Raad van toezicht is verheugd met de aanstelling en is ervan overtuigd dat Frank van der Duijn Schouten een waardevolle toevoeging is voor de Open Universiteit. RvT-voorzitter René Smit: 'Schaarste op de arbeidsmarkt en COVID-19 hebben een nieuw perspectief gegeven aan afstandsonderwijs en daarmee voor de Open Universiteit. Nieuwe verbondenheid van de Open Universiteit met de andere universiteiten, het bedrijfsleven en het Rijk zijn van belang. De Raad van toezicht is blij dat de ervaren universiteitsbestuurder Frank van der Duijn Schouten de taken van de eveneens ervaren Karl Dittrich overneemt om met de organisatie invulling te geven aan dat nieuwe perspectief.'

Visie op afstandsonderwijs

Frank van der Duijn Schouten: 'De Open Universiteit heeft sinds de oprichting in 1984 met haar afstandsonderwijs een unieke positie ingenomen binnen het Nederlands academisch bestel. Dat anno 2021 de aandacht in het hoger onderwijs voor flexibilisering en het creëren van voorzieningen voor leven lang ontwikkelen sterk is toegenomen maakt de rol van de Open Universiteit alleen maar relevanter en interessanter. Ik vind het een eer en een uitdaging in het licht van deze ontwikkelingen een bijdrage te mogen leveren aan de strategische positiebepaling van de Open Universiteit.'

Over Frank van der Duijn Schouten

Prof. dr. Frank (F.A.) van der Duijn Schouten (1949) is zeer vertrouwd met de academische wereld. Sinds zijn start als student wiskunde in 1967 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is hij onafgebroken binnen de universitaire wereld actief geweest. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies bekleed in het hoger onderwijs. Van 1999 tot 2008 was Van der Duijn Schouten Rector Magnificus van Tilburg University. Diezelfde functie bekleedde hij van 2013 tot 2015 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en vanaf januari tot oktober 2021 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.