null Master Kunst- en cultuurwetenschappen

Master Kunst- en cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Arts (MA)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Ben je een echt cultuurdier en wil je alles weten van cultuur- en kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie? De master Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit komt niet alleen tegemoet aan je gezonde nieuwsgierigheid, maar leidt je tegelijk op tot een kritische en academisch geschoolde cultuurprofessional.


Wat leer je in deze opleiding?

Je krijgt alle noodzakelijke bagage om je te ontwikkelen tot een zelfstandig opererend en kritisch onderzoeker. Iemand met een hoog academisch denk- en werkniveau, die in staat is om cultuurwetenschappelijke vraagstukken zelfstandig en kritisch te analyseren. Daarbij specialiseer je je in één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Je leert vakliteratuur te bestuderen en te beoordelen. Ook zet je zelf onderzoek op en voert dit uit, waarna je op wetenschappelijke wijze rapporteert over het onderzoek en de resultaten.

Kunst en cultuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Arts (MA)
Magda Vanmontfort

Student aan het woord

“De kritische, onderzoekende instelling komt me goed van pas bij mijn huidige beroep. Ik werk als projectcoördinator voor het Steunpunt Onderwijs van de provincie Limburg en zet me in voor de studiekeuze- en loopbaanbegeleiding van leerlingen in het secundair onderwijs. Ik ga met jonge mensen studiegebieden, kennisdomeinen en loopbanen verkennen. Dan geniet ik ervan om hen te leren oog te hebben voor de samenhangen in de wereld die verder reiken dan wat je op het eerste gezicht ziet en ervaart.”

Met deze master maak je een flinke verdiepingsslag in je cultuurwetenschappelijke kennis. Afhankelijk van de keuze van jouw disciplinaire verdieping in de master en jouw vooropleiding kun je verder kiezen uit diverse cursussen. Denk bijvoorbeeld aan De negentiende-eeuwse roman, Roofkunst. Herkomstonderzoek en de verplaatsing van kunstbezit, Facetten van vertier of de cursus De veelzijdige verlichting.
 
In deze masteropleiding ga je de diepte in en specialiseer je jezelf in één of twee van de vier cultuurwetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis en letterkunde. Alle mastercursussen zijn ontworpen vanuit het centrale thema van het facultair onderzoeksprogramma Waarde en waardering van cultuur.
De cursussen hebben het karakter van onderzoekspractica en scholen jou in het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ze bereiden je voor op het onderzoek in het kader van de masterscriptie dat in het verlengde ligt van de door jou gekozen verdiepingsdiscipline. 
Je begint je afstudeertraject met het schrijven van een gedegen onderzoeksplan. Natuurlijk word je daarbij intensief begeleid. Kers op de taart van de masteropleiding is de masterscriptie, het schriftelijke onderzoeksverslag over een cultuurwetenschappelijk onderwerp dat voldoet aan de normen en criteria voor een wetenschappelijke publicatie.
Er wordt in de master extra aandacht besteed aan studeerbaarheid, een duidelijke structuur, een vast startpunt, de vorming van vaste onderzoeksgroepen, fysieke bijeenkomsten en veel persoonlijke begeleiding. Deze zorgen voor efficiënt en effectief studeren. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 
 

Opbouw

De opleiding omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Met deze structuur kun je vooraf een realistisch studieplan maken. 
De mastercursussen (7,5 studiepunten) zijn ingedeeld in blokken van meestal twee kwartielen (21 weken met aansluitend een tentamenweek). Een masterclass heeft een omvang van 5 studiepunten en wordt binnen één kwartiel aangeboden. Alle cursussen in de master hebben een vast startmoment. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Voor de afronding van de master (onderzoeksplan en de masterscriptie) kun je zelf bepalen wanneer je begint.
In het eerste studiejaar kies je uit het aanbod in totaal vier cursussen van 7,5 studiepunten. Het tweede studiejaar volgt je een masterclass (5 studiepunten) en begin je met de voorbereiding op de masterscriptie met het bestuderen van de relevante literatuur en het schrijven van een onderzoeksplan. Tweederde van de studietijd in het tweede jaar heb je nodig voor onderzoek en het schrijven van de masterscriptie.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. Je kunt starten met de opleiding in september en februari. 

Academisch studeren op jouw manier

De master Kunst- en cultuurwetenschappen is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Maar het studietempo is strak: een goede planning is daarom noodzakelijk. 
Je kunt zelf kiezen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen met je planning zijn er temposchema’s beschikbaar. Maak daarvoor met onze studieadviseur een planning op maat. Samen bekijk je je meest ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie.

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, via de online leeromgeving en tijdens de (verplichte) bijeenkomsten. Voor de onderzoekspractica gaat het (meestal) om drie verplichte bijeenkomsten. Afhankelijk van de activiteiten zijn het fysieke of virtuele bijeenkomsten.  De studie is weliswaar vooral online, maar er zijn meerdere gelegenheden waarop je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Zo wordt jaarlijks een landelijke dag cultuurwetenschappen georganiseerd voor alle studenten, alumni en belangstellenden met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Via de online leeromgeving heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per mail of telefonisch (op afspraak) bereikbaar. 

Tentaminering

Je sluit elke mastercursus af met een schriftelijk werkstuk. Je kunt binnen de inschrijfduur van twaalf maanden de eindopdracht twee maal herkansen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale 
bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, worden begeleidingsbijeenkomsten gehouden, kun je studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Starten

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen, dan houden wij vooraf graag een kennismakings- en adviesgesprek met je. Zodra jouw aanvraag door ons is ontvangen, neemt de studieadviseur contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens het gesprek kijken we eerst of je op basis van je vooropleiding kunt worden toegelaten tot de master. Is dat zo, dan bespreken we in overleg en op basis van je specifieke situatie een optimaal studiepad. Je krijgt dan ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten. 
De opleiding start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar.

Toelating

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de hieropvolgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een studieadvies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor onze master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen. 

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus volledig overeenkomen met de CW-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Kunst- en cultuurwetenschappen op zak ben je niet alleen een cultuurwetenschapper met een Master of Arts (MA), een internationaal erkende titel op zak. Je kunt aan de slag in culturele en maatschappelijke organisaties en erfgoedinstellingen, diverse staf- en beleidsfuncties bij de overheid, in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting. Je beheerst de ‘taal van de cultuur’ en kunt deze op professionele wijze toepassen in het werkveld. Tegelijk ben je in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren binnen de cultuurwetenschappen. Ben je vrijwilligers, freelancers en zzp’ers en werkzaam zijn in de culturele sector, dan kan de masteropleiding een opstap zijn naar vast of betaald werk in de sector.

Waardering

Dat onze masteropleiding kwalitatief hoogstaand is, blijkt wel uit de Keuzegids 2019: van alle masteropleidingen Kunst- en cultuurwetenschappen staat onze masteropleiding op de eerste plaats!

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Kunst- en cultuurwetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2019 is de opleiding met een positief resultaat gevisiteerd.