RW_MeetMatch_2020_17214_head_large.jpg
Dit is rechten studeren bij de Open Universiteit
Is rechten studeren het bestuderen van droge kost? Wetten, wetboeken, regelgeving en jurisprudentie? Ja en nee. Aan de basis van rechtsgeleerdheid ligt gewoon de maatschappij waarin wij leven. En daarin gebeurt van alles, van plezierige gebeurtenissen zoals geboorte en huwelijk tot ernstige uitglijders en zware criminaliteit. Over mens en dier en de omgeving om ons heen. Om eerlijk en goed onderbouwd recht te kunnen spreken is gedegen kennis van wetten nodig die wij in ons rechtssysteem handhaven. Je ontwikkelt tijdens de studie juridische vaardigheden om je kennis in de rechtspraktijk te kunnen toepassen.

Hoe ziet je studie er uit bij de Open Universiteit?

De opleidingen zijn onderverdeeld in cursussen waarvan een gedeelte op een bepaald moment kan worden bestudeerd volgens een studierooster. En het andere deel is vrij in te plannen. Deze manier van studeren is bedacht om studeren naast een baan mogelijk te maken. Je kunt dan zelf ongeveer bepalen hoe snel je wilt studeren.

Studeren bij de Open Universiteit doe je voornamelijk thuis. Je hoeft niet naar college, je studeert in een online studie-omgeving. In deze omgeving heb je contact met je medestudenten en docenten en volg je af en toe een gezamenlijke online class. Studiestof, oefententamens, opdrachten en nieuws zijn via je eigen account bereikbaar. Dit betekent niet dat je in je eentje studeert, er zijn genoeg activiteiten waarbij je contact hebt met anderen. En soms is dat bij studiebijeenkomsten in een studiecentrum.

Studierichtingen binnen Rechtsgeleerdheid

Aan het begin van de opleiding maak je kennis met de breedte van het vakgebied. Je wordt meegenomen op het gebied van privaatrecht, strafrecht staats- en bestuursrecht, internationaal- en Europees recht. Verderop in de bacheloropleiding en in de master kun je je eigen interesse verder uitdiepen. Kijk voor meer informatie over de opleidingen en andere opleidingsmogelijkheden op de webpagina Rechten studeren.