CW_OverOnderzoek_head_large.jpg
Onderzoeksthema's
 

Elke discipline heeft het overkoepelende thema Waarde en waardering van cultuur vertaald naar een of meer subthema’s. Deze subthema’s zijn:

  • Beeldvorming en identiteit (discipline Kunstgeschiedenis)
  • Cultuurbemiddeling en cultuurparticipatie (discipline Letterkunde)
  • Literatuur als sociaal en esthetisch discours (discipline Letterkunde)
  • Ruimten van de natiestaat (discipline Geschiedenis)
  • De wisselwerking tussen filosofie en wetenschap (discipline Filosofie)
  • Het wijsgerige denken over mens en cultuur (discipline Filosofie)