ALG_COVID19_19958_head_large.jpg

Informatie over COVID-19


De Open Universiteit volgt de richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze pagina bevat de meest actuele informatie over de gevolgen van het coronavirus voor ons onderwijs.

Update woensdag 21 september 2022

Coronazelftesten bestellen kan niet meer via de overheid op zelftestonderwijs.nl. Ze zijn inmiddels goed verkrijgbaar bij drogisterijen, apothekers en online. Hoewel zelftesten geen verplichting zijn, doen we wel een beroep op studenten en medewerkers om regelmatig een zelftest te blijven doen. Zo kunnen besmettingen worden gevonden die anders verborgen blijven. Hiermee vergroten we de veiligheid voor iedereen.

Heb je plannen om naar de universiteit te gaan? Doe dan een zelftest bij klachten, als je dichtbij een besmet persoon was of gewoon voor de zekerheid. Ook als je volledig bent gevaccineerd of corona hebt gehad. Bij een positief testresultaat raadpleeg je de website quarantainecheck.rijksoverheid.nl om te kijken wat je moet doen.

 

Update donderdag 17 maart 2022

Dinsdag 15 maart 2022 zijn in Nederland de coronamaatregelen verder versoepeld. Omdat het aantal coronabesmettingen nog hoog is, blijven we bij de Open Universiteit wel iedereen vragen om de hygiënemaatregelen te volgen en met corona-klachten thuis te blijven.

Hygiëne-maatregelen

Geef elkaar de ruimte en blijf de basisregels volgen: schud geen handen, nies in je elleboog, was regelmatig je handen, houd waar mogelijk afstand, ventileer ruimtes en vooral: blijf thuis met corona-klachten en doe een test. Meer informatie staat op rijksoverheid.nl.

Mondkapjes

Het dragen van mondkapjes in de gebouwen van de universiteit is niet meer verplicht, maar respecteer het als medewerkers of studenten een mondkapje willen blijven dragen.

Testen bij klachten

Het dringend advies aan medewerkers en studenten om twee keer per week preventief een zelftest te doen, is vervallen. Je hoeft alleen nog te testen bij klachten. Zelftesten kunnen nog steeds gratis besteld worden bij www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Informatie in gebouwen en op website

Alle informatie over coronamaatregelen op de website en in de gebouwen wordt geactualiseerd. Sommige hygiëne-hulpmiddelen zoals kuchschermen en de 'desinfectiepalen' aan de ingang van de gebouwen laten we nog staan.

 

Update donderdag 17 februari 2022

Het Nederlandse kabinet heeft dinsdag 15 februari 2022 een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Voor de universiteiten vervalt vanaf vrijdag 18 februari de maximale groepsgrootte en vanaf vrijdag 25 februari is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsing in de gebouwen en om anderhalve meter afstand te houden.

Meer fysiek onderwijs mogelijk

Vanaf vrijdag 18 februari is er in het hoger onderwijs geen maximale groepsgrootte meer voor onderwijsbijeenkomsten (inclusief oraties en promoties). Hierdoor kan er weer meer onderwijs op locatie gegeven worden. Om de planning van studenten en docenten niet te verstoren, zal dit geleidelijk aan moeten worden georganiseerd. Daarbij is er bij verplichte onderdelen voor studenten altijd een online alternatief.

Geef elkaar de ruimte

Het is fijn dat we elkaar weer meer 'in het echt' kunnen zien, maar… corona is niet weg, het aantal besmettingen is nog hoog. Geef elkaar de ruimte en blijf de basisregels volgen: schud geen handen, nies in je elleboog, was regelmatig je handen, houd waar mogelijk afstand en vooral: blijf thuis met corona-klachten en doe een test.

Preventief zelftesten

We roepen medewerkers en studenten op om regelmatig een zelftest te doen. Twee keer per week preventief zelftesten wordt dringend geadviseerd. Zelftesten kunnen door medewerkers en studenten nog steeds gratis besteld worden bij www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Mondkapjesplicht

Tot vrijdag 25 februari is het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de gebouwen van de universiteit verplicht. Daarna vervalt de mondkapjesplicht. De overheid adviseert om een mondkapje te dragen als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Respecteer het als studenten of medewerkers een mondkapje willen blijven dragen.

 

Update woensdag 26 januari 2022

Dinsdag 25 januari, heeft het kabinet besloten een aantal coronamaatregelen te versoepelen vanaf woensdag 26 januari voor een periode van zes weken. Een volgend weegmoment is over drie weken. Voor de universiteiten blijven de meeste maatregelen van kracht, zoals de maximale groepsgrootte van 75. Er is wel een aanpassing van de mondkapjesplicht.

Basismaatregelen

Nu het aantal besmettingen zo oploopt, is het extra belangrijk om je aan de basismaatregelen te houden: hou afstand, draag een mondkapje, was je handen, test regelmatig, ventileer ruimtes en blijf thuis bij klachten. Gratis zelftesten kunnen studenten en medewerkers bestellen op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Mondkapjesplicht

Het is voor iedereen verplicht om bij verplaatsing in de gebouwen van de universiteit een mondkapje te dragen, en wanneer je zit op een plek waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

 

Update maandag 17 januari 2022

Vrijdag 14 januari maakte het kabinet bekend dat de universiteiten vanaf maandag 17 januari 2022 weer gedeeltelijk open mogen voor onderwijs en onderzoek. Er geldt in het hoger onderwijs wel een maximale groepsgrootte van 75 personen en een mondkapjesplicht in de onderwijsgebouwen, niet alleen bij verplaatsing, maar ook als je zit.

Fysiek onderwijs

Onderwijsbijeenkomsten op locatie kunnen weer doorgaan. Er hoeft 'in de les' geen anderhalve meter afstand gehouden te worden, maar geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. Als het niet mogelijk is om op een veilige manier een onderwijsbijeenkomst op locatie te houden, bieden we een online alternatief aan.

Mondkapjesplicht

Het is verplicht om in onderwijsgebouwen van de universiteit altijd een mondkapje te dragen. Dus niet alleen bij verplaatsing, maar ook als je staat of zit. Het gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt afgeraden. Het advies is om medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapjes) te dragen. Medische mondneusmaskers van type II of IIR hebben de voorkeur. Zorg dat het mondkapje altijd de neus, mond en kin bedekt.

Preventief zelftesten

We roepen medewerkers en studenten op, thuis en op locatie, om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en verkleinen we de kans dat we het virus ongemerkt overdragen op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

 

Update donderdag 6 januari 2022

Het kabinet heeft maandag 3 januari besloten dat het mbo, de hogescholen en de universiteiten nog niet open kunnen. Tot zaterdag 15 januari 2022 gaat het onderwijs bij de Open Universiteit door op dezelfde wijze zoals de afgelopen weken. Geen onderwijsbijeenkomsten op locatie, de enige uitzondering kan gemaakt worden voor practica. Alle tentamens kunnen wel volgens planning doorgaan, zowel online als in de studiecentra.
Op vrijdag 14 januari 2022 bekijkt het kabinet de situatie opnieuw.

 

Update zaterdag 18 december 2021

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat Nederland vanaf zondag 19 december in een harde lockdown gaat. Dat heeft ook gevolgen voor het academisch onderwijs. Op maandag 3 januari 2022 is er een nieuw weegmoment van de maatregelen die vannacht om 5.00 uur ingaan.

Geen fysieke onderwijsbijeenkomsten

Voor de Open Universiteit betekent dit dat in ieder geval tot en met 9 januari 2022 geen onderwijsbijeenkomsten op locatie kunnen plaatsvinden. Alleen voor practica wordt een uitzondering gemaakt. Ook blijft er ruimte voor de begeleiding van kwetsbare studenten.

Tentamens gaan door

Alle tentamens en examens kunnen volgens planning doorgaan, zowel online als in de studiecentra.
Op locatie moeten wel alle voorzorgsmaatregelen gevolgd worden zoals thuisblijven bij klachten, mondkapjes dragen bij verplaatsing en afstand houden.

 

Update 29 november 2021

Geen nieuwe maatregelen voor het hoger onderwijs

Het kabinet kondigde vrijdag 26 november 2021 geen nieuwe maatregelen aan voor het hoger onderwijs. De sluitingstijd van 17.00 uur in andere sectoren en het advies om minder te reizen, hebben geen effect op het onderwijs: dat mag na 17.00 uur doorgaan en studenten mogen voor hun onderwijs gewoon reizen.
Om veilig en verantwoord onderwijs te kunnen blijven geven, vragen we studenten en medewerkers met klem om de basismaatregelen in acht te nemen en twee keer per week een zelftest te doen. De zelftesten zijn nog steeds gratis te bestellen.

 

Update 25 november 2021

Anderhalve meter afstand houden

Vanaf woensdag 24 november 2021 is het in Nederland weer verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Doel is de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn wel uitzonderingen voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. In het hoger onderwijs geldt de 1,5 meter verplichting daarom niet overal. We vragen wel iedereen om zoveel mogelijk afstand te houden, ook als het niet verplicht is.

Maatregelen in de studiecentra

Waar nodig en mogelijk zijn in de studiecentra weer looproutes aangegeven. Volg de looproutes om 1,5 meter afstand te kunnen houden. In de tentamenlokalen staan er kuchschermen tussen de tentamenplekken en – indien de ventilatie mogelijk onvoldoende is - luchtreinigers. De werk/tentamenplekken worden telkens na gebruik schoongemaakt.

Onderwijsbijeenkomsten

Vooralsnog kunnen onderwijsbijeenkomsten op locatie doorgaan. Er is wel voor het hoger onderwijs een maximum aan de groepsgrootte gesteld: 75 personen. Bij verplaatsing in de gebouwen is een mondkapje verplicht, zodra je zit mag die af. Er hoeft 'in de les' geen anderhalve meter afstand gehouden te worden, maar geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte. Als het niet mogelijk is om op een veilige manier een onderwijsbijeenkomst op locatie te houden, bieden we een online alternatief aan.

Blijf regelmatig testen

We roepen medewerkers en studenten op, thuis en op locatie, om minimaal twee keer per week een zelftest te doen. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en verkleinen we de kans dat we het virus ongemerkt overdragen op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

 

Update 12 november 2021

Vanavond heeft het kabinet een extra pakket van maatregelen genomen dat vanaf zaterdag 13 november ingaat voor een periode van 3 weken. Voor het onderwijs van de Open Universiteit heeft het nieuwe pakket maatregelen nauwelijks impact. Alle tentamens kunnen doorgaan, voor andere onderwijsbijeenkomsten geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen. In het hoger onderwijs hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden, we vragen wel aan iedereen om elkaar zoveel mogelijk de ruimte geven.

Basisregels: mondkapje, afstand houden, testen, thuisblijven bij klachten

Om besmetting te voorkomen, volg de basisregels. Draag een mondkapje bij verplaatsing in de gebouwen, hou afstand, doe regelmatig een zelftest en blijf thuis als je coronaklachten hebt. Zelftesten kunnen studenten gratis bestellen bij www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Studiecentra blijven open

De studiecentra blijven open conform de openingstijden en vrij toegankelijk. Bij verplaatsing in de gebouwen moet een mondkapje gedragen worden. Zodra je zit, mag het mondkapje af.

Tentamens gaan door

Alle tentamens in de studiecentra gaan volgens planning door, zowel de individuele tentamens als de groepstentamens die op maandag 15 november plaatsvinden. We doen een dringend beroep op studenten om vooraf een zelftest te doen. Bij coronagerelateerde klachten moet je thuisblijven en kun je een geldig absent aanvragen. Zelftesten kunnen gratis besteld worden bij www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Onderwijsbijeenkomsten

Vooralsnog gaan alle geplande onderwijsbijeenkomsten op locatie door. Dat geldt ook voor studiedagen, promoties en oraties. De meeste bijeenkomsten zijn overigens ook online te volgen.
Het kabinet heeft nu wel een maximum aan de groepsgrootte gesteld: 75 personen.

 

Update 4 november 2021

Deze week heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen weer aan te scherpen. Voor het hoger onderwijs betekent dit, naast de nadrukkelijke oproep om de basisregels na te leven, dat het vanaf 6 november weer verplicht is om bij verplaatsing in de gebouwen een mondkapje te dragen. De aanscherpingen hebben verder geen gevolg voor onderwijsbijeenkomsten en tentaminering op locatie.

Mondkapjes vanaf zaterdag 6 november verplicht

Vanaf zaterdag 6 november 2021 is het weer verplicht om bij verplaatsing in de gebouwen van de universiteit een mondkapje te dragen, ook als je even koffie gaat halen. Zodra je op plaats van bestemming zit, mag het mondkapje af.

Preventief zelftesten

Hoewel zelftesten geen verplichting zijn, doen we wel een beroep op medewerkers en studenten om preventief een zelftest te doen als ze naar de OU komen. Zo kunnen besmettingen worden gevonden die anders verborgen blijven. Zelftesten zijn vrijwillig, gratis aan te vragen en worden thuis bezorgd. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces staat op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Geen coronatoegangsbewijs nodig

Voor deelname aan bijeenkomsten met een besloten karakter in gebouwen van de universiteit is geen coronatoegangsbewijs nodig. Bij deze bijeenkomsten is geen sprake van vrije inloop en is een uitnodiging vereist. Dit geldt voor onderwijsactiviteiten, vergaderingen, seminars, lezingen van studieverenigingen, promoties, oraties, en diploma-uitreikingen.

 

Update 1 oktober 2021

In het hoger onderwijs zijn in Nederland sinds deze week veel beperkingen opgeheven. De maximale groepsgrootte is vervallen, de anderhalve meter afstand houden is niet meer verplicht en er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden. Dit betekent dat er weer meer fysiek onderwijs mogelijk wordt.

Geef elkaar ruimte

Naar deze aanpassingen hebben de meesten uitgekeken en het is fijn dat we elkaar weer meer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten. Als we bij elkaar zijn nemen we nog steeds de basisregels in acht zoals: geen handen schudden, regelmatig een zelftest doen, hoesten en niesen in elleboog en thuisblijven bij gezondheidsklachten. Laten we elkaar ook ruimte blijven geven om langzaam weer gewend te raken aan deze nieuwe situatie.

Meer fysiek onderwijs mogelijk

Nu er geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden en de beperking van maximaal 75 personen per ruimte is vervallen, kan er weer meer onderwijs op locatie gegeven worden. Om de planning van studenten en docenten niet te verstoren, zal dit geleidelijk aan worden georganiseerd. Daarbij zal er bij verplichte onderdelen voor studenten altijd een online alternatief zijn.

Mondkapjes niet meer verplicht in de studiecentra

Onderdeel van de versoepeling van de maatregelen is ook dat er in de studiecentra geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden bij verplaatsing. Respecteer het als iemand nog wel een mondkapje wil dragen. De plexiglas kuchschermen bij de balies en de tentamenplekken laten we voorlopig nog staan.

Afmelden voor tentamen

Vorig jaar is een tijdelijke faciliteit ingericht waar studenten met coronaklachten zich vooraf konden afmelden voor een tentamen met behoud van de tentamenkans (via afmelden.tentamen@ou.nl). Nu de situatie rondom COVID-19 normaliseert, is dit per 1 oktober 2021 afgeschaft. Inmiddels kun je via 'Aanmelden tentamen' in mijnOU ook afmelden voor een tentamen. Als dit uiterlijk 7 werkdagen voor de tentamendatum gebeurt, behoud je de tentamenkans.
Na de tentamendatum kan binnen vier weken een geldig absent worden aangevraagd worden via info@ou.nl. Zie de informatie over studeren.

Promoties en oraties

De afgelopen maanden vonden de promoties en oraties hybride plaats met een beperkt aantal gasten. Nu kunnen de promoties en oraties weer volledig op locatie plaatsvinden en mogen grotere aantallen gasten ontvangen worden.
Geen coronatoegangsbewijs nodig
Voor alle bijeenkomsten met een besloten karakter in gebouwen van de universiteit is géén coronatoegangsbewijs nodig. Bij deze bijeenkomsten is geen sprake van vrije inloop en is een uitnodiging vereist. Dit geldt voor onderwijsactiviteiten, vergaderingen, seminars, lezingen van studieverenigingen, promoties, oraties, en diploma-uitreikingen. Ook bij een (aansluitende) borrel in een pand van de universiteit geldt dat geen toegangsbewijs gevraagd wordt als het om een besloten bijeenkomst gaat.

Nieuwe coronaregels in gebouwen en op website

We werken er hard aan om alle informatie op de website en in de gebouwen aan de nieuwe situatie aan te passen. Het kost tijd om het materiaal in al onze gebouwen te vervangen, dus mocht je nog een banner of bord tegenkomen met ‘oude’ maatregelen, dan vragen we om je begrip. Hetzelfde geldt voor de informatie op de websites. Ook het corona-protocol en de huisregels voor de studiecentra worden nog geactualiseerd.

 

Update 20 augustus 2021

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 30 augustus 2021 weer meer fysiek les gegeven kan worden op universiteiten, hogescholen en mbo. Om dit mogelijk te maken vervalt bij onderwijsbijeenkomsten de regel om anderhalve meter afstand te houden. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden zoals het gebruik van mondkapjes buiten les- of onderwijsruimtes, een maximale groepsgrootte van 75 studenten en het dringend advies om preventief zelftesten te gebruiken. Hoe vullen we dit in bij de Open Universiteit?

Fysieke onderwijsbijeenkomsten

Komend academisch jaar vinden ook bij de Open Universiteit weer meer onderwijsbijeenkomsten op locatie plaats, meestal in de studiecentra. De geplande onderwijsactiviteiten gaan door binnen de gestelde kaders zodat studenten en docenten elkaar weer kunnen ontmoeten. We vragen wel aan iedereen om zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden, alle coronabasisregels te respecteren en de looproutes in het studiecentrum te volgen. Deelname aan de onderwijsbijeenkomsten op locatie is niet verplicht en/of er is een online alternatief.

Mondkapjes

Bij verplaatsing in de studiecentra, onze onderwijsgebouwen, moeten medewerkers en studenten mondkapjes dragen. Als men zit, mag men het mondkapje afdoen.

Tentaminering in de studiecentra

Sinds eind vorig jaar worden bijna dagelijks tentamens afgenomen in de studiecentra. Er verandert vooralsnog niets aan de praktische organisatie van de tentamens met afstand houden, looproutes, en waar nodig veiligheidsschermen tussen de tentamenplekken en luchtzuiveringsapparaten.

Preventieve zelftesten: gratis online aanvragen

Hoewel zelftesten geen verplichting zijn, doen we wel een beroep op medewerkers en studenten om een zelftest te doen als ze naar de OU komen. Zo kunnen besmettingen worden gevonden die anders verborgen blijven. De overheid stelt gratis zelftesten beschikbaar, bestellen kan op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

 

Update 25 juni 2021

Mondkapjesplicht vervalt

Vanaf 26 juni vervalt in Nederland de mondkapjesplicht grotendeels. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd, zoals in het openbaar vervoer, blijft de mondkapjesplicht gelden. In de gebouwen van de Open Universiteit is een mondkapje bij verplaatsing dan niet meer verplicht. Studenten hoeven geen mondkapjes meer te dragen als ze in een studiecentrum zijn. Anderhalve meter afstand houden blijft wel noodzakelijk.

Gratis zelftesten online aanvragen

Hoewel zelftesten geen verplichting zijn, doen we wel een beroep op medewerkers en studenten om een zelftest te doen als ze naar de OU komen. Zo kunnen besmettingen worden gevonden die anders verborgen blijven. Hiermee vergroten we de veiligheid voor iedereen. Zelftesten zijn vrijwillig, gratis aan te vragen en worden thuis bezorgd - deze mogelijkheid biedt de overheid vooralsnog tot 31 juli 2021. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces staat op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

Nieuw studiejaar zonder afstand houden

Het kabinet heeft aangekondigd dat de 1,5 meter afstand houden in het hoger onderwijs op maandag 16 augustus 2021 wellicht gaat vervallen. Het definitieve besluit hierover neemt het kabinet vrijdag 13 augustus. We bereiden ons als Open Universiteit hierop voor en willen studenten vanaf het nieuwe academisch jaar weer fysieke onderwijsbijeenkomsten aanbieden. Ook promoties, oraties, symposia en congressen kunnen dan weer fysiek plaatsvinden.

 

Update 20 mei 2021

Rooster tentamenrondes juli en augustus bekend

Studenten kunnen bij de tentamenrondes van begin juli en eind augustus 2021 zelf bepalen waar ze tentamen doen: in een studiecentrum of elders met online proctoring. Om studenten deze keuze te kunnen bieden, worden de schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) die in juli en augustus gepland staan, zoveel mogelijk vervangen door een online groepstentamen. In de studiecentra staan computers klaar om het tentamen af te leggen. Uiteraard moeten daar ook de coronamaatregelen gevolgd worden zoals afstand houden, looproutes volgen en mondkapje dragen.

Er is een nieuw tentamenrooster voor de juli- en augustusronde gemaakt, met meerdere tentamensessies per dag. Aanmelden kan vanaf vrijdag 4 juni voor de juli-tentamens en vanaf vrijdag 23 juli voor de augustusronde. Studenten uit alle cursusruns kunnen zich voor het tentamen aanmelden. Als de inschrijfduur van een cursus vanwege corona verlengd is, dan bieden deze rondes ook de laatste tentamenmogelijkheid.

De uiterste aanmelddatum staat in het tentamenrooster, net zoals de tentamenvorm. De meeste tentamens worden vervangen door een online groepstentamen dat je thuis kunt afleggen. Een aantal tentamens, met kleinere groepen deelnemers, is vanwege het gebruik van formules, tabellen en grafieken niet vervangen door een online variant. Hiervoor zijn alleen schriftelijke tentamensessies in de studiecentra gepland. Verder is in het tentamenrooster vermeld bij welke cursussen het tentamen 'geheim' is.. De tentamens die in de oorspronkelijke vorm geheim waren, zijn dit ook in de online versie. Dat betekent dat wanneer het tentamen niet in het studiecentrum wordt afgelegd, alleen het online kladblok gebruikt mag worden, en geen fysiek kladpapier tenzij dit expliciet is opgenomen bij de tentamenhulpmiddelen in de oproepbrief.

Aanmelden voor het tentamen

 • Voor de cursussen die in juli en augustus getentamineerd worden kunnen studenten uit alle cursusruns van 2019-2020 en 2020-2021 (m.u.v. IB0202) zich aanmelden.
 • De juli- of augustusronde is de laatste tentamenmogelijkheid voor de studenten waarvan de inschrijfrechten zijn verlengd vanwege corona.
 • Studenten kunnen zelf kiezen of ze thuis of in een studiecentrum tentamen willen doen.
 • Het aantal plaatsen in een studiecentrum is beperkt, dus het kan zijn dat er geen plaats meer is in het studiecentrum van voorkeur. Studenten kunnen dan kijken of er plaats is in een ander studiecentrum.
 • Studenten uit Vlaanderen kunnen het tentamen ook in een studiecentrum in Nederland afleggen. Nederlandse studenten kunnen het tentamen ook in Vlaanderen afleggen.
 • Aanmelding is mogelijk vanaf vrijdag 4 juni voor de julironde en vanaf vrijdag 23 juli voor de augustusronde via de tegel 'Aanmelden tentamen' in mijnOU.
 • Aanmelden kan tot 15 werkdagen voor de tentamendatum. In het tentamenrooster is per cursus te zien wat de uiterste aanmelddatum is.

Coronamaatregelen in het studiecentrum

 • In principe doet iedereen het tentamen op computers van de Open Universiteit. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij de tentamens met formules, wordt een papieren tentamen aangeboden.
 • Er staan plexiglas veiligheidsschermen tussen de computerwerkplekken en luchtzuiveringsapparaten in de tentamenruimtes.
 • Er worden instructies gegeven over de looproute bij het betreden en verlaten van de ruimte en het toewijzen van plekken.
 • Omdat er meerdere tentamensessies op een dag plaatsvinden en tussendoor de tentamenplekken schoongemaakt moeten worden, gaat de deur van het studiecentrum maximaal een half uur voor aanvang van de tentamensessie open. Kom dus niet te vroeg, er is geen wachtruimte beschikbaar.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje mag af zodra men op de tentamenplek zit.
 • Bij coronagerelateerde klachten blijft een student verplicht thuis en kan een geldig absent aangevraagd worden.
 • Het wordt op prijs gesteld als studenten zonder gezondheidsklachten vooraf thuis een coronazelftest doen. De zelftest kan gratis aangevraagd worden via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar). Hou er rekening mee dat het tien dagen kan duren voor de zelftesten zijn bezorgd.

Het tentamenrooster staat als pdf online. Meer informatie over online groepstentamens is te vinden onder de tegel Online thuistentamen in mijnOU en in de FAQ. Voor wie thuis tentamen gaat doen: oefen vooraf met het testtentamen! De tentamens in de studiecentra gaan onder alle omstandigheden door, tenzij coronamaatregelen vanuit de overheid dat expliciet verbieden.

 

Update 18 mei 2021

Korting collegegeld en schakeltarief in het studiejaar 2021-2022

De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs ingesteld. Het programma is gericht op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Onderdeel van dit programma is dat studenten in het studiejaar 2021-2022 een korting krijgen op het wettelijk collegegeld, op het instellingscollegegeld en op het tarief voor een schakelprogramma.

Studenten die zich aanmelden voor een cursus waarvan de startdatum van de inschrijfduur ligt in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 komen in aanmerking voor een korting. Alle tarieven voor het komend studiejaar staan op www.ou.nl/kosten.

Voor het toepassen van de korting is de startdatum van de cursus leidend en niet de datum van aanmelding. Om voor een cursus met een variabel startmoment in aanmerking te komen voor de korting dienen studenten zich voor dit type cursus nà 17 augustus 2021 aan te melden. De startdatum van de cursus is dan op of na 1 september 2021.
Voor cursussen met een vast startmoment in het studiejaar 2021-2022 kan vanaf 17 mei 2021 worden aangemeld. Bij aanmelding vanaf 17 mei 2021 komen studenten in aanmerking voor de korting.

Of een cursus een vast of variabel startmoment heeft, is terug te vinden in de jaarroosters op www.ou.nl/jaarrooster of bij de cursusinformatie.

 

Update 11 mei 2021

Versoepeling 'harde knip' tussen bachelor- en masteronderwijs

Door de corona-crisis dreigen sommige bachelor- of schakelstudenten de geplande instroomdatum van de master niet te kunnen halen omdat ze één of enkele vakken niet kunnen afronden. In VSNU-verband is daarom vorig jaar, in overleg met het ministerie van OCW, gezocht naar een oplossing. Die is toen gevonden in het tijdelijk verzachten van de 'harde knip'. Het College van bestuur wil ook voor het komend studiejaar 2021-2022 de harde knip versoepelen met een voorwaardelijke toelating. Ook voor schakelprogramma’s is een voorwaardelijke toelating mogelijk.

De Open Universiteit heeft een standaardbeleid voor voorwaardelijke toelating tot de start van de master (zie art. 3.2. van de OER 2020-2021). Dat houdt in dat binnen 20 werkdagen na de start van het masterkwartiel alle vakken van de bachelor of het schakeltraject afgerond dienen te zijn en de cijfers en beoordelingen verwerkt zijn in de administratie.
Het College van bestuur heeft vorig jaar besloten om onder dezelfde voorwaarden deze periode van 20 werkdagen te verlengen tot uiterlijk 31 augustus 2021. Aanvullend is besloten dat studenten die in deze periode nog maximaal één cursus open hebben staan van het bachelor- of schakelprogramma, tentamens van mastercursussen mogen afleggen. Indien uiterlijk 31 augustus 2021 het bachelor- of schakelprogramma niet met goed gevolg is afgerond, dan vervalt de voorwaardelijke toelating voor de master. Studenten kunnen niet meer worden ingeschreven voor nieuwe mastercursussen. Het tentamenresultaat voor de mastercursussen blijft wel behouden.

Het College van bestuur is nu voornemens om onder dezelfde voorwaarden de harde knip ook in het studiejaar 2021-2022 te versoepelen. Voorwaardelijke toelating tot de master is dan mogelijk tot uiterlijk 31 augustus 2022. Daarbij geldt wel dat studenten die in het studiejaar 2020-2021 al gebruik maakten van de 'zachte knip', hier géén beroep meer op kunnen doen. Dit voorstel ligt nu ter instemming bij de Gezamenlijke vergadering (GV) van Studentenraad en Ondernemingsraad. Rond 20 mei wordt de reactie van de GV verwacht.

Voorwaardelijke toelating tot schakelprogramma’s

Het College wil, naar analogie van de voorwaardelijke toelating tot de masteropleiding, ook een voorwaardelijke toelating tot een schakelprogramma voor het komend studiejaar 2021-2022. Ook dit voorstel ligt nu ter instemming bij de medezeggenschap.
De voorwaardelijke toelating tot een schakelprogramma voor de masteropleiding geldt voor hbo-studenten in de eindfase van hun opleiding, de voorwaarde is dat ze uiterlijk 31 augustus 2022 hun hbo-bachelor met goed gevolg moeten hebben afgerond. Er worden geen extra voorwaarden gesteld om de schakelcursussen te volgen of de tentamens ervan af te leggen. Studenten die in 2020-2021 al voorwaardelijk toegelaten zijn, kunnen hier niet nog een keer gebruik van maken.

Indien uiterlijk 31 augustus 2022 de hbo-bachelor niet is behaald, vervalt de voorwaardelijke toelating tot het schakelprogramma. Studenten mogen de schakelcursus(sen) waarvoor ze zijn ingeschreven afronden. Het tentamenresultaat van de schakelcursus(sen) blijft behouden. Studenten kunnen niet meer worden ingeschreven voor nieuwe cursussen.

Het schakelprogramma Schakelzone recht is van de regeling omtrent voorwaardelijke toelating uitgesloten omdat met dit programma elk kwartiel kan worden gestart.

 

Update 6 mei 2021

Gratis zelftesten nu te bestellen

De overheid stelt gratis zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers. Het doen van zo’n test is geheel vrijwillig en een negatieve zelftest is geen voorwaarde om toegelaten te worden tot de universiteitsgebouwen. Vanaf 5 mei kunnen studenten en medewerkers de eerste set zelftesten aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar). Je moet dan inloggen met je OU-account. Je krijgt de testen vervolgens thuis gestuurd. Hou er rekening mee dat de bestelling na vijf werkdagen verzonden wordt. Op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar) vind je ook meer informatie over de zelftesten en het bestelproces.

Hoewel zelftesten geen verplichting zijn, doen we wel een beroep op studenten en medewerkers om regelmatig een zelftest te doen. Zo kunnen besmettingen worden gevonden die anders verborgen blijven. Hiermee vergroten we de veiligheid voor iedereen.

Je doet alleen een zelftest als je geen coronagerelateerde klachten hebt en plannen hebt om naar de universiteit te gaan. Heb je wel zulke klachten of is de zelftest positief? Blijf dan thuis en maak een afspraak bij de GGD om je te laten testen.

 

Update 22 april 2021

Vanaf maandag 26 april mogen universiteiten weer meer studenten op locatie ontvangen binnen de standaard coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing en thuisblijven bij klachten. Bij de Open Universiteit leidt de verlichting van de lockdown tot weinig veranderingen. Alleen de promoties hoeven vanaf 26 april niet meer volledig online plaats te vinden.

Onderwijs blijft online tot 1 september 2021

Om studenten en medewerkers houvast te geven, is in maart besloten om ook in het vierde kwartiel het onderwijs zoveel mogelijk online te verzorgen. Daar houden we aan vast: de ruimte in de studiecentra is beperkt door de 1,5 meter-maatregel. Alle beschikbare ruimte blijven we gebruiken voor tentamens en het onderwijs dat niet online kan plaatsvinden zoals sommige practica. We gaan er vanuit dat in het nieuwe academisch jaar 2021-2022 fysieke onderwijsbijeenkomsten weer mogelijk zijn.

Tentamens conform planning

Alle tentamens, zowel de individuele als groepstentamens, gaan volgens planning door. In de tentamenrondes van begin juli en eind augustus 2021 kunnen de online groepstentamens naar vrije keuze afgelegd worden in een studiecentrum met surveillance of thuis/elders met proctoring. Studenten kunnen dus kiezen of ze liever op een OU-locatie of elders (thuis) tentamen doen. Het tentamineren in een studiecentrum gaat onder alle omstandigheden door, tenzij coronamaatregelen vanuit de overheid dat expliciet verbieden.

Vanaf begin mei: gratis zelftesten voor studenten en medewerkers

Het ministerie van OCW stelt vanaf begin mei zelftesten gratis beschikbaar aan studenten en medewerkers van universiteiten. Dit is onderdeel van een bredere introductie van zelftesten in de Nederlandse samenleving als extra instrument om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wie zelf geen last heeft van een besmetting kan wel ongemerkt het coronavirus overdragen op anderen. Met preventieve zelftesten kunnen besmettingen eerder opgespoord worden. De bedoeling is dat studenten en medewerkers die naar de universiteit gaan, regelmatig een zelftest doen, juist als ze geen gezondheidsklachten hebben. Zelftesten zijn vrijwillig, gratis aan te vragen, worden thuis bezorgd en gelden niet als toegangsbewijs. Meer informatie over de zelftesten en het bestelproces staat op www.zelftestonderwijs.nl (niet meer beschikbaar).

 

Update 18 maart 2021

Tot 1 september 2021 blijft onderwijs online

We hopen dat het binnenkort mogelijk is om de coronamaatregelen verder te versoepelen, maar op dit moment is Nederland nog in een lockdown. Gegeven de huidige onzekerheid heeft de Open Universiteit besloten om ook in het vierde kwartiel het onderwijs zoveel mogelijk online te verzorgen. Zo kunnen we onze studenten en medewerkers houvast bieden bij hun planning voor de komende maanden. Wat betreft het nieuwe academisch jaar 2021-2022: we gaan er vanuit dat het dan weer mogelijk is om fysieke onderwijsbijeenkomsten te organiseren.

Tot 1 september 2021 blijven we de fysieke onderwijsactiviteiten waar mogelijk vervangen door een (online) alternatief. Alleen daar waar online alternatieven gezien de leerdoelen niet werkbaar zijn, zullen op beperkte schaal fysieke onderwijsactiviteiten georganiseerd worden. We handhaven dus de huidige kaders voor het onderwijs die gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen. Wat de alternatieven voor eventuele fysieke bijeenkomsten zijn, staat vermeld op de cursussites in yOUlearn.

Ook aan de organisatie van de tentamens verandert niets. Studenten kunnen bij de meeste CBI-tentamens kiezen of ze die thuis of in het studiecentrum doen. De meeste schriftelijke en CBG-tentamens in de aprilronde zijn vervangen door een online groepstentamen. De aanmelding voor deze tentamenronde is inmiddels geopend.

In de tentamenrondes van begin juli en eind augustus 2021 kunnen alle schriftelijke en CBG-tentamens in de studiecentra afgelegd worden. Studenten kunnen dan kiezen of ze liever op een OU-locatie of online (thuis) tentamen doen. Deze fysieke tentamens gaan onder alle omstandigheden door, tenzij coronamaatregelen vanuit de overheid dat expliciet verbieden.

 

Update 18 februari 2021

Tentamenrooster aprilronde 2021

De schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) die in april gepland stonden, worden zoveel mogelijk vervangen door een online groepstentamen. Er is een nieuwe planning gemaakt met als uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk geschoven wordt met de tentamendata. De aprilronde loopt nu van maandag 19 tot en met zaterdag 24 april 2021. In het tentamenrooster staan ook de uiterste aanmelddatum en de tentamenvorm.

In deze aprilronde is voor meerdere cursusruns een tentamen gepland. Wie meer dan een jaar geleden met de cursus is gestart en verlenging van de studieduur heeft gekregen, heeft zo een inhaalmogelijkheid. Om in april aan het tentamen te kunnen deelnemen, moet iedereen zich wel op tijd aanmelden. Dat kan vanaf woensdag 10 maart 2021 via de tegel 'Aanmelden tentamen' in mijnOU. In het tentamenrooster is per cursus te zien wat de uiterste aanmelddatum is (15 werkdagen vóór het tentamen).

In het tentamenrooster staat ook de tentamenvorm. De meeste tentamens worden vervangen door een online groepstentamen dat je thuis kunt afleggen. Een aantal tentamens, met kleinere groepen deelnemers, is vanwege het gebruik van formules, tabellen en grafieken niet vervangen door een online variant. Hiervoor is een aantal schriftelijke tentamensessies in de studiecentra gepland - uitgaande van de huidige coronamaatregelen in Nederland en Vlaanderen.

Studenten die thuis geen online groepstentamen kunnen of willen doen en hierdoor bij een belangenafweging een onevenredige aantoonbare studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door het niet voldoen aan de ingangseisen van een vervolginschrijving, kunnen aanvragen of ze dit tentamen in een studiecentrum kunnen afleggen. Er is hiervoor slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet vóór maandag 29 maart 2021 een gemotiveerd verzoek mailen naar info@ou.nl o.v.v. studentnaam, studentnummer, gewenste locatie en de cursuscode, cursusnaam en tentamendatum van de cursus waarvoor men tentamen wil doen.

Verder is in het tentamenrooster vermeld bij welke cursussen het tentamen 'geheim' is en bij welke niet. De tentamens die in de oorspronkelijke vorm geheim waren, zijn dit ook in de online versie. Dat betekent dat enkel het online kladblok gebruikt mag worden, en geen fysiek kladpapier. Dit zal ook in de tentamenoproep vermeld worden.

Het tentamenrooster staat als pdf online. Meer informatie over online groepstentamens is te vinden onder de tegel Online thuistentamen in mijnOU en in de FAQ.

 

Update 5 februari 2021

Tentamenrooster aprilronde uiterlijk 20 februari bekend

In januari is besloten om de schriftelijke en CBG-tentamens die gepland stonden op 19, 20, 21 en 22 april 2021 zoveel mogelijk online te laten verlopen. Voor deze tentamenronde zal een nieuw tentamenrooster worden gemaakt dat uiterlijk 20 februari 2021 wordt gepubliceerd. Alle andere tentamens (CBI, mondeling en instuuropdrachten) gaan - waar mogelijk - conform planning door.

Inhaaltentamens voor cursussen met start in studiejaar 2019-2020

Om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen enigszins te beperken heeft de Open Universiteit vorig jaar een coulanceregeling ingesteld voor alle studenten die in het academisch jaar 2019-2020 met een bachelor-, master- of schakelcursus zijn gestart. Deze regeling bestaat uit een verlenging van de inschrijfduur zodat studenten gedurende een langere periode de mogelijkheid krijgen om tentamen te doen. Dat is vooral van belang bij de cursussen met een vaste datum in de tentamenrondes. Een overzicht van de inhaalrondes staat op de website in Veelgestelde vragen.

Nog begeleiding na verlenging inschrijfduur?

Voor de cursussen waarvan de inschrijfduur verlengd is, is er in beginsel geen begeleiding tijdens de verlengingsperiode. De begeleiding, al dan niet in een alternatieve vorm, heeft plaatsgevonden tijdens de eerste 12 maanden van de inschrijving. De verlenging van de inschrijfduur is bedoeld om studenten langer gelegenheid te geven om tentamen te doen.

Gevolgen van thuiswerken voor onze dienstverlening

De Open Universiteit volgt de corona-richtlijnen van de overheid. Sinds 15 maart 2020 werken daarom de meeste medewerkers van de Open Universiteit thuis. Dit vergt van onze medewerkers veel flexibiliteit en improvisatievermogen om alle ballen in de lucht te houden. Hierdoor kunnen zaken stroever lopen of kan het soms iets langer duren voor er gereageerd wordt op vragen van studenten of om opdrachten of tentamens na te kijken. Natuurlijk proberen we altijd de vertraging tot een minimum te beperken, maar we willen liever geen concessies doen aan de kwaliteit. We hopen op uw begrip hiervoor.

 

Update 28 januari 2021

Bij 4 cursussen geen CBI-tentamen thuis mogelijk

Bij steeds meer cursussen met computergebaseerde individuele (CBI) tentamens kunnen studenten kiezen of ze dit tentamen - binnen vaste tijdslots - in het studiecentrum of thuis wil afleggen. Op 11 december is de planning voor de cursussen met een CBI-tentamen op de website gepubliceerd. Een vijftal cursussen was nog niet opgenomen in deze planning omdat nog onderzocht werd of het wel technisch mogelijk was om deze thuis (of elders) met CBI af te nemen. Na onderzoek en overleg met de examinatoren blijkt dat bij vier cursussen het CBI-tentamen alleen in het studiecentrum kan worden afgenomen.
Het CBI-tentamen voor de cursus NB0902 Gegevens en gevolgtrekkingen kan binnenkort wel thuis (of elders) worden gedaan. De aanmelding wordt op 26 februari opengesteld, eerste tentamenmogelijkheid is op 5 maart 2021.

Bij de volgende cursussen kan het CBI-tentamen alleen in het studiecentrum gedaan worden:
MB0702 Marketing
MB0802 Kwaliteits- en procesmanagement
MB1002 Projectmanagement: beheersen van projecten
MB1902 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen

Afmelden CBI-tentamen in studiecentrum

Studenten die zich al hadden aangemeld voor een CBI-tentamen in een studiecentrum, maar liever thuis tentamen willen doen, kunnen zich vooraf afmelden voor het tentamen via afmelden.tentamen@ou.nl o.v.v. het studentnummer, de cursus waarvoor tentamen wordt afgelegd en de locatie. Dan gaat er geen tentamenkans verloren.

Wie op de dag van het tentamen gezondheidsklachten heeft (of in quarantaine is), kan binnen 4 weken na de tentamendatum een geldig absent aanvragen.

 

Update 21 januari 2021 (bijgewerkt 22 januari 2021)

Avondklok heeft geen gevolgen voor tentaminering in studiecentra

In Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok, iedereen moet dan van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends binnen blijven. Het afleggen van een tentamen is echter één van de uitzonderingsgronden voor de avondklok. Het deelnemen aan andere onderwijsactiviteiten niet.

Met andere woorden: studenten die ’s avonds een CBI- of ander tentamen doen in een studiecentrum en na de avondklok moeten reizen, krijgen daar vrijstelling voor. Studenten moeten wel een ingevulde eigen verklaring bij zich hebben en de oproepbrief voor het tentamen kunnen tonen. De oproepbrief hoeft niet geprint te zijn, de brief mag ook op een telefoon getoond worden.

Meer informatie over de avondklok staat op de website van de rijksoverheid.

 

Update 14 januari 2021

Dinsdag 12 januari heeft het kabinet de lockdown verlengd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook is aangegeven dat de komende maanden het aantal reisbewegingen en contactmomenten nog zoveel mogelijk beperkt moet worden. Dit betekent dat bij de Open Universiteit vooralsnog het onderwijs en de tentamens zoveel mogelijk online blijven plaatsvinden.

Onderwijs zoveel mogelijk online

Eind vorig jaar had de Open Universiteit al besloten om het onderwijs in ieder geval tot en met het derde kwartiel zoveel mogelijk online te verzorgen. Tot 26 april 2021 blijven we de fysieke onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk vervangen door een (online) alternatief. Alleen daar waar online alternatieven gezien de leerdoelen niet werkbaar zijn, zullen op beperkte schaal fysieke onderwijsactiviteiten georganiseerd worden. We handhaven de kaders voor het onderwijs die gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen. Wat eventuele alternatieven voor fysieke bijeenkomsten zijn, staat vermeld op de cursussites in yOUlearn.

Tentamens in aprilronde vooral online

Om studenten en medewerkers zekerheid te bieden bij de planning van activiteiten, heeft het College van bestuur besloten om de schriftelijke en CBG-tentamens die gepland staan op 19, 20, 21 en 22 april 2021 zoveel mogelijk online te laten verlopen. Bij de tentamenrondes van juli en augustus kunnen studenten kiezen of men liever op een OU-locatie tentamen doet of online elders (zie hieronder).

Voor de tentamenronde van april zal een nieuw tentamenrooster worden gemaakt. Alle andere tentamens (CBI, mondeling en instuuropdrachten) gaan - waar mogelijk - conform planning door. Bij de CBI-tentamens kunnen studenten zelf kiezen of ze dit tentamen in een studiecentrum willen afleggen of elders (bijv. thuis). Meer informatie over online tentamen doen, staat onder de tegel Online thuistentamen in mijnOU en de FAQ op de website.

Tentamenrondes in juli en augustus op locatie én online

Door het aanhouden van de coronacrisis kunnen sinds april 2020 in de studiecentra geen schriftelijke of CBG-tentamens meer afgelegd worden en vinden deze online plaats. Om studenten dit academisch jaar toch de mogelijkheid te bieden deze tentamens op locatie te doen, zullen in de tentamenrondes van begin juli en eind augustus de schriftelijke en CBG-tentamens ook in de studiecentra van de Open Universiteit afgelegd kunnen worden. Studenten kunnen dan kiezen of ze liever op een OU-locatie of online (thuis) tentamen doen. Deze fysieke tentamens gaan onder alle omstandigheden door, tenzij coronamaatregelen vanuit de overheid dat expliciet verbieden.

Inschrijfduur verlengd voor studenten met aflopende rechten

Om iedereen de kans te geven om mee te doen aan deze schriftelijke en CBG-tentamens op locatie, is besloten om bij alle studenten die ingeschreven staan voor een bachelor-, master- of schakelcursus waarvan de inschrijfduur afloopt tussen 1 januari 2021 en 31 augustus 2021, de inschrijfduur te verlengen tot en met 31 augustus 2021. Dit geldt ook voor de cursusinschrijvingen die al eens eerder zijn verlengd.

Op woensdag 13 januari 2021 is in onze systemen bij alle studenten die ervoor in aanmerking kwamen, (met terugwerkende kracht) de inschrijfduur verlengd tot en met 31 augustus 2021. Zo hebben ook de studenten bij wie begin januari 2021 de inschrijfduur voor een cursus was verlopen, weer toegang tot yOUlearn en de Universiteitsbibliotheek, en kan men zich weer voor een tentamen aanmelden. In het studiepad is de nieuwe geplande einddatum van de cursus te zien.

Met het verlengen van de inschrijfduur, veranderen de inleverdata van de eventuele opdrachten zoals getoond in yOUlearn niet automatisch. Studenten die een opdracht later willen inleveren, moeten dit overleggen met de docent.

Ook gelden binnen de verlengde inschrijfduur de reguliere regels voor aanmelding en verbruik van tentamenkansen en reguliere mogelijkheden tot verdere verlenging van de inschrijving bij stage, scriptie of eindopdracht. Mocht een student die stage loopt na afloop van de coronacrisis niet terug kunnen naar de stage-instelling, dan moet op individuele basis over een coulante regeling besloten worden.

 

Update 17 december 2020

Tentamenrooster februarironde 2021 is bekend

De schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) die in de eerste week van februari gepland stonden, worden zoveel mogelijk vervangen door een online groepstentamen. Er is een nieuwe planning gemaakt met als uitgangspunt dat er zo weinig mogelijk geschoven wordt met de tentamendata. De februarironde loopt nu van maandag 1 tot en met vrijdag 5 februari 2021. In dit tentamenrooster staan ook de uiterste aanmelddatum en de tentamenvorm.

Om in februari aan het tentamen te kunnen deelnemen, moet iedereen zich op tijd aanmelden. Dat kan vanaf woensdag 6 januari 2021 via de tegel 'Aanmelden tentamen' in mijnOU. In het tentamenrooster is per cursus te zien wat de uiterste aanmelddatum is.

In het tentamenrooster staat ook de tentamenvorm. De meeste tentamens worden vervangen door een online groepstentamen dat je thuis kunt afleggen. Een aantal tentamens, met kleinere groepen deelnemers, is vanwege het gebruik van formules, tabellen en grafieken niet vervangen door een online variant. Hiervoor is een aantal schriftelijke tentamensessies in de studiecentra gepland - uitgaande van de huidige coronamaatregelen in Nederland en Vlaanderen.

Studenten die thuis geen online groepstentamen kunnen of willen doen en hierdoor een aantoonbaar studievoortgangsprobleem krijgen, bijvoorbeeld door het niet voldoen aan de ingangseisen van een vervolginschrijving, kunnen aanvragen of ze dit tentamen in een studiecentrum kunnen afleggen. Er is hiervoor slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet vóór maandag 11 januari 2021 een gemotiveerd verzoek mailen naar info@ou.nl o.v.v. studentnaam, studentnummer en de cursuscode, cursusnaam en tentamendatum van de cursus waarvoor men tentamen wil doen.

Verder is in het tentamenrooster vermeld bij welke cursussen het tentamen 'geheim' is en bij welke niet. De tentamens die in de oorspronkelijke vorm geheim waren, zijn dit ook in de online versie. Dat betekent dat enkel het online kladblok gebruikt mag worden, en geen fysiek kladpapier. Dit zal ook in de tentamenoproep vermeld worden.

Het tentamenrooster staat als pdf online. Meer informatie over online groepstentamens is te vinden onder de tegel Online thuistentamen in mijnOU en in de FAQ.

Promoties en oraties volledig online

In ieder geval tot 19 januari kunnen promoties en oraties alleen online plaatsvinden en altijd zonder publiek op locatie. Vanwege de strengere maatregelen zijn we genoodzaakt de oratie van prof. dr. Stefanie Kleimeier - gepland op vrijdag 18 december - te verschuiven naar een nog te bepalen datum in 2021.

 

Update 14 december 2020

Onder nieuwe maatregelen regering blijven geplande fysieke tentamens doorgaan

Tijdens de toespraak van premier Rutte op 14 december 2020 heeft de regering aangekondigd dat er zwaardere maatregelen nodig zijn in verband met de oplopende aantallen besmettingen. Voor het wetenschappelijk onderwijs betekenen de regeringsmaatregelen van vanavond dat het onderwijs grotendeels op afstand plaatsvindt tot 17 januari 2021, met uitzondering van tentamens, praktijkonderwijs en kwetsbare studenten.

Gevolgen nieuwe maatregelen voor onderwijs en tentamens

Wat betekent dat voor het onderwijs aan en de tentamens bij de Open Universiteit?
De Open Universiteit had er al voor gekozen alle fysieke onderwijsactiviteiten tot 26 april 2021 zoveel mogelijk te vervangen door een (online) alternatief. Alle in de studiecentra geplande tentamens kunnen doorgaan; ze vallen namelijk onder de, door de regering expliciet genoemde, vrijstelling, en vinden plaats volgens de richtlijnen, dus in kleine groepen en op minstens 1,5 meter afstand.

CBI-tentamens thuis

Wat betreft de tentamens, kunnen studenten al bij steeds meer computergebaseerde individuele (CBI) tentamens kiezen of ze dit tentamen – binnen vaste tijdslots – thuis of in het studiecentrum willen afleggen. Vorige week werd de planning van de eerste 20 cursussen al gepubliceerd (zie hieronder update 3 december 2020). De planning voor de overige cursussen met een CBI-tentamen is al sinds 11 december 2020 beschikbaar op de website.

Afmelden voor CBI-tentamen in studiecentrum zonder verlies tentamenkans

Wie zich al heeft aangemeld voor een CBI in een studiecentrum en liever thuis tentamen doet, kan zich afmelden voor het tentamen via afmelden.tentamen@ou.nl. Dat kan zonder verlies van een tentamenkans, die krijg je dan terug. Je moet je vervolgens opnieuw aanmelden. Kies hierbij de tentamenlocatie 'Tentamen_thuis'. Hou er wel rekening mee, dat je dan op een ander moment tentamen moet doen.
Tip: lees eerst de informatie in de tegel Online thuistentamen in mijnOU.

 

Update 11 december 2020

Thuis CBI-tentamen doen: de planning

De komende maanden kunnen studenten bij steeds meer computergebaseerde individuele (CBI) tentamens kiezen of ze dit tentamen - binnen vaste tijdslots - in het studiecentrum of thuis wil afleggen. Vorige week werd de planning van de eerste 20 cursussen al gepubliceerd (zie hieronder), vandaag is ook de planning voor de overige cursussen met een CBI-tentamen op de website beschikbaar.

Een vijftal cursussen is nog niet opgenomen in deze planning omdat nog uitgezocht wordt of het technisch mogelijk is om deze thuis met CBI af te nemen. Verder worden de 'uitlopende' cursussen (d.w.z. cursussen die niet meer in het aanbod zitten, maar waar studenten nog inschrijfrechten voor hebben) niet meer overgezet naar een thuis-tentamen. Voor deze en alle andere cursussen blijft het uiteraard wel gewoon mogelijk om het CBI-tentamen af te leggen in het studiecentrum.

Wie zich al heeft aangemeld voor een CBI in een studiecentrum en liever thuis tentamen doet, kan zich afmelden voor het tentamen via afmelden.tentamen@ou.nl. Je krijgt dan de tentamenkans terug. Je moet je vervolgens opnieuw aanmelden. Kies hierbij de tentamenlocatie 'Tentamen_thuis'. Hou er wel rekening mee, dat je dan op een ander moment tentamen moet doen.
Tip: lees eerst de informatie in de tegel Online thuistentamen in mijnOU.

 

Update 10 december 2020

Ook in februarironde 2021 schriftelijke tentamens zoveel mogelijk online

Vorige week is bericht dat we tot en met het derde kwartiel het onderwijs zoveel mogelijk online gaan aanbieden. Gegeven het weer stijgende aantal positieve coronatesten en de mededeling van het kabinet dat strengere maatregelen niet moeten worden uitgesloten, heeft het College van bestuur besloten om ook de schriftelijke en computergebaseerde groeps(CBG)-tentamens die gepland staan in februari 2021 zoveel mogelijk te vervangen door een online groepstentamen. Dit besluit is besproken met de Studentenraad en de Commissie voor de examens.

De tentamens met formules, tabellen en grafieken die niet vervangen kunnen worden door een online variant, zullen (uitgaande van de huidige coronamaatregelen) schriftelijk in de studiecentra worden afgenomen. Dat geldt ook voor sommige tentamens van studenten met een functiebeperking en tentamens voor studenten die thuis geen tentamen kunnen of willen doen en hierdoor een aantoonbaar studievoortgangsprobleem krijgen, bijvoorbeeld door het niet voldoen aan de ingangseisen van een vervolginschrijving.

Studenten kunnen in 2021 alle computergebaseerde individuele (CBI) tentamens in het studiecentrum blijven afleggen. Daarnaast wordt de komende maanden geleidelijk bij steeds meer cursussen de mogelijkheid geboden om het CBI-tentamen ook thuis te doen binnen vaste tijdslots. De planning hiervan wordt vrijdag 11 december 2020 gepubliceerd.

De examinatoren zullen de komende weken op de cursuspagina in yOUlearn vermelden welke tentamenmogelijkheden hun cursus in het tweede kwartiel heeft. De herplanning van de schriftelijke en CBG-tentamens zal in veel gevallen leiden tot een nieuwe tentamendatum of -tijdstip. Het nieuwe tentamenrooster wordt uiterlijk vrijdag 18 december 2020 gepubliceerd en bekend gemaakt via yOUlearn.
Na de aangekondigde persconferentie van het kabinet medio januari 2021 zal een besluit genomen worden over de tentamens van de tentamenronde in april (derde kwartiel).

 

Update 3 december 2020

Tot en met kwartiel 3 onderwijs online

Hoewel de ontwikkelingen de goede kant opgaan, moeten we er toch rekening mee houden dat er ook volgend jaar nog coronamaatregelen van kracht zijn. Daarom heeft de Open Universiteit besloten om in ieder geval tot en met het derde kwartiel het onderwijs zoveel mogelijk online te verzorgen. Zo kunnen we onze studenten en medewerkers zekerheid bieden bij de planning van activiteiten. Tot 26 april 2021 blijven we de fysieke onderwijsactiviteiten zoveel mogelijk vervangen door een (online) alternatief. Alleen daar waar online alternatieven gezien de leerdoelen niet werkbaar zijn, zullen op beperkte schaal weer fysieke onderwijsactiviteiten georganiseerd worden. We handhaven dus de huidige kaders voor het onderwijs die gebaseerd zijn op landelijke richtlijnen. Wat de alternatieven voor elke cursus zijn, zal t.z.t. vermeld worden op de cursussites in yOUlearn.

Thuis CBI-tentamen afleggen: in december de eerste cursussen

Een flink aantal cursussen wordt met een CBI-tentamen afgesloten (een computergebaseerd individueel tentamen). Tot nu toe kon het CBI-tentamen alleen afgelegd worden in een studiecentrum. De afgelopen maanden is er hard gewerkt zodat studenten voortaan ook thuis of op andere plekken een CBI-tentamen kunnen doen. Het streven was om dit vanaf 7 december 2020 zo breed mogelijk aan te kunnen bieden. Helaas zal dit nu geleidelijk moeten gaan door de noodzakelijke omzetting van de geannuleerde novembertentamens naar online groepstentamens.

Sinds woensdag 2 december kan voor tien cursussen thuis het CBI-tentamen afgelegd worden, in deze pilotfase nog in een beperkt aantal sessies. De studenten die deze cursussen volgen zijn medio november via de cursuspagina in yOUlearn hierover geïnformeerd. Vanaf maandag 4 januari komen er tien cursussen bij, aanmelden voor het thuis-tentamen kan vanaf 20 december. De tentamensessies zijn op maandagavond, woensdagmiddag en zaterdagochtend. We zullen voor 12 december de planning van de meeste CBI-tentamens bekend maken.

Wie zich al heeft aangemeld voor een CBI in een studiecentrum en liever thuis tentamen doet, kan zich afmelden voor het tentamen via afmelden.tentamen@ou.nl. Je krijgt dan de tentamenkans terug. Je moet je vervolgens opnieuw aanmelden. Kies hierbij de tentamenlocatie 'Tentamen_thuis'. Hou er wel rekening mee, dat je dan op een ander moment tentamen moet doen. Tip: lees eerst de informatie in de tegel Online thuistentamen in mijnOU.

Vanaf 2 december 2020 kun je voor de volgende cursussen het computergebaseerde individuele tentamens (CBI) thuis afleggen:
CB1502 Naties, staten en nationalisme. Europa vanaf 1800
MB2402 Management en organisatie
NB0602 Geologie rondom plaattektoniek
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB1402 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RB3302 Inleiding recht: juridisch vaardig.

Vanaf 20 december 2020 is de aanmelding geopend voor de onderstaande CBI thuistentamens:
NM0002 Principles of environmental sciences
PB0014 Inleiding in de psychologie (deel 1 + 2)
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie (deel 1 + 2)
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PM0212 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie
RS0212 Burgerlijk procesrecht

 

Update 1 december 2020

Mondkapjes bij de Open Universiteit

Sinds 1 december 2020 geldt ook in Nederland een mondkapjesplicht in alle publieke binnenruimten. Daaronder vallen ook de gebouwen van universiteiten. Bij de Open Universiteit gold al sinds 15 oktober het dringend advies om een mondkapje te dragen bij verplaatsing door de gebouwen. Nu is het voor iedereen verplicht om een mondkapje te dragen wanneer je loopt door de universiteitsgebouwen, ook om even koffie of iets uit de printer te halen. Het mondkapje mag af wanneer je op de tentamenplek of in het practicumlokaal zit. Dit is ook vastgelegd in onze huisregels.

 

Update donderdag 19 november

Vanaf maandag 23 november aanmelden voor vervangende tentamens december

Van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december 2020 vinden de vervangende tentamens plaats van de regulier schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) die oorspronkelijk in november gepland stonden.
Om in december aan het tentamen te kunnen deelnemen, moet iedereen zich weer opnieuw aanmelden. Dat kan vanaf maandag 23 november 2020 via de tegel 'Aanmelden tentamen' in mijnOU. In het tentamenrooster is per cursus te zien wat de uiterste aanmelddag is. Bijvoorbeeld: wie op maandag 7 december 2020 tentamen wil doen, moet zich uiterlijk zondag 29 november aanmelden voor het tentamen.
Ook studenten die zich eerst niet hadden aangemeld voor de novemberronde of een beschikking van de Commissie voor de examens hebben voor een alternatieve tentamenvorm, kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Update vrijdag 13 november 2020

Nieuw tentamenrooster van geannuleerde novembertentamens online

Er is een rooster gemaakt voor de vervangende tentamens van de regulier schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) die op 9, 10, 12 en 16 november 2020 zouden plaatsvinden. De tentamenperiode loopt van maandag 7 december tot en met vrijdag 18 december 2020.

Om in december aan het tentamen te kunnen deelnemen, moet iedereen zich weer opnieuw aanmelden. Dat kan vanaf 23 november 2020 via de tegel 'Aanmelden tentamen' in mijnOU. In het tentamenrooster is per cursus te zien wat de uiterste aanmelddag is. 
Ook studenten die zich niet hadden aangemeld voor de novemberronde of een beschikking van de Commissie voor de examens hebben voor een alternatieve tentamenvorm, kunnen zich hiervoor aanmelden.

In het tentamenrooster staat ook de tentamenvorm. De meeste tentamens worden vervangen door een online groepstentamen. Een aantal tentamens, met kleinere groepen deelnemers, wordt vanwege het gebruik van formules, tabellen en grafieken nu niet vervangen door een online variant. Hiervoor is een aantal schriftelijke tentamensessies in de studiecentra gepland.

Verder is in het tentamenrooster vermeld bij welke cursussen het tentamen ‘geheim’ is en bij welke niet. De tentamens die in de oorspronkelijke vorm geheim waren, zijn dit ook in de online versie. Dat betekent dat enkel het online kladblok gebruikt mag worden, en geen fysiek kladpapier. Dit zal ook in de tentamenoproep vermeld worden.
Het tentamenrooster staat als pdf online. In yOUlearn zal deze ook worden opgenomen. Meer informatie over online groepstentamens staat onder de tegel Online thuistentamen in mijnOU en in de FAQ.

 

Update donderdag 12 november 2020

Alle aanmeldingen voor schriftelijke en CBG-tentamens zijn geannuleerd: straks opnieuw aanmelden

Er wordt bij de Open Universiteit al langer aan gewerkt om voor elk tentamen een online alternatief te hebben. Het ideaal is dat je als student zelf kunt bepalen waar je tentamen doet: in het studiecentrum, thuis of elders op de wereld. De planning was dat dit vanaf begin volgend jaar geleidelijk ingevoerd zou worden. Maar nu de schriftelijke en computergebaseerde groepstentamens (CBG) op locatie in november geen doorgang vinden, is de invoering versneld. Vanaf 7 december worden de meeste schriftelijke en CBG-tentamens als online groepstentamen met proctoring afgenomen. De bedoeling is dat in 2021, indien de corona-situatie het toelaat, studenten kunnen kiezen of ze liever in het studiecentrum tentamen doen of thuis.

Om het overzichtelijk te houden, is besloten om tot en met augustus 2021 alle aanmeldingen voor een schriftelijk of CBG-tentamen te annuleren zodat studenten opnieuw kunnen bepalen wanneer ze aan welk (thuis of studiecentrum) tentamen willen deelnemen. Uiteraard krijgt iedere student bij annulering van een tentamenaanmelding door de OU, de tentamenkans weer terug.

Op dit moment is het niet meer mogelijk om aan te melden voor een schriftelijk- of CBG-tentamen via de tegel 'Aanmelden voor een tentamen' in mijnOU. Zodra de nieuwe tentamenvormen en tentamendata bekend zijn, kunnen de aanmeldingen voor de tentamens weer geopend worden.
De aanmeldingen voor alle andere tentamenvormen, zoals de computergebaseerde individuele tentamens (CBI), zijn niet geannuleerd. Aanmelden hiervoor blijft via de gebruikelijke weg mogelijk.

Wie alvast meer wil weten over het online groepstentamen met proctoring, kan kijken in mijnOU, onder de tegel Online thuistentamen. Daarin wordt onder meer beschreven wat een online thuistentamen is, hoe proctoring werkt en welke eisen aan een pc of laptop gesteld worden.

13 november nieuwe tentamendata geannuleerde novembertentamens bekend

De schriftelijke en CBG-tentamens die op 9, 10, 12 en 16 november 2020 zouden plaatsvinden zijn geannuleerd. De meeste tentamens worden vervangen door online groepstentamens die vanaf 7 december 2020 worden afgenomen. Een aantal tentamens, met kleinere groepen deelnemers, wordt vanwege het gebruik van formules, tabellen en grafieken niet vervangen door een online variant. Hiervoor zal alsnog een aantal regulier schriftelijke tentamensessies in de studiecentra worden gepland.

Uiterlijk 13 november wordt in yOUlearn het tentamenrooster gepubliceerd en de tentamenvorm van de cursus. Om in december aan het tentamen te kunnen deelnemen, moet iedereen zich weer opnieuw aanmelden. Dat kan vanaf 23 november 2020. In het tentamenrooster kunt u per cursus zien wat de uiterste aanmelddag is. Ook studenten die zich niet hadden aangemeld voor de novemberronde of een beschikking van de Commissie voor de examens voor een alternatieve tentamenvorm hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Update woensdag 4 november 2020

Novemberronde geannuleerd, in december online tentamens

Gisteren, dinsdag 3 november, heeft het kabinet voor de komende twee weken nieuwe maatregelen aangekondigd die erop gericht zijn het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onderdeel van deze tijdelijke verzwaring van de lockdown is het sluiten van publiek toegankelijke locaties en het verder verkleinen van groepsgroottes. Ook kan in de toekomst sprake zijn van een nog verdere verzwaring van maatregelen in regio’s waar de besmettingsgraad te hoog blijft. In lijn hiermee heeft het College van bestuur, na overleg met de Studentenraad en de Commissie voor de examens, besloten om de schriftelijke en CBG-tentamens die op 9, 10, 12 en 16 november 2020 zouden plaatsvinden, te annuleren. De Open Universiteit vindt het - gegeven de nieuwe maatregelen - nu niet verantwoord om in de komende weken studenten meer reisbewegingen te laten maken. De andere tentamens (CBI, mondeling en instuuropdrachten) gaan - waar mogelijk - conform planning door.

Vanaf de week van 7 december zal een online alternatief voor alle tentamenvormen (schriftelijk, CBG- en CBI-tentamen) beschikbaar zijn. Dan kan men thuis tentamen doen. De studenten die zich hadden aangemeld voor de schriftelijke en CBG-tentamens op 9, 10, 12 en 16 november worden hier persoonlijk over geïnformeerd en krijgen hun tentamenkans terug. We hopen spoedig iedereen te kunnen informeren over de tentamendata voor de online tentamens. Dit geldt uiteraard ook voor de studenten in België. Omdat de Vlaamse regering vorige week heeft besloten dat het hoger onderwijs in ieder geval tot en met 11 november 2020 volledig online moet zijn, kunnen in de Belgische studiecentra geen tentamens worden afgenomen.

Vragen kunt u mailen naar info@ou.nl

 

Update vrijdag 30 oktober 2020

Studiecentra in Vlaanderen gaan dicht: geen tentamens in België mogelijk

De Vlaamse overheid heeft besloten dat vooralsnog voor het hoger onderwijs vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met woensdagavond 11 november 2020 alleen afstandsonderwijs is toegestaan. Dit betekent dat de studiecentra van de Open Universiteit in België niet toegankelijk zijn en dat er in België geen tentamens kunnen plaatsvinden. De aanmeldingen voor de CBI-tentamens in deze periode worden geannuleerd en de studenten krijgen de tentamenkans terug.
Omdat de periode wellicht verlengd wordt en we studenten houvast willen bieden, hebben we besloten alle schriftelijke en CBG-tentamens op 9, 10, 12 en 16 november in België te annuleren. De Open Universiteit onderzoekt de komende dagen of we voor de studenten een alternatief kunnen organiseren. Hierover is dinsdagmiddag 3 november overleg met de Commissie voor de examens. Indien geen alternatief tentamen kan worden geboden, dan behoudt de student zijn tentamenkans. We zullen de studenten hier persoonlijk over informeren.

 

Update donderdag 29 oktober 2020

Thuis CBI-tentamen afleggen: stand van zaken

Een flink aantal cursussen wordt met een CBI-tentamen afgesloten (een computergebaseerd individueel tentamen). Tot nu toe kan het CBI-tentamen alleen afgelegd worden in een studiecentrum. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om voortaan ook thuis of op andere plekken een CBI-tentamen te kunnen doen. Dan kunnen studenten kiezen in welk tijdslot ze waar het CBI-tentamen willen afleggen, in een studiecentrum of thuis. In het studiecentrum is een surveillant aanwezig, thuis (of elders) vindt het CBI-tentamen plaats met online proctoring. Om dit mogelijk te maken, is overgestapt naar een ander technisch systeem, waardoor het CBI-tentamen ook in het studiecentrum iets anders zal opstarten.

De komende weken testen we in de studiecentra het nieuwe systeem, passen we procedures aan en voeren overleg met de medezeggenschap over de aanpassing van regelgeving. De inschatting is dat het begin december 2020 mogelijk zal zijn om thuis het CBI-tentamen af te leggen.
Het volgende streven is om dit ook voor de CBG-tentamens (computergebaseerd groepstentamen) en een aantal schriftelijke tentamens van de tentamenronde in februari 2021 mogelijk te maken. De schriftelijke tentamens zullen daarvoor omgezet worden naar een CBG-tentamen. De haalbaarheid hiervan wordt nu onderzocht.

 

Update dinsdag 27 oktober 2020

Voorbereidingen tentamenronde november

In de tweede en derde week van november staat een tentamenronde gepland. We hopen dat de situatie het dan toelaat om de tentamens veilig en conform de planning door te laten gaan, ook de schriftelijke tentamens op vier grote locaties in Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. De wijze waarop de Open Universiteit de schriftelijke tentamens gaat organiseren, voldoet ruimschoots aan alle gestelde richtlijnen. Zo zullen studenten zoveel mogelijk verdeeld over meerdere zalen of in kleinere groepen tentamen doen, uiteraard op minimaal 1,5 meter afstand en is bij verplaatsing een mondkapje verplicht. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen in Nederland en België volgen en houden we rekening met een mogelijke verdere aanscherping van maatregelen.
Actuele informatie over alle voorzorgsmaatregelen en de gang van zaken tijdens het tentamen staat op www.ou.nl/schriftelijketentamens. In de tentamenoproepbrief die studenten deze week ontvangen, wordt hiernaar verwezen.
N.B. Het overheidsadvies om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken, geldt niet voor het reizen van studenten naar hun onderwijslocatie (zie ook rijksoverheid.nl * ).

* Deze link is niet meer beschikbaar.

Tentamen doen is niet verplicht: tentamenkans gaat niet verloren

Wie nu geen tentamen op locatie kan of wil doen, hoeft dit niet te doen. Wie zich reeds heeft aangemeld en bij nader inzien toch liever niet deelneemt, kan wachten op de eerstvolgende tentamenmogelijkheid. De tentamenkans gaat niet verloren als u op tijd doorgeeft dat u niet aan het tentamen deelneemt (zie hieronder). De tentamenmogelijkheid in november is dan wel voorbij en er is nu geen online alternatief voor de geplande fysieke tentamens. We werken er hard aan dit in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Wie zich heeft aangemeld voor een tentamen en nu niet wil of kan deelnemen, dient dit uiterlijk twee dagen voor de tentamendatum kenbaar maken via afmelden.tentamen@ou.nl o.v.v. het studentnummer, de cursus waarvoor tentamen wordt afgelegd en de locatie. Er hoeft geen medische verklaring bijgevoegd te worden. Alle openstaande tentamenkansen moeten eerst benut worden en pas als daarmee de cursus niet succesvol afgerond is, krijgt men een extra tentamenkans en wordt zo nodig de inschrijfduur verlengd. Wie op de dag van het tentamen gezondheidsklachten heeft, kan een ‘geldig absent’ aanvragen.

Studenten die nu niet kunnen of willen deelnemen aan een tentamen en hierdoor een aantoonbaar studievoortgangprobleem krijgen, kunnen een gemotiveerd verzoek sturen naar info@ou.nl. De Open Universiteit onderzoekt dan of er een maatwerkoplossing mogelijk is. Het dient hier dan wel te gaan om een ernstige belemmering – zoals ingangseisen bij een vervolginschrijving - van de studievoortgang.

 

Update donderdag 15 oktober 2020

Dinsdag 13 oktober 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt welke nieuwe maatregelen genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Voor het gehele onderwijs komen er geen nieuwe maatregelen. Ook de vrijstelling van de maximale groepsgrootte voor onderwijsactiviteiten – zowel binnen als buiten de eigen gebouwen – blijft gehandhaafd. Kortom, alle geplande onderwijsactiviteiten op locatie, waaronder tentamens, kunnen doorgaan. Daarnaast geldt nu het dringend advies om bij verplaatsing in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen, alle universiteiten nemen dit advies over.

Tentamens gaan door zoals gepland

De Open Universiteit heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk onderwijsactiviteiten online te laten plaatsvinden, zodat er ruimte is om op locatie de tentamens weer in de oorspronkelijke vorm af te nemen. In de studiecentra worden weer CBI-tentamens afgenomen en begin november is er een tentamenronde gepland met onder schriftelijke tentamens op vier grote locaties in Nederland. Nu het kabinet alle afwegende besloten heeft dat het fysiek onderwijs – mits de richtlijnen gevolgd worden – mogelijk blijft, kunnen ook de geplande tentamens doorgaan. De Open Universiteit zal voor de tentamenronde in november nog aanvullende maatregelen nemen met het oog op de veiligheid vanaf het moment van binnenkomst tot het verlaten van de tentamenlocatie. Via de oproepbrief voor het tentamen worden studenten hier verder over geïnformeerd.

In de toekomst keuze tussen online of fysiek tentamen doen

Er zijn studenten die liever in een studiecentrum tentamen doen, en andere studenten die liever (thuis) online tentamen doen. Nu kunnen we studenten helaas niet de keuze geven. Het ideaal is dat studenten standaard kunnen kiezen of ze fysiek of online tentamen doen en daar wordt nu hard aan gewerkt. We hopen dat vanaf eind november studenten ook thuis een CBI-tentamen kunnen afleggen. Eind oktober kunnen we hier meer over vertellen. Volgende stap is om dit voor de CBG-tentamens en een aantal schriftelijke tentamens van de tentamenronde in februari (tweede kwartiel) ook mogelijk te maken. De haalbaarheid hiervan wordt nu onderzocht.

Voor studenten die nu niet tentamen kunnen of willen doen, en geen gebruik kunnen maken van toekomstige tentamenmogelijkheden, zoeken we naar maatwerkoplossingen. Neem bij ernstige belemmering van uw studievoortgang contact op met Service en informatie.

Mondkapjes bij de Open Universiteit

In de persconferentie van 13 oktober heeft het kabinet aangekondigd dat op termijn een mondkapjesplicht gaat gelden. Vooruitlopend op de juridische regeling hiervan, geldt nu al een dringend advies om mondkapjes te dragen. Alle universiteiten volgen de richtlijnen van de overheid, de Open Universiteit ook. In lijn hiermee dragen medewerkers en studenten een mondkapje wanneer zij zich bewegen door de universiteitsgebouwen, ook om even koffie of iets uit de printer te halen. Het mondkapje mag af wanneer je op de tentamenplek of in het practicumlokaal zit.

 

Update donderdag 1 oktober 2020

Onder nieuwe maatregelen regering blijven geplande fysieke tentamens doorgaan

Op maandag 28 september 2020 kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Open Universiteit volgt de richtlijnen van de overheid. Binnen de RIVM-richtlijnen gaan de geplande fysieke tentamens in het najaar door. Overige fysieke onderwijsactiviteiten blijven zoveel mogelijk vervangen worden door een (online) alternatief.

Fysieke tentamens in najaar gaan door

Onderwijs vormt een uitzondering op de maatregel dat er maximaal 30 personen bij een bijeenkomst mogen zijn. De geplande tentamens gaan dus door, uiteraard op anderhalve meter afstand.

Studenten uit Vlaanderen naar Nederland

Studenten die in Vlaanderen wonen en die voor noodzakelijk fysieke bijeenkomsten, zoals practica, naar Nederland willen reizen, kunnen dat doen. Medewerkers en studenten houden zich in de studiecentra aan de RIVM-richtlijnen en de huisregels van de studiecentra: bij (milde) klachten thuisblijven, regelmatig handen wassen en 1,5 meter afstand handhaven.

Mondkapjes

De Open Universiteit volgt het regeringsbeleid ten aanzien van het dragen van mondkapjes en formuleert na de nadere uitwerking op basis hiervan eigen beleid.

 

Update donderdag 10 september 2020

Update tentamens dit najaar

Leest u hieronder staande belangrijke informatie over de tentamens zorgvuldig!
We maken onderscheid tussen regulier schriftelijke tentamens, CBI (computer gebaseerd individueel tentamens) en CBG (computer gebaseerd groepstentamens). Van elke vorm wordt hieronder uitgelegd wat dit najaar de mogelijkheden zijn. Vervolgens besteden we ook aandacht aan uitzonderingen voor studeren met een functiebeperking en vanuit het buitenland.

Regulier schriftelijke tentamens

Op 9, 10, 12 en 16 november 2020 worden regulier schriftelijke tentamens afgenomen. De tentamendatum voor de cursus die u volgt, vindt u bij de cursusinformatie op studieaanbod. Aanmelding en indeling bij een grote tentamenlocatie verlopen deze keer anders dan u gewend bent, door de maatregelen die wij in acht moeten nemen in verband met covid-19. Het is in deze tentamenronde van november niet mogelijk om uw tentamen thuis te maken via de computer en internet.

Schriftelijk tentamen doen als u in Nederland woont

Het grootste verschil met voorgaande schriftelijke tentamenrondes is dat u ditmaal niet terecht kunt in de Nederlandse studiecentra. Vanwege de grote aantallen studenten die verwacht worden, is het niet mogelijk om daar voldoende tentamenplaatsen te faciliteren. Om de RIVM-richtlijnen, zoals minimaal 1,5 meter tussen tafels en looproutes te kunnen waarborgen, is er te weinig ruimte en zijn er onvoldoende faciliteiten.

Schriftelijk tentamen in Nederland: vier grote locaties

In eerdere berichtgeving is daarom al aangekondigd dat gezocht is naar grotere locaties waar voor de tentamens in november naar kan worden uitgeweken. Die zijn gevonden in vier grote locaties waar voldoende ruimte en faciliteiten aanwezig zijn, zodat de schriftelijke tentamens er kunnen worden afgenomen. Deze locaties zijn voor de Nederlandse studenten: de Jaarbeurs in Utrecht, Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, Aristo zalen in Eindhoven en Postillion Convention Centre WTC in Rotterdam.

Schriftelijk tentamen in Nederland: aanmelden voor tentamen

Het is vanaf nu mogelijk om u voor deelname aan een tentamen in november aan te melden. Dat doet u op de gebruikelijke manier en kiest daarbij ook nog steeds een studiecentrum als tentamenlocatie. De keuze voor een studiecentrum die u maakt, is nu echter niet de plaats waar u het tentamen daadwerkelijk gaat maken. Na aanmelding wordt u namelijk ingedeeld in een van de vier grote locaties, waarbij het streven is om de reistijd voor alle deelnemers zoveel als mogelijk te beperken. Het studiecentrum dat u tijdens het aanmeldproces heeft gekozen, is weliswaar uitgangspunt bij de indeling bij een van de vier grote locaties (zie onderstaande tabel), maar plaatsing in de grote locatie die aan het gekozen studiecentrum is gekoppeld, is helaas niet gegarandeerd. De maximale tentamencapaciteit van een locatie is namelijk leidend. Indien er geen plaats meer is in Zwolle, Eindhoven of Rotterdam dan volgt indeling in Utrecht. Leest u uw oproepbrief nauwkeurig, want daarin staat de grote tentamenlocatie vermeld waarbij u bent ingedeeld.

Grote tentamenlocatie Tijdens aanmelden opgegeven studiecentrum
Aristo zalen,
Eindhoven
studiecentrum Parkstad
studiecentrum Eindhoven
studiecentrum Nijmegen
Nieuwe Buitensociëteit,
Zwolle
studiecentrum Leeuwarden
studiecentrum Groningen
studiecentrum Zwolle
studiecentrum Enschede
Postillion Convention
Centre WTC, Rotterdam
studiecentrum Vlissingen
studiecentrum Rotterdam
Beatrixgebouw Jaarbeurs,
Utrecht
studiecentrum Amsterdam
studiecentrum Utrecht

Schriftelijk tentamen doen als u in Nederland of België woont en een functiebeperking heeft

Studenten met een functiebeperking kunnen deelnemen aan het schriftelijk tentamen in november. De tentamens voor deze studenten worden, indien mogelijk, wel in het studiecentrum van keuze afgenomen. U dient daarvoor wel in het bezit te zijn van een geldige beschikking.

Schriftelijk tentamen doen als u in België woont

Studenten uit Vlaanderen leggen hun tentamen in één van de Vlaamse studiecentra af en kunnen dit op de normale manier aangeven in het aanmeldproces. Het is niet mogelijk om uw tentamen in één van de vier grote Nederlandse locaties af te leggen.

CBI-tentamens in studiecentra in Nederland of België

Veel cursussen worden getentamineerd via computer gebaseerde individuele tentamens (CBI) in een studiecentrum. Deze CBI-tentamens konden tussen half maart en half juli jl. niet worden afgenomen in een studiecentrum vanwege de geldende coronamaatregelen. Inmiddels worden deze CBI-tentamens weer in alle studiecentra aangeboden. Uiteraard met in achtneming van de gezondheidsrichtlijnen. U kunt zich daar op de reguliere manier voor aanmelden.

CBG-tentamens in studiecentra in Nederland of België

De cursussen RB0102 Inleiding bestuursrecht en OB0002 Over leren, onderwijs en instructie worden afgenomen via een computer gebaseerd groepstentamen (CBG). Zij staan geroosterd op respectievelijk maandag 9 en donderdag 12 november 2020. De CBG-tentamens worden afgenomen in de studiecentra in Nederland en Vlaanderen. U kunt zich via de reguliere procedure hiervoor aanmelden.

Tentamen doen als u niet in Nederland of België, maar wel binnen de EU woont

U kunt zich aanmelden voor een tentamen in Nederland, als u zich niet in een gebied met een reisbeperking bevindt, en dus vrij kunt reizen naar Nederland, zonder dat u geacht wordt in quarantaine te gaan.
Als u niet vrij kunt reizen, kunt u mogelijk gebruik maken van een alternatieve tentamenvorm. U kunt dit aanvragen bij de Commissie voor de Examens door uw verzoek te mailen naar Secretariaat.CVE@ou.nl.

Tentamen doen als u buiten de EU woont

U kunt niet deelnemen aan de schriftelijke tentamens, omdat dit vanwege coronamaatregelen op de ambassades en andere regulier daarvoor bestemde locaties momenteel niet mogelijk is. U kunt een aanvraag doen voor een alternatieve tentamenvorm door uw verzoekt te mailen naar Secretariaat.CVE@ou.nl.
Uitzondering hierop zijn studenten woonachtig in Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Curaçao en Suriname. U kunt wel schriftelijk tentamen doen. U dient zich hiervoor aan te melden via de reguliere procedure. Dit kan uiterlijk tot en met week 41.

Aanvullende opmerkingen m.b.t. uw bezoek aan een tentamenlocatie:

 • Voor elk bezoek aan een locatie van de Open Universiteit geldt dat u geacht wordt op de hoogte te zijn van de geldende huisregels. Als u (lichte) symptomen heeft die bij een coronabesmetting horen, dan wordt u geacht thuis te blijven. U kunt dan een geldig absent aanvragen. Wij vragen u om de aanwijzingen van het personeel van de Open Universiteit op te volgen.
 • Bij de grote locaties worden meer dan honderd studenten per avond verwacht. De locaties zijn verplicht om dan zogenaamde triage te doen. U wordt bij de ingang dan gevraagd om uw contactgegevens te verstrekken en of u coronagerelateerde klachten heeft. Als dat zo is, dan kunnen wij u niet toelaten tot het tentamenlokaal. Ook kunt u tijdens het tentamen gevraagd worden het lokaal te verlaten, als blijkt dat u symptomen van corona, zoals niezen en hoesten, vertoont.
 • U mag tijdens het tentamen eventueel gebruik maken van uw eigen mondkapje. Tijdens de identiteitscontrole wordt u gevraagd om het kapje even van uw gezicht weg te halen.

 

Update donderdag 27 augustus 2020

In alle studiecentra CBI-tentamens gepland tot eind 2020

Eerder is bericht dat in september alle cursussen weer via CBI kunnen worden getentamineerd in de studiecentra. Studenten konden zich echter tot vandaag nog niet aanmelden voor een CBI-tentamen in oktober of later. Er zijn nu CBI-sessies in alle studiecentra gepland tot eind 2020. Aanmelden kan vanaf vandaag, 27 augustus 2020.

Onderwijsactiviteiten blijven online

Alle onderwijsactiviteiten blijven voorlopig online, zodat de ruimte in de studiecentra beschikbaar is voor die onderwijsactiviteiten die niet online kunnen plaatsvinden. Alleen de CBI-tentamens en noodzakelijke onderwijsactiviteiten, zoals practica voor de opleiding Psychologie, kunnen in de studiecentra plaatsvinden. Er zijn meer activiteiten die dit jaar online plaatsvinden, zoals de opening academisch jaar 2020-2021 op 31 augustus, en de diploma-uitreikingen in oktober.

Schriftelijke tentamens november op vier grote locaties

Om voldoende ruimte te kunnen bieden aan alle studenten die tentamen op locatie willen doen, is er gezocht naar locaties met meer vierkante meters buiten de studiecentra. De reguliere schriftelijke tentamens worden in november afgenomen op vier grote locaties in Rotterdam, Utrecht, Zwolle en Eindhoven, zodat we de RIVM-richtlijnen, waaronder 1,5 meter afstand houden, kunnen blijven naleven. Studenten kunnen zich binnenkort aanmelden, nadere informatie volgt.

Studiecentra en huisregels i.v.m. corona

Voor iedereen die een studiecentrum bezoekt, gelden de RIVM-richtlijnen en de huisregels voor de studiecentra. Neem ze even door vóór een bezoek aan een studiecentrum. We gaan ervan uit dat studenten - ook gezien de aandacht voor deze RIVM-richtlijnen in alle communicatie van de Open Universiteit - bij binnenkomst in een studiecentrum deze richtlijnen en regels kennen en hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Update vrijdag 14 augustus 2020

Tijdig aanmelden voor CBI: aantal plaatsen is beperkt

Sinds 15 juli vindt weer CBI-tentaminering plaats in de studiecentra. Tot nu toe maken hiervan minder studenten gebruik dan verwacht. Hierdoor lijkt er veel ruimte te zijn, maar dat is slechts schijn. Het aantal beschikbare CBI-sessies en plaatsen blijft ook de komende maanden tijd beperkt, onder meer vanwege de eis om 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat wie straks een CBI-tentamen wil doen, er rekening mee moet houden dat men niet terecht kan op het tijdstip of het studiecentrum van voorkeur. Stel het tentamen dus niet uit en meld tijdig aan voor een CBI-tentamen.

Laatste cursussen komende weken naar CBI

De afgelopen weken is bericht wanneer welke cursussen weer beschikbaar zijn voor CBI-tentaminering (zie eerdere updates). Er zijn nog zeven cursussen waarvan de tentamenaanmelding nog niet is geopend, maar daar komt verandering in.
Vanaf zaterdag 29 augustus worden onderstaande cursussen weer via CBI in de studiecentra getentamineerd (aanmelden kan vanaf maandag 17 augustus):
MB0902 Management accounting
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
RB0702 De dynamiek van het goederenrecht
RS0102 Dynamiek van het goederenrecht

Bij drie CW-cursussen zijn er nog mondelinge tentamens tot eind van de zomer. Vanaf maandag 7 september (aanmelden vanaf 1 september) kan men weer CBI-tentamen doen voor:
CB1802 De Gouden Eeuw. De kwestie Rembrandt
CB3902 De nieuwe mens. Een nieuwe visie op Nederland rond 1900
Voor CB2302 Ethiek worden studenten via de cursussite yOUlearn geïnformeerd over de datum wanneer de cursus weer via CBI getentamineerd wordt.

 

Update donderdag 30 juli 2020

Vanaf 22 augustus CBI voor nieuwe reeks cursussen

Steeds meer cursussen kunnen weer in de studiecentra met CBI getentamineerd worden (zie ook eerdere updates). Uiteindelijk zullen vanaf 15 september 2020 weer alle CBI-tentamens afgenomen kunnen worden.
Vanaf zaterdag 22 augustus worden onderstaande cursussen weer via CBI in de studiecentra getentamineerd (aanmelden kan vanaf maandag 10 augustus):

MB0202 Organisatiekunde
MB0402 Financial accounting en administratieve processen
MB0702 Marketing
MB1502 Financieel management
MB2102 Financial markets
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
PB2202 Adolescentiepsychologie
PM1012 E-mental health interventies
RB0012 Inleiding staatsrecht
RB0014 Inleiding recht

 

Update donderdag 23 juli 2020

Vanaf 15 augustus CBI voor nieuw cluster cursussen

De afgelopen weken is regelmatig bericht wanneer welke cursussen beschikbaar zijn voor CBI-tentaminering (zie eerdere updates). Vanaf zaterdag 15 augustus worden onderstaande cursussen weer via CBI in de studiecentra getentamineerd (aanmelden kan vanaf maandag 3 augustus):

MB1202 Strategie van organisaties
PB0014 Inleiding in de psychologie - deeltentamen 1
PB0014 Inleiding in de psychologie - deeltentamen 2
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie - deeltentamen 1
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie - deeltentamen 2
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid - deeltentamen 1
PB0204 Psychologie van arbeid en gezondheid - deeltentamen 2
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1502 Test- en toetstheorie
PB1602 Onderzoekspracticum kwalitatief onderzoek
PB1902 Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2302 Organisatiepsychologie
PM0802 Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk
PM1302 Coaching: een psychologisch perspectief
RB0104 Inleiding strafrecht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB0402 Rechtsgeschiedenis
RB0912 Ondernemingsrecht
RS0312 Ondernemingsrecht

 

Update maandag 20 juli 2020

Vanaf 8 augustus CBI voor volgend cluster cursussen

Geleidelijk vindt vanaf 15 juli weer CBI-tentaminering plaats in de studiecentra. In vorige updates is bericht welke cursussen wanneer beschikbaar zijn voor CBI-tentaminering. Uiteindelijk zullen vanaf 15 september 2020 weer alle CBI-tentamens afgenomen kunnen worden. Vanaf zaterdag 8 augustus kunnen onderstaande cursussen via CBI getentamineerd worden (aanmelden vanaf maandag 27 juli):

CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2
CB1902 De Italiaanse renaissance 1300-1600
MB0302 Algemene economie voor management
NB2102 Geographical Information Systems
PB0002 Sociale psychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
PM1202 Positieve psychologie
RB0812 Burgerlijk procesrecht
RS0212 Burgerlijk procesrecht

 

Update donderdag 9 juli 2020

Tentamenrooster augustusronde

Voor de tentamenronde van eind augustus wordt de gewone programmering gevolgd, dus alleen de cursussen waarvan de tentaminering al zo gepland was. De fysieke tentamens krijgen nog wel een alternatieve vorm. In de week van 1 juli is op de cursussites in yOUlearn gepubliceerd welke alternatieve tentamenvorm elke cursus krijgt. Het rooster van de online groepstentamens is maandag 6 juli gepubliceerd en onder meer toegankelijk via de tegel Online groepstentamens in mijnOU. Aanmelden voor deze tentamens kan vanaf maandag 27 juli 2020.

Vanaf 29 juli CBI-tentaminering voor volgend cluster cursussen

Vorige week (zie hieronder) is bericht over welke cursussen vanaf 15 juli en 22 juli weer CBI-tentamens kunnen worden afgelegd in de studiecentra. Deze week kunnen we melden welke cursussen vanaf 29 juli weer via CBI getentamineerd worden, aanmelden kan vanaf 17 juli. Het aantal beschikbare sessies blijft de komende tijd nog wel beperkt, onder meer vanwege de eis om 1,5 meter afstand te houden en andere coronamaatregelen. Bovendien zijn de studiecentra in Enschede en Vlaanderen gevestigd in locaties van andere onderwijsinstellingen die in de zomer vaak nog gesloten zijn. Dit kan inhouden dat niet iedereen terecht kan op het tijdstip of het studiecentrum van voorkeur.

Vanaf woensdag 29 juli (aanmelden vanaf vrijdag 17 juli 2020):
MB1002 Projectmanagement: beheersen van projecten
MB2002 Relatiemarketing in het internettijdperk
PB0004 Inleiding psychologie (oude variant)
PB1402 Biologische grondslagen: evolutionaire psychologie
NB0602 Geologie rondom plaattektoniek: ruimtelijke processen in de ondergrond
PM0902 Psychopathologie bij kinderen en adolescenten
PM1002 E-mental health interventies

CBI-tentamen afleggen in de Vlaamse studiecentra

De studiecentra in Vlaanderen volgen de coronamaatregelen van de Belgische en Vlaamse overheden. Ze zijn ook allemaal gehuisvest in een gebouw van een andere universiteit. Geleidelijk kunnen ook in Vlaanderen weer CBI-tentamens worden afgelegd, het aantal sessies is nog beperkt.
Vanaf 15 juli in Antwerpen, vanaf 20 juli in Kortrijk, vanaf 5 augustus in Gent en Hasselt, vanaf 25 augustus in Leuven en vanaf 16 september in Brussel.

Voor studiecentra nieuwe huisregels in coronatijd

In de Nederlandse studiecentra zijn de afgelopen tijd voorzieningen getroffen zodat studenten en medewerkers er veilig kunnen verblijven. Eénrichtingsverkeer, plexiglasschermen, desinfecterende middelen etc. Ook zijn er nieuwe huisregels opgesteld. Gelieve deze door te nemen voor men naar het studiecentrum gaat om een tentamen af te leggen of voor een andere afspraak.

 

Update donderdag 2 juli 2020

Telefonische bereikbaarheid komende tentamenronde

Van maandag 6 tot met vrijdag 17 juli vindt de tentamenronde van kwartiel 4 plaats. Ook in deze ronde worden duizenden online groepstentamens afgenomen. Om voor studenten tijdens deze periode bereikbaar te zijn, is de beschikbaarheid van Service en informatie op werkdagen tijdelijk uitgebreid tot 20.00 uur en op zaterdag 11 juli tot 16.00 uur. Service en informatie is telefonisch bereikbaar op 045 - 57 62 888.
Het tijdig vooraf installeren en testen van de hard- en software voor een online groepstentamen is van groot belang. Omdat de installatie ook afhankelijk is van de apparatuur en geïnstalleerde toepassingen van de student, is de kans dat eventuele technische problemen bij aanvang van het tentamen nog opgelost kunnen worden, zeer klein. Maak ook vooraf het test-tentamen, meer informatie hierover staat onder de tegel Online groepstentamen in mijnOU.

Geleidelijke invoering CBI-tentamens start 15 juli

Vanaf 15 september 2020 kunnen weer alle CBI-tentamens worden afgenomen. Binnen de RIVM-kaders zal vanaf 15 juli zeer geleidelijk, cursus voor cursus, de CBI-tentaminering weer mogelijk zijn. Het aantal beschikbare sessies is de komende tijd nog wel beperkt, onder meer vanwege de eis om 1,5 meter afstand te houden en andere coronamaatregelen. Bovendien zijn de studiecentra in Enschede en Vlaanderen gevestigd in locaties van andere onderwijsinstellingen die in de zomer vooralsnog gesloten zijn. Dit kan inhouden dat u mogelijk niet terecht kunt op het tijdstip of het studiecentrum van uw voorkeur. We vragen begrip hiervoor.

Vanaf woensdag 15 juli (aanmelden vanaf maandag 6 juli 2020):
MB2302 Administratieve organisatie en risicomanagement
NB0902 Gegevens en gevolgtrekkingen
NB1002 Natuurkunde voor milieuwetenschappen
NB1902 Bodem en water; een stroomgebiedbenadering
NM0002 Principles of Environmental Sciences
PB2602 Seksuologie
PM0002 Psychodiagnostiek in de arbeids- en organisatiepsychologie
PM0102 Psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie
PM0202 Psychodiagnostiek in de klinische psychologie
PM0302 Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie
S20221 Test en toetstheorie

Vanaf woensdag 22 juli (aanmelden vanaf vrijdag 10 juli):
MB0802 Kwaliteits- en procesmanagement
MB1602 Business marketing
MB1902 Projectmanagement: implementeren van ERP-systemen
PM1112 Levenslooppsychologie
RB0502 Rechtsfilosofie

Elke week zal een nieuw cluster cursussen beschikbaar komen voor CBI-tentaminering. Hierover wordt ook bericht op elke cursussite in yOUlearn.

 

Update donderdag 25 juni 2020

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 1 augustus

Woensdag 24 juni heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs * bekend gemaakt. Vanaf 1 augustus 2020 mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op hogescholen en universiteiten. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd. Denk aan het frequent handen wassen, bewaren van anderhalve meter afstand en niet op de universiteit komen bij ziekteverschijnselen. Het handhaven van de anderhalve meter heeft tot direct gevolg dat de ruimtes in de universiteiten niet volledig benut kunnen worden. De inschatting is dat universiteiten maximaal zo’n 30% van de 'normale' stoelcapaciteit op één moment kunnen benutten. Vorige week heeft de Open Universiteit besloten om deze beperkte capaciteit de komende tijd vooral te gebruiken voor tentaminering. Vanaf 15 september kan alle tentaminering weer fysiek plaatsvinden.

* Deze link is niet meer beschikbaar.

Tentamenronde in augustus

Voor de tentamenronde van eind augustus wordt de gewone programmering gevolgd, dus alleen de cursussen waarvan de tentaminering al zo gepland was. De fysieke tentamens krijgen nog wel een alternatieve vorm. Uiterlijk woensdag 1 juli 2020 wordt op de cursussites in yOUlearn gepubliceerd welke alternatieve tentamenvorm de cursus krijgt en een week later, op 8 juli, zal het tentamenrooster gepubliceerd worden.
Voor CBI-tentamens zal in de augustusronde geen alternatief meer georganiseerd worden, omdat de CBI-tentamens tegen die tijd in toenemende mate weer beschikbaar zullen zijn.

Inhaalrondes tentamens

Door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen kunnen in de tentamenronde van kwartiel 1 alle tentamens in de reguliere vorm worden afgenomen. In de november-ronde worden ook de inhaaltentamens (schriftelijk en CBG) gepland voor alle cursussen die normaal ook in november getentamineerd worden. In de februari-ronde vinden dan de inhaaltentamens plaats voor de cursussen die normaal in februari, in kwartiel 2, getentamineerd worden.
Door de coronaregels zullen de regulier schriftelijke tentamens in november waarschijnlijk niet in de studiecentra afgenomen kunnen worden, maar moet er uitgeweken worden naar een paar grotere locaties in het land.

 

Update donderdag 18 juni 2020

Vanaf 15 september toetsing weer regulier, tot 1 januari onderwijs online

Het kabinet versoepelt geleidelijk de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs. Er mag nu op kleine schaal onderwijs en toetsing op locatie plaatsvinden, maar de mogelijkheden zijn nog zeer beperkt. De Open Universiteit kiest ervoor om binnen deze beperkingen prioriteit te geven aan de tentaminering. De fysieke onderwijsactiviteiten worden in ieder geval tot 1 januari 2021 zoveel mogelijk vervangen door een (online) alternatief. Zo kan - ervan uitgaande dat het hoger onderwijs de komende maanden meer ruimte krijgt - vanaf 15 september 2020 alle tentaminering weer regulier plaatsvinden.

Alternatieven voor fysieke onderwijsactiviteiten

Om in september weer te kunnen starten met de reguliere tentaminering, blijft voor het onderwijs het motto: online doen wat online kan. Zoveel mogelijk fysieke onderwijsactiviteiten zullen vooralsnog tot 1 januari 2021 vervangen worden door een (online) alternatief. Alleen daar waar online alternatieven gezien de leerdoelen niet werkbaar zijn, zullen op beperkte schaal weer fysieke onderwijsactiviteiten georganiseerd worden. Wat de alternatieven voor elke cursus zijn, zal t.z.t. vermeld worden op de cursussites in yOUlearn.

CBI-tentamens

Uitgaande van de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen kunnen vanaf 15 september 2020 weer alle CBI-tentamens worden afgenomen. Binnen de RIVM-kaders zal in de periode tot 15 september zeer geleidelijk, cursus voor cursus, de CBI-tentaminering weer mogelijk zijn. Vanaf wanneer in die periode voor welke cursus in het studiecentrum het CBI-tentamen gedaan kan worden, zal op 25 juni - een dag na de 'corona-persconferentie' van het kabinet - gepubliceerd worden.

Tentamenronde juli (vierde kwartiel)

Voor de tentamenronde van het vierde kwartiel (van 6 juli tot en met 17 juli) blijven de alternatieve tentamenvormen en het tentamenrooster gehandhaafd. Ook voor de cursussen met normaliter een CBI-tentamen wordt in de juli-ronde weer een alternatief tentamen aangeboden. Meer informatie hierover staat sinds eind mei op de cursussites in yOUlearn.

Augustusronde

Voor de tentamenronde van eind augustus wordt de gewone programmering gevolgd, dus alleen de cursussen waarvan de tentaminering al zo gepland was. De fysieke tentamens krijgen nog wel een alternatieve vorm. De CBI-tentamens zullen tegen die tijd in toenemende mate weer beschikbaar zijn, en vanaf 15 september allemaal.

Tentamenronde november (eerste kwartiel en inhaalronde)

Bij de verwachte verdere versoepeling van de coronamaatregelen kunnen in november alle tentamens in de reguliere vorm worden afgenomen. In de november-ronde worden ook de inhaaltentamens (schriftelijk en CBG) gepland voor wie geen gebruik heeft kunnen, of willen, maken van de alternatieve tentamens. Door de coronaregels zullen de regulier schriftelijke tentamens waarschijnlijk niet in de studiecentra afgenomen worden, maar moet er uitgeweken worden naar een paar grotere locaties in het land.

Thuis tentamen doen

In mei heeft de Open Universiteit op grote schaal ervaring opgedaan met online groepstentamens. Er waren aanloopproblemen, maar veel studenten waren ook blij met de mogelijkheid om thuis tentamen te doen. Daarom onderzoekt de Open Universiteit nu hoe in de nabije toekomst studenten, op vrijwillige basis, thuis online tentamen kunnen doen. Wordt vervolgd dus!

Voorbehoud

De Open Universiteit volgt de regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. Terug gaan naar tentaminering op locatie en fysieke onderwijsactiviteiten is alleen mogelijk bij een steeds verder gaande versoepeling van de coronamaatregelen. Als de overheid de teugels weer strakker trekt om een 'tweede golf' in te dammen, zal er opnieuw gekeken moeten worden wat er binnen de nieuwe kaders mogelijk is.

Coulanceregeling

Volgens de coulanceregeling wordt de inschrijfduur van studenten die in de 'coronaperiode' (1 maart tot en met 31 augustus 2020) staan ingeschreven, verlengd met 26 weken. Bij de studenten die op 1 maart stonden ingeschreven, zijn de 26 weken al administratief toegevoegd aan de inschrijfduur. Bij de studenten die zijn ingeschreven na 1 maart, wordt de inschrijfduur met 26 weken verlengd in de eerste week van september.

 

Update woensdag 27 mei 2020

Rooster online groepstentamens vierde kwartiel

Het tentamenrooster voor de online groepstentamens (met uiterste datums voor aanmelding) van het vierde kwartiel is nu beschikbaar. De tentamenperiode hiervoor loopt van maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020. Aanmelden voor een online groepstentamen kan vanaf dinsdag 9 juni onder de tegel Online groepstentamen.
Het volledige rooster staat als pdf online. Op de cursussites in yOUlearn zal deze informatie ook worden opgenomen. Meer informatie over online groepstentamens staat onder de tegel Online groepstentamen in mijnOU en in de FAQ.

 

Update woensdag 20 mei 2020

Beperkte versoepeling corona-maatregelen voor universiteiten

Dinsdag 19 mei 2020 heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt. Universiteiten kunnen vanaf 15 juni 2020 op kleine schaal weer starten met fysiek onderwijs, met name waar dit niet goed op afstand organiseerbaar is. Voor de Open Universiteit betekent dit dat alle tentaminering de komende tijd online blijft, en dat de beperkte ruimte in de studiecentra vooral benut zal worden voor bijvoorbeeld practica en scriptiebegeleiding/afstudeeropdrachten.

Richtlijnen en protocol herstart activiteiten

De overheid heeft aan het hoger onderwijs duidelijke richtlijnen gegeven: doe online wat online kan. Is er geen goed (online) alternatief, dan mag kleinschalig onderwijs vanaf 15 juni, waarbij de onderwijsactiviteiten starten en eindigen tussen 11-15 uur en na 20 uur. Te allen tijde gelden de richtlijnen van het RIVM zoals 'hou 1,5 meter afstand' en 'blijf ook bij lichte gezondheidsklachten thuis'.
Nu de kaders bekend zijn, kan de Open Universiteit de komende weken - op basis van het Protocol Herstart Universiteiten - gaan uitwerken welke activiteiten vanaf 15 juni weer in de studiecentra en op de campus in Heerlen kunnen gaan plaatsvinden. Prioriteit zal gegeven worden aan de practica.

In vierde kwartiel alleen online tentaminering

Omdat de studiecentra na 15 juni nog slechts zeer beperkt benut kunnen worden, het bij tentaminering om grote aantallen gaat en alternatieven beschikbaar zijn, zal in kwartiel 4 alle tentaminering online blijven verlopen. De voorbereiding van deze tentamenronde die plaats vindt van 6 tot en met 17 juli 2020 is in volle gang. Over de tentamens in augustus zullen we later berichten.

Examinator bepaalt per cursus de alternatieve tentamenvorm

Ook voor de tentamenronde in het vierde kwartiel zijn alle fysieke tentamens vervangen door een alternatief dat studenten thuis kunnen doen: een mondeling (online) tentamen, een instuuropdracht of een online groepstentamen. Voor elke cursus zal de examinator (of docent) deze week via de cursussite in yOUlearn de studenten informeren over de gekozen tentamenvorm en de wijze waarop men zich kan aanmelden voor dit alternatief.
Studenten zijn niet verplicht om dit tentamen af te leggen, men kan er ook voor kiezen om later tentamen te doen.

Tentamendata vierde kwartiel komende week bekend

Alle tentamendata worden uiterlijk woensdag 27 mei 2020 gepubliceerd in de cursusomgeving van yOUlearn. Aanmelding voor een vervangend individueel mondeling tentamen of individuele (schriftelijke) instuuropdracht loopt meestal via de examinator. Aanmelden voor een online groepstentamen kan na 8 juni onder de tegel Online groepstentamen. De tentamenperiode hiervoor loopt van maandag 6 juli tot en met vrijdag 17 juli 2020.

Na aanmelding voor een online groepstentamen kan nu ook met Proctorio geoefend worden.
Om kennis te maken met de werking van een online groepstentamen kunnen studenten een test-tentamen doen. Deze bevat nog geen kennismaking met de online surveillancetool van Proctorio. Vanaf woensdag 20 mei kunnen studenten een werkdag nadat ze zich hebben aangemeld voor het tentamen, het test-tentamen ook doorlopen inclusief de Proctorio-werkwijze. Het advies is om dit zeker te doen, zodat u bij het tentamen niet tegen onoplosbare technische problemen oploopt. Voor meer informatie: kijk onder de tegel Online groepstentamen of in de FAQ.

 

Update vrijdag 15 mei 2020

Eerste online groepstentamen goed verlopen

Voor een vijftigtal cursussen zijn de fysieke tentamens vervangen door online groepstentamens die studenten thuis kunnen afleggen. Vrijdagochtend 15 mei 2020 vond het eerste online groepstentamen in ons nieuwe systeem plaats voor de psychologiecursus Inleiding conflicthantering en mediation. Voor sommigen was dat best spannend, maar het tentamen is goed verlopen - op een enkel opstartprobleem na dat gelukkig verholpen kon worden. Studenten hebben zich ook prima gehouden aan de spelregels en konden het tentamen ruim binnen de tijd afsluiten. Voor het daarna weer uitloggen uit het tentamensysteem, bleek de instructie nog niet helder genoeg. Die wordt nu aangepast en ook opgenomen in de FAQ van het online groepstentamen.
Op maandag 18 mei vinden de volgende zes online groepstentamens plaats. Deze tentamenronde loopt tot en met 2 juni 2020.

Virtuele uitreiking van master-getuigschriften

Op vrijdag 15 mei zou de uitreiking van de master-getuigschriften plaatsvinden in het Muntgebouw in Utrecht. Dat is altijd een feestelijke gebeurtenis waar studenten worden toegesproken en in aanwezigheid van hun naasten het diploma overhandigd krijgen. Door de corona-maatregelen kon een fysieke bijeenkomst niet, maar ook hiervoor is een online alternatief gevonden. Per opleiding zijn vanmiddag de afstuderende studenten één voor één toegesproken, dat kon gevolgd worden door hun 'gasten' die ook een link naar de online bijeenkomst hadden gekregen. In totaal zijn vandaag zo 72 master-getuigschriften uitgereikt.

 

Update vrijdag 8 mei 2020

Tot 1 september 2020 blijven onderwijs en tentaminering online

Woensdag 6 mei 2020 heeft de regering geschetst hoe Nederland geleidelijk het openbare leven weer kan oppakken. Voor het hoger onderwijs verandert er echter nog niets. De universiteiten moeten 'gesloten' blijven, in kaart wordt gebracht wanneer en hoe ze te zijner tijd weer op locatie onderwijs kunnen geven en toetsen afnemen.
Vorige week had de Open Universiteit al besloten om het hele vierde kwartiel het onderwijs en de toetsing volledig online te laten plaatsvinden. Omdat het onzeker blijft wanneer fysieke bijeenkomsten in het hoger onderwijs weer zijn toegestaan en dit de planning voor de studenten en de organisatie ernstig bemoeilijkt, heeft de Open Universiteit nu besloten om de rest van het academisch jaar, tot 1 september 2020, alles online te doen. Dit betekent dat vooralsnog alle tentaminering tot 1 september online (mondeling of groepstentamen) of met een instuuropdracht zal geschieden.
De coulanceregeling, waarmee de inschrijfduur van een cursus met 26 weken verlengd wordt, blijft gelden voor elke inschrijving die op 1 maart liep of ingaat vóór 1 september 2020.
Ondertussen gaan de voorbereidingen in de studiecentra op de 'anderhalvemetersamenleving' door zodat we bij een versoepeling van de maatregelen voor universiteiten, de studiecentra weer in gebruik kunnen nemen.

Voorbereiding tentamenronde vierde kwartiel gestart

De tentamenronde van het derde kwartiel is nog niet afgesloten, maar de voorbereidingen voor de tentamenronde van kwartiel 4 zijn gestart. De alternatieven voor een fysiek tentamen blijven hetzelfde: een individueel mondeling (online) tentamen, een instuuropdracht of een online groepstentamen. De examinatoren moeten besluiten met welke alternatieve tentamenvorm ze een cursus willen afsluiten. In principe worden alle mastercursussen afgesloten met een mondeling tentamen of een instuuropdracht. Uiterlijk in de week van Hemelvaart (21 mei) wordt op de cursussite in yOUlearn de tentamenvorm gepubliceerd. De tentamendata volgen daarna zo snel mogelijk. Het uitgangspunt is om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke planning te blijven.

Versoepeling 'harde knip' tussen bachelor- en masteronderwijs

Door de corona-crisis dreigen sommige bachelor- of schakelstudenten de geplande instroomdatum van de master niet te kunnen halen omdat ze één of enkele vakken niet kunnen afronden. In VSNU-verband is daarom, in overleg met het ministerie van OCW, gezocht naar een oplossing. Die is gevonden in het tijdelijk verzachten van de 'harde knip'. De Open Universiteit had al een beleid voor voorwaardelijke toelating tot de start van de master (zie art. 3.2. van de OER 2019-2020). Dat hield in dat binnen vier weken na de start van het masterkwartiel alle vakken van bachelor of schakeltraject afgerond dienen te zijn en de cijfers en beoordelingen verwerkt zijn in de administratie.

Het College van bestuur heeft besloten om onder dezelfde voorwaarden de periode van vier weken te verlengen tot uiterlijk 31 augustus 2021. Aanvullend is besloten dat studenten die in deze periode nog maximaal één onderwijseenheid open hebben staan van het bachelor- of schakelprogramma, tentamens van mastercursussen mogen afleggen. Indien voor 31 augustus 2021 het bachelor- of schakelprogramma niet met goed gevolg is afgerond, dan vervalt de voorwaardelijke toelating voor de master. Het tentamenresultaat voor de mastercursussen blijft dan wel behouden.

 

Update donderdag 7 mei 2020

Privacystatement tentamens met online surveilleren

Neem kennis van de Privacystatement Open Universiteit Computer gebaseerde (online) tentamens met online surveilleren (proctoring).

 

Update vrijdag 1 mei 2020

Ook in vierde kwartiel alleen online onderwijs en tentaminering

In maart heeft de Open Universiteit besloten om tot 1 juni 2020 de fysieke onderwijsactiviteiten en tentaminering te vervangen door een (online) alternatief. Gegeven de ontwikkelingen en de richtlijnen van de overheid heeft de Open Universiteit besloten om het hele vierde kwartiel gebruik te blijven maken van de online alternatieven voor onderwijsbijeenkomsten en tentaminering. Ondertussen gaat de voorbereiding op de ‘1,5-metersamenleving’ gewoon door. Zo is men in de studiecentra aan het voorbereiden hoe men conform de RIVM-richtlijnen CBI-tentamens kan afnemen. Wanneer de regering de maatregelen voor de universiteiten versoepelt, zal bekeken worden welke cursussen als eerste weer met CBI getentamineerd kunnen worden.

Roostering online groepstentamens bekend: eerste tentamen op 15 mei

Zodra bekend was dat fysieke tentamens de komende tijd niet mogelijk zijn, is gezocht naar een online alternatief voor de duizenden CBI-, CBG- en regulier schriftelijke tentamens die elk kwartiel worden afgenomen. Veel cursussen worden nu afgesloten met een mondeling tentamen of een instuuropdracht. Voor de cursussen die gevolgd worden door grote aantallen studenten, is de oplossing dat studenten thuis online een groepstentamen kunnen maken. Het tentamenrooster (met uiterste datums voor aanmelding) is nu beschikbaar: het eerste tentamen staat gepland op vrijdag 15 mei, voor de psychologiecursus Inleiding conflicthantering en mediation. De uiterste aanmelddatum voor dit tentamen is vijf dagen van te voren: zaterdag 9 mei. Het laatste tentamen in deze ronde is op dinsdag 3 juni. Het volledige rooster staat als pdf in yOUlearn. Op de cursussites in yOUlearn zal deze informatie ook worden opgenomen.

Online groepstentamen met proctoring

Na overleg met de Studentenraad is besloten om Questionmark , die ook onze CBI- en CBG-tentamens faciliteert, in te zetten. Voor de groepstentamens thuis zal gebruik gemaakt worden van Questionmark OnDemand in combinatie met Proctorio voor de digitale surveillance. Ook andere universiteiten in Nederland maken gebruik van Proctorio.
Digitale surveillance, ook proctoring genoemd, is nodig om de betrouwbaarheid van de tentaminering te kunnen borgen en de waarde van onze getuigschriften te beschermen. We stemmen dit af met de Commissie voor de examens. Zonder proctoring kunnen we helaas geen online groepstentamens afnemen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de privacy van onze studenten, we handelen binnen de wettelijke kaders die door de Autoriteit persoonsgegevens bewaakt worden. Studenten zijn niet verplicht om deel te nemen aan deze tentamenronde.

Informatie aan studenten

Komende dagen kunnen we gaandeweg meer informatie geven over de online groepstentamens. Donderdag 30 april is het tentamenrooster gepubliceerd. Vrijdagmiddag 1 mei zal voor de studenten die een cursus volgen die nu met een online groepstentamen kan worden afgesloten, in mijnOU een nieuwe ‘tegel’ verschijnen: Online groepstentamen. Hieronder zal alle informatie gebundeld worden, onder meer: de technische eisen die aan de pc/laptop wordt gesteld om thuis tentamen te kunnen doen, de privacyverklaring, de handleiding voor Proctorio en een FAQ.
Medio volgende week zal hier ook de link staan voor de tentamenaanmelding. Via deze mijnOU-tegel kunnen de studenten die voor een online tentamen zijn aangemeld, daar met hun tentamen starten.
Als de tegel beschikbaar is in mijnOU, zal dit gemeld worden in yOUlearn.

 

Update donderdag 23 april 2020

Geen versoepeling corona-maatregelen voor universitair onderwijs

Dinsdag 21 april 2020 heeft de regering enkele coronamaatregelen aangepast en versoepeld. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het onderwijs aan universiteiten. De Open Universiteit gaat door met de alternatieven voor het fysieke onderwijs en toetsing. Vanaf deze week vinden er weer tentamens plaats: mondelinge en instuuropdrachten. Ook de voorbereiding van de online groepstentamens is nu in de afsluitende fase. Hierbij wordt zorgvuldig de balans gezocht tussen de bescherming van de privacy van de studenten enerzijds, en de beveiliging van de tentamens met anti-fraude-maatregelen anderzijds. Volgende week willen we hierover communiceren en de tentamendata bekend maken. Op 27 april start het vierde kwartiel, waarin de fysieke onderwijsbijeenkomsten in ieder geval tot 1 juni 2020 vervangen zijn door een online alternatief.

Alternatieve vorm voor opening academisch jaar 2020-2021

In de persconferentie kondigde de regering ook aan dat het verbod op vergunningsplichtige evenementen wordt verlengd, in elk geval tot 1 september 2020. De Open Universiteit heeft vervolgens besloten om de opening van het academisch jaar op 31 augustus nu niet op locatie in Utrecht te doen, maar naar een alternatief te zoeken.

 

Update vrijdag 17 april 2020, 17.00 uur

Voor alternatieve tentamens zijn geen oefententamens beschikbaar

Er wordt hard gewerkt om de fysieke tentamens die door de coronacrisis niet plaats konden vinden, te vervangen door een alternatieve tentamenvorm. De prioriteit ligt bij het tijdig kwalitatief goede alternatieve tentamens aanbieden. Hierdoor is er geen tijd om specifiek voor de alternatieve tentamenvormen oefententamens te maken. Wie graag vooraf wil oefenen, kan desgewenst wachten op het eerstvolgende reguliere tentamen.
Voor het online groepstentamen zal straks wel een 'proeftentamen' beschikbaar zijn. Dit zal niet inhoudelijk op de cursusstof aansluiten, maar is bedoeld om alvast kennis te kunnen maken met het tentamensysteem en te testen of de eigen apparatuur goed werkt.

 

Update donderdag 9 april 2020, 20.00 uur

Wie deel wil nemen aan een tentamen, moet zich (opnieuw) aanmelden

De komende periode zullen veel tentamens in een andere vorm en/of op een andere tijd plaatsvinden dan oorspronkelijk voorzien. Om het overzichtelijk te houden, is besloten om tot en met december 2020 alle tentamenaanmeldingen (ook CBI) te annuleren zodat studenten opnieuw kunnen bepalen wanneer ze aan welk tentamen willen deelnemen. Uiteraard krijgt iedere student bij annulering van een tentamenaanmelding door de OU, de tentamenkans weer terug.

Op dit moment is het dus niet meer mogelijk om aan te melden voor een tentamen via de tegel 'Aanmelden voor een tentamen' in mijnOU. Zodra de tentamendata voor de alternatieve online groepstentamens bekend zijn, zal deze tegel weer via mijnOU beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor de CBI-tentamens, zodra we weten wanneer er weer CBI-sessies kunnen plaatsvinden, kan men zich weer aanmelden.

Aanmelding voor een vervangend individueel mondeling tentamen of individuele (schriftelijke) instuuropdracht loopt meestal via de examinator. De informatie hierover zal staan in de cursusomgeving van yOUlearn, in de week na Pasen. Ook studenten voor cursussen met een online groepstentamen worden z.s.m. via de cursusomgeving in yOUlearn geïnformeerd over datum en tijdstip van het tentamen.

 

Update dinsdag 7 april 2020, 20.00 uur

Coulance-regeling verruimd en al gedeeltelijk uitgevoerd

Om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen voor de studenten enigszins te beperken, heeft de Open Universiteit op 27 maart een coulance-regeling ingesteld voor alle studenten die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stonden voor een bachelor-, master- of schakelcursus. Nadat de regering besloten heeft om de corona-maatregelen te verlengen tot en met 28 april 2020, is de coulance-regeling vereenvoudigd en verruimd qua verlenging van de inschrijftermijn.

De regeling is nu als volgt:

 1. Elke student die op of na 1 maart ingeschreven stond voor een bachelor-, master-, premaster- of schakelcursus krijgt 26 weken verlenging van de inschrijvingstermijn. Mocht de regering de corona-maatregelen verder verlengen, dan overwegen we de coulanceregeling aan te passen.
 2. Elke student krijgt bij annulering van een tentamen door de Open Universiteit de tentamenkans terug.
 3. Binnen de verlengde inschrijftermijn gelden de reguliere regels voor aanmelding en verbruik van tentamenkansen en reguliere mogelijkheden tot verdere verlenging van de inschrijving bij stage, scriptie of eindopdracht.
 4. Mocht een student die stage loopt na afloop van de coronacrisis niet terug kunnen naar de stage-instelling, dan moet op individuele basis over een coulante regeling besloten worden.

Op maandag 6 en dinsdag 7 april is in onze systemen bij alle studenten die op 1 maart 2020 stonden ingeschreven voor een bachelor-, master-, of schakelcursus (met terugwerkende kracht) de inschrijvingsduur met 26 weken verlengd. Zo hebben ook de studenten bij wie na 1 maart de inschrijvingstermijn voor een cursus was verlopen, weer toegang tot yOUlearn en de Universiteitsbibliotheek, en kan men zich weer voor een tentamen aanmelden. In het studiepad is de nieuwe geplande einddatum van de cursus te zien. De studenten bij wie de inschrijving voor een cursus na 1 maart plaats vond, krijgen de verlenging van de inschrijvingsduur na afloop van de 'coronaperiode'.

Met het verlengen van de inschrijftermijn, veranderen de inleverdata van de eventuele opdrachten zoals getoond in yOUlearn niet automatisch. Studenten die een opdracht later willen inleveren, moeten dit even overleggen met de docent.

Er staat een overzicht van veelgestelde vragen- en antwoorden over de coulanceregeling op de website.

 

Update woensdag 1 april 2020, 20.00 uur

Drie alternatieve tentamenvormen voor fysieke tentamens

Door de corona-maatregelen kan de Open Universiteit nu geen fysieke tentamens afnemen. Er is de afgelopen weken gezocht naar hoe we dit kunnen opvangen. Het uitgangspunt is dat voor alle cursussen het (deel)tentamen vervangen wordt door een andere tentamenvorm. Ook de CBI-tentamens krijgen een alternatief. Op deze manier willen we onze studenten de mogelijkheid bieden om cursussen af te ronden en studievertraging te voorkomen.

In overleg met de Commissie voor de examens is gekozen voor drie alternatieven die studenten thuis kunnen doen tijdens de ‘coronaperiode’. De examinatoren bepalen (per cursus) welke vorm ze willen gebruiken. Dit zijn de drie vervangende tentamenvormen:

 1. Individuele (schriftelijke) opdrachten (= bijzondere verplichting)
 2. Online individueel mondeling tentamen, bijv. via skype
 3. Online groepstentamen (online computertentamen - CBG).

De individuele opdracht en het mondeling tentamen zijn standaard tentamenvormen, vooral praktisch bij kleinere aantallen. Het online groepstentamen voor grotere groepen, met behulp van e-proctoring, is voor ons een nieuwe tentamenvorm die we de afgelopen jaren onderzocht en getest hebben. Er is veel mogelijk, maar we zoeken naar een robuust systeem met een goede balans tussen het waarborgen van de privacy van onze studenten thuis (AVG) aan de ene kant en het bewaken van de veiligheid en de integriteit van de tentamens aan de andere kant. Die zorgvuldige afstemming vergt tijd, maar in mei kunnen we deze tentamenvorm bij een aantal bachelorcursussen inzetten. In de masteropleidingen zullen alleen de opties 1 en 2 als alternatief worden gebruikt.

De tentamenronde in het derde kwartiel zal dus anders van opzet en roostering zijn nu alle fysieke tentamens worden vervangen door een alternatief dat studenten thuis kunnen doen. Ook de cursussen met een CBI-tentamen krijgen een andere tentamenvorm. Voor elke cursus zal de examinator (of docent) uiterlijk donderdag 9 april via de cursussite in yOUlearn de studenten informeren over de gekozen tentamenvorm en de wijze waarop men zich kan aanmelden voor dit alternatief.

Studenten zijn niet verplicht om het alternatieve tentamen af te leggen, men kan er ook voor kiezen om later het reguliere tentamen af te leggen. Zodra de studiecentra weer open gaan, zullen in de maanden erna zoveel mogelijk extra CBI-sessies georganiseerd worden. De coulance-regeling (zie update van 27 maart) geeft studenten meer tijd om na de ‘coronaperiode’ tentamen te doen.

 

Update vrijdag 27 maart 2020, 18.00 uur

Coulance-regeling voor alle studenten die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stonden

De medewerkers van de Open Universiteit doen hun uiterste best om alle begeleiding en tentaminering van het onderwijs tijdens de coronacrisis door te laten gaan of in een alternatieve vorm te gieten. Helaas kan niet voorkomen worden dat een aantal studenten nu studievertraging zal oplopen. Om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen enigszins te beperken, heeft de Open Universiteit nu een coulance-regeling voor alle studenten die op 1 maart 2020 ingeschreven stonden voor een cursus of na 1 maart zijn begonnen.

 1. Elke student die op of na 1 maart 2020 ingeschreven stond voor een cursus, krijgt een verlenging van de inschrijftermijn gelijk aan de totale duur dat de studiecentra gesloten zijn + 1 kwartiel (13 weken). Dit geldt voor alle tentamenvormen. Als peildatum voor de sluiting van de studiecentra geldt 1 maart 2020. Bij hervatting van de dienstverlening per 1 juni gaat het over een verlenging van 26 weken. Iedere week dat de dienstverlening eerder of later wordt hervat zal deze termijn worden aangepast Zodra de studiecentra weer open kunnen gaan, zullen we berichten met hoeveel weken de inschrijving wordt verlengd.
 2. Elke student krijgt bij annulering van een tentamen door de Open Universiteit de tentamenkans terug.
 3. Binnen de verlengde inschrijftermijn gelden de reguliere regels voor aanmelding en verbruik van tentamenkansen en reguliere mogelijkheden tot verdere verlenging van de inschrijving bij stage, scriptie of eindopdracht.
 4. Mocht een student die stage loopt na afloop van de coronacrisis niet terug kunnen naar de stage-instelling, dan moet op individuele basis over een coulante regeling besloten worden.

Deze regeling voor alle ingeschreven studenten is aanvullend op de beperktere coulanceregeling die sinds begin maart gold. Uiteraard zullen wij er hard aan werken dat zo weinig mogelijk studenten deze regeling nodig zullen hebben. We zijn nu in kaart aan het brengen welk tentamenalternatief op afstand bij welke cursus mogelijk is en zullen hierover op woensdag 1 april 2020 onze studenten informeren.

 

Update woensdag 25 maart 2020, 11.00 uur

Tot 1 juni alleen online (onderwijs)bijeenkomsten

Tot 1 juni 2020 vinden geen fysieke (onderwijs)bijeenkomsten meer plaats. De afgelopen weken is bij de Open Universiteit hard gewerkt om bij alle opleidingen de fysieke onderwijsbijeenkomsten te vervangen door online alternatieven. Dat is bijna overal gelukt en trekken we nu door tot 1 juni 2020. In een klein aantal gevallen is een online alternatief helaas (nog) niet mogelijk. Als dit nadelige gevolgen heeft voor het afronden van de cursus, dan zoeken we naar een oplossing.
De ‘standaard’ online bijeenkomsten vinden conform planning plaats. Alle andere fysieke bijeenkomsten zoals oraties, promoties of lezingen (studium generale) gaan niet door.

Tentamens worden tijdelijk vervangen door (online) alternatief

Ook de (fysieke) tentamens kunnen tot 1 juni 2020 helaas niet doorgaan. Alle (fysieke) tentamens die gepland stonden voor 1 juni, inclusief de tentamenronde aan het eind van het derde kwartiel, worden geannuleerd. De studenten die zich hadden aangemeld voor een tentamen, ontvangen hierover persoonlijk bericht. De coulance-regeling (zie hieronder) wordt uitgebreid.
Uiteraard werken we aan online alternatieven voor de tentamens: denk aan open boek tentamens, essays, mondeling via skype etc. Voor de eindgesprekken bij een thesis of afstudeeropdracht en de bijzondere verplichting zijn er reeds online alternatieven beschikbaar. We zijn nu in kaart aan het brengen welk alternatief op afstand bij welke cursus mogelijk is en zullen hierover op woensdag 1 april 2020 onze studenten informeren.

 

Update maandag 23 maart 2020, 17.00 uur

Universiteitsbibliotheek: meer online bronnen beschikbaar

Veel uitgevers maken nu meer online bronnen zoals e-journals en e-books vrij toegankelijk voor de komende weken, maanden of tot het eind van het academisch jaar. Een overzicht hiervan zal binnenkort bij de Digitale Bibliotheek beschikbaar zijn.

 

Update vrijdag 20 maart 2020, 17.00 uur

Service en informatie langer telefonisch bereikbaar

De telefonische bereikbaarheid van de studievoorlichters bij Service en informatie is uitgebreid. De komende tijd zijn ze op werkdagen van 16.30 tot 18.00 uur bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)45 576 28 88.

Fysieke (onderwijs)bijeenkomsten vervangen door online alternatief

Tot en met 6 april 2020 mogen geen fysieke (onderwijs)bijeenkomsten meer plaats vinden. Alle opleidingen werken er hard aan om die te vervangen door online alternatieven. Inmiddels is dat voor bijna alle bijeenkomsten ook gelukt. De docenten informeren studenten hierover.
Bij sommige practica zal de leerervaring in deze online alternatieven nog niet even rijk zijn als in de fysieke bijeenkomsten, maar we zoeken samen met ons Expertisecentrum onderwijs voortdurend naar verbetering.
In een aantal gevallen is het helaas (nog) niet mogelijk om een online alternatief te verzorgen. Als dat nadelige gevolgen heeft voor het afronden van de cursus, bijvoorbeeld omdat er tijdens de bijeenkomst een bijzondere verplichting moet worden afgelegd, dan kunt u beroep doen op de coulance-regeling (zie hieronder).

 

Update woensdag 18 maart 2020, 17.00 uur

Online alternatief voor eindgesprekken en bijzondere verplichtingen

Door de corona-maatregelen kunnen er nu bij een thesis of afstudeeropdracht geen fysieke eindgesprekken meer plaatsvinden. De Commissie voor de examens heeft besloten om de komende tijd voor alle opleidingen online eindgesprekken toe te staan. Ook voor bijzondere verplichtingen zijn er online alternatieven. De docent of examinator zal de studenten die de komende tijd een eindgesprek of bijzondere verplichting hebben, hierover persoonlijk informeren.

Virtuele klassen – mogelijk storingen door intensief gebruik

De Open Universiteit maakt voor de virtuele klassen in haar digitale leeromgeving yOUlearn gebruik van Collaborate van Blackboard. Dinsdag 17 maart liet Blackboard weten dat er nu soms problemen zijn in de performance omdat wereldwijd wordt overgestapt op online onderwijs. Blackboard voegt nu extra servercapaciteit toe en heeft een aantal niet essentiële functionaliteiten uitgezet om de performance te verbeteren.

 

Bijgewerkt: maandag 16 maart 2020, 19.30 uur

Blijf thuis bij gezondheidsklachten

Blijf thuis om uit te zieken en om anderen niet te besmetten bij verkoudheid, hoesten of koorts. Neem telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD als uw klachten erger worden (meer dan 38 graden koorts, hoesten of benauwdheid).

De Open Universiteit zal coulant omgaan met studenten die hierdoor niet konden deelnemen aan bijvoorbeeld tentamensessies of groepsbijeenkomsten (zie hieronder).

Aangezien de instructies van het RIVM kunnen wijzigen, check de website voor actuele richtlijnen.

Tentamens afgelast tot en met 6 april

Conform de richtlijnen van de overheid vinden tot en met maandag 6 april 2020 geen tentamens meer plaats. Wie zich heeft aangemeld voor een CBI-tentamen, is persoonlijk geïnformeerd. Ter geruststelling: studenten verliezen geen tentamenkans en indien nodig verlengt de Open Universiteit de inschrijving zodat het tentamen op een volgend moment afgelegd kan worden. Dit geldt ook voor bijzondere verplichtingen.

Fysieke bijeenkomsten

Ook fysieke onderwijsbijeenkomsten zoals studiedagen en begeleidingsbijeenkomsten kunnen tot en met 6 april 2020 niet plaatsvinden. Uiteraard zullen de docenten zoeken naar een (online) alternatief en studenten hierover informeren, bijvoorbeeld via onze digitale leeromgeving yOUlearn. De reeds geplande online bijeenkomsten gaan gewoon door.
Andere bijeenkomsten zoals Studium generale, promoties of oraties zijn voor de komende weken afgelast.

Studiecentra gesloten

De studiecentra van de Open Universiteit zijn voor studenten en bezoekers gesloten. Er vinden nu geen tentamens en bijeenkomsten meer plaats. Telefonisch is het studiecentrum wel bereikbaar op de gebruikelijke openingstijden.

Universiteitsbibliotheek OU blijft open

De universiteitsbibliotheek van de Open Universiteit is digitaal en online toegankelijk. De normale dienstverlening gaat door. De fysieke bibliotheekgebouwen van de andere universiteiten en de Koninklijke Bibliotheek zijn gesloten.

Voor pakketten nu tekenen zonder scanner

Om 'social distancing' ook mogelijk te maken bij het ontvangen van pakketten, biedt de bezorger van het cursusmateriaal van de Open Universiteit (DPD) nu een alternatief. Ontvangers hebben nu de mogelijkheid om tot 30 minuten voor bezorging met de Predict service een neerzettoestemming te geven. Hiermee is tekenen op de scanner niet nodig en bezorgt de chauffeur van DPD het pakket op een door de ontvanger aangegeven plaats. Zodra het pakket hier is neergezet, krijgt de ontvanger hierover automatisch bericht.
Wanneer de ontvanger geen neerzettoestemming geeft of geen Predict notificatie heeft ontvangen, dan maakt de chauffeur een foto van de voordeur met daarbij het huisnummer. Zodat men nog steeds geen handtekening hoeft te geven via de scanner en iedereen enige afstand kan bewaren.

Coulance bij nadelige gevolgen voor studie

Deze info is deels verouderd! Er is een nieuwe, uitgebreidere, coulance-regeling. Zie de updates van 27 maart en 7 april 2020.

Als het coronavirus nadelige gevolgen heeft voor de studievoortgang, kunnen studenten coulance vragen door te mailen naar info@ou.nl met als onderwerp 'Verzoek i.v.m. coronavirus'.

Er zijn drie opties:

 1. U kunt een 'geldig absent' aanvragen indien u door het coronavirus niet kon deelnemen aan een tentamen. In dat geval heeft u recht op een extra tentamenkans. Vraag het geldig absent binnen vier weken na de tentamendatum aan (conform de regeling). Studenten hoeven geen medische verklaring mee te sturen. U moet wel eerst alle openstaande tentamenkansen benutten en pas als u daarmee de cursus niet succesvol afrondt, krijgt u een extra tentamenkans en wordt zonodig de inschrijfduur verlengd. NB: Voor de tentamens die de Open Universiteit heeft moeten annuleren, hoeft u geen geldig absent aan te vragen. U krijgt automatisch uw tentamenkans terug. Zie ook de coulance-maatregel die op 27 maart 2020 bekend is gemaakt.
 2. Als 'geldig absent' geen passende oplossing is en er sprake is van zwaarwegende omstandigheden - zulks ter beoordeling van de Commissie voor de examens - kunt u de Commissie voor de examens verzoeken om een alternatieve tentamenkans (andere tentamenvorm c.q. andere dag/tijdstip).
 3. Voor overige situaties die door het coronavirus worden veroorzaakt en waarbij optie 1 of 2 geen passende oplossing voor u bieden, kunt u een verzoek richten aan het Profileringsfonds.

Geef in de e-mail aan wat uw situatie is en welk verzoek u doet. U wordt verzocht om uw verzoek te voorzien van uw naam, adresgegevens, studentnummer en de cursuscode van de cursus waar uw verzoek betrekking op heeft.

Thuiswerken

Medewerkers van de Open Universiteit zullen zoveel mogelijk thuiswerken. Er zijn maatregelen genomen met het oog op de continuïteit van ons onderwijs. Studievoorlichters, studieadviseurs en docenten blijven zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier bereikbaar.

Reisadviezen

De Open Universiteit geeft haar medewerkers geen toestemming meer om voor werk of studie te reizen naar het buitenland. Aan de medewerkers is gevraagd om privé ook niet te reizen.

Ontwikkelingen en meer informatie

De Open Universiteit houdt de ontwikkelingen in de gaten en volgt de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Wanneer het nodig is om verdere maatregelen te treffen, zullen wij hier actief over communiceren naar medewerkers en studenten.

Voor meer en actuele informatie over het coronavirus en preventiemaatregelen verwijzen we naar de volgende websites: