PSY_DynamischeOrganisaties_12619_head_large.jpg
Methoden en technieken
De sectie Methoden en technieken bestudeert nieuwe ontwikkelingen op het gebied van methoden van onderzoek doen en statistische analysetechnieken. Deze expertise wordt vooral ingezet om het onderzoek binnen de andere disciplines van de faculteit te ondersteunen. Daarnaast onderzoekt de vakgroep hoe het statistiekonderwijs verbeterd kan worden gebruikmakend van relevante onderwijskundige inzichten en nieuwe technologieën, zoals serious games.

Verbeteren en ondersteunen

De onderzoekslijn van de sectie Methoden en technieken draagt direct bij aan het doel van het facultaire onderzoeksprogramma. Dat wil zeggen, we verbeteren en ondersteunen onderzoek naar verandering bij mensen, wat een belangrijk onderwerp is in verschillende subdisciplines van de psychologische wetenschap.

Het belang van 'within-subjects designs' is in de psychologie steeds belangrijker geworden. Menselijke verandering kan worden bestudeerd als gevolg van opzettelijke interventies of als functie van variabelen die veranderen in de tijd. Dergelijke onderzoekdesigns zijn onder meer:

  • longitudinale onderzoeken met drie of meer metingen (waves) om veranderingen in cohorten te bestuderen;
  • experimentele ontwerpen, om intra-individuele verandering te bestuderen;
  • andere experimentele ontwerpen met meerdere post-interventie (follow-up) metingen.

De sectie Methoden en technieken streeft ernaar op dit vlak meer expertise te ontwikkelen en onderzoek te doen. Onderzoekspraktijken, mogelijkheden, kansen en risico's veranderen snel. Daarnaast vereisen wetswijzigingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nadruk op Open Science wijzigingen in de procedures van psychologisch onderzoek. Dit betekent dat er een sterke behoefte bestaat bij onderzoekers om up-to-date te blijven. M&S probeert hier een rol in te vervullen.

De sectie houdt zich tot slot ook bezig met het ontwikkelen van software in R en jamovi om onderzoekers te ondersteunen bij diverse methoden en analyses.