Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Hierdoor kunnen wij advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Read More
Bachelor Rechtsgeleerdheid
Rechtswetenschappen | 180 EC
Code BNR
In deze opleiding ontwikkelt u kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht. U leert omgaan met een wettenbundel, jurisprudentie en kamerstukken te lezen en rechtsregels op feiten toe te passen. Bovendien besteden we ruim aandacht aan juridische en schriftelijke taalbeheersing. U maakt kennis met alle rechtsgebieden: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht en internationaal Europees recht. Zodat u straks optimaal invulling kunt geven aan uw werk als jurist, of dat nu in de rol van adviseur, raadsman of bemiddelaar is. U kunt ook een verdiepingsslag maken op diverse disciplines, middels een ruim aanbod aan cursussen.
 

Algemeen

Introductie

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

In het maatschappelijk verkeer komt het recht overal terug, in het openbare maar ook in het privéleven van mensen. De jurist kan hierbij adviseur, raadsman of bemiddelaar zijn. Uiteenlopende zaken en problemen moet hij daarom vanuit meerdere perspectieven bekijken om zich een oordeel te vormen over wat het recht zegt maar ook over wat de redelijkheid gebiedt.
Om op te leiden tot een goed jurist moet de juridische opleiding aan hoge eisen voldoen. In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid komen alle hoofdvakken van het recht aan bod, te weten: privaatrecht, staats- en bestuursrecht, strafrecht, internationaal recht en Europees recht. Het programma bevat ook cursussen die recht en regelgeving in een theoretisch en maatschappelijk perspectief plaatsen. Ten slotte is er aandacht voor vaardigheden zodat u als competent jurist kunt werken.

Beschrijving

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid kenmerkt zich door een algemene, brede vorming. De propedeuse heeft een inleidend karakter, de postpropedeuse zorgt voor verdieping van kennis en inzicht. De eerste cursus Inleiding recht vormt het kennismakingstraject waarin u kennis, inzicht en vaardigheden in de fundamentele beginselen van het recht, het omgaan met een wettenbundel, het lezen van jurisprudentie en kamerstukken, het toepassen van rechtsregels op feiten en juridische schriftelijke taalbeheersing.
De opleiding vervolgt met een inleiding in de rechtsgebieden strafrecht, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en internationaal recht. U leert het recht plaatsen in zijn maatschappelijke en historische context. Daarnaast leert u juridische problemen uit de diverse rechtsgebieden op te lossen en het antwoord juridisch correct te formuleren. In de nieuwe bachelorcursussen is het vaardighedenonderwijs geïntegreerd.
In de opleiding kunt u een aantal modulen zelf invullen, de zogeheten vrije ruimte. U sluit de opleiding af met een bachelor essay en een integratief practicum waarin verschillende juridische vaardigheden binnen diverse rechtsgebieden aan bod komen. 
Voor de ideale studeervolgorde – afhankelijk van uw tempo en data van groepsbegeleiding en tentamens – raadpleegt u de studiegids. Hoewel wij u aanraden de aanbevolen volgorde te hanteren, staat het u voor de meeste cursussen vrij daarvan af te wijken en uw eigen weg te gaan. Houdt u bij uw eigen planning dan wel rekening met de data van de tentamens en eventueel begeleidingsbijeenkomsten. 
Met de studieadviseur kunt u tevens een studiepad afstemmen, afgestemd op het door u gewenste tempo, met de mogelijkheid uw voortgang te monitoren en ondersteund te worden bij het vasthouden van een gestaag studietempo.

Competenties

De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid biedt:
… overzicht van en inzicht in de hoofdgebieden van het recht en hun onderlinge samenhang;
… het vermogen om maatschappelijke problemen of belangen te ‘vertalen’ in een verdedigbaar juridisch betoog;
… het vermogen om, op academisch niveau, een juridisch betoog op te zetten of te weerleggen;
… de mogelijkheid om juridische vaardigheden zoals mondeling en schriftelijk argumenteren te ontwikkelen en te oefenen.

Titel

Bachelor of Laws (LLB).
Deze titel is internationaal erkend.

Diploma

Getuigschrift bachelor.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van ca. 25 studiepunten per jaar en zonder vrijstelling:
propedeuse 2,5 jaar
postpropedeuse 4,5 jaar.
Eén studiepunt staat voor ongeveer 28 uur studiebelasting.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Bij een bacheloropleiding schrijft u per cursus in. Voor cursussen met een vast startmoment kunt u zich aanmelden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Inschrijven na dit startmoment is niet meer mogelijk. Voor cursussen met een variabel startmoment kunt u zich op elk gewenst moment inschrijven. Houdt daarbij wel rekening met geplande tentamenmomenten.

Vrijstelling

Heeft u in het verleden een wo- of hbo-opleiding afgerond, dan komt u in aanmerking voor vrijstelling. Lees meer....

Toelating

U bent toelaatbaar tot de bacheloropleiding indien u 18 jaar of ouder bent.

Startmoment

Een deel van de cursussen wordt aangeboden met een vast startmoment, waarvoor tijdige inschrijving vereist is, en voorziet in activerende (online) begeleiding. Voor een deel van de cursussen is het mogelijk om op elk moment in het jaar van start te gaan. Houdt u bij uw planning rekening met deze startmomenten en de data van de tentamens en eventuele begeleidingsbijeenkomsten van de variabele cursussen. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid (zie tabblad Begeleiding) wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.  
De opleiding start met de cursus Inleiding recht, met een vast startmoment in september en in februari. 

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

De opleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk voordat u een studieplanning maakt in het Jaarrooster bachelor Rechtsgeleerdheid 2017-2018 wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Elke cursus biedt standaardbeleiding (telefonisch of e-mail) en elektronische begeleiding via de digitale leeromgeving. Veel cursussen hebben tevens begeleidingsbijeenkomsten in regionale studiecentra. De vaste cursussen bevatten meestal verplichte (online) begeleidingsonderdelen in het kwartiel waarin zij staan ingeroosterd. Of en waar er begeleidingsbijeenkomsten zijn wordt per cursus aangegeven op de cursussites en studieaanbod. Afhankelijk van de cursus ook groepsbijeenkomsten en landelijke studiedagen.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten verdeeld over twee fasen:
propedeuse (60 studiepunten)
postpropedeuse (120 studiepunten).

Samenstelling

Propedeuse (60 studiepunten)
RB0004 Inleiding recht
RB0002 Inleiding staatsrecht
RB0102 Inleiding bestuursrecht
RB0104 Inleiding strafrecht
RB0204 Inleiding privaatrecht
RB0202 Inleiding internationaal recht
RB0302 Inleiding Europees recht
RB0502 Rechtsfilosofie
RB0402 Rechtsgeschiedenis
 
Postpropedeuse (bestaat uit verplichte cursussen, minors en eindopdracht)
Verplichte cursussen (78,6 studiepunten)
RB0602 Overeenkomstenrecht
RB1202 Aansprakelijkheidsrecht
RB0702 De dynamiek van het goederenrecht
RB1602 Constitutioneel recht
RB1102 Bestuursrecht I
RB1702 Schrijven over grondrechten
RB1302 Materieel strafrecht
RB1402 Formeel strafrecht
RB2102 Bestuursrecht II
RB0802 Burgerlijk procesrecht
R17271 Personen- en familierecht
R73211 Juridische gespreksvaardigheden
RB1002 Europees recht
RB1802 International Law
RB0902 Ondernemingsrecht
RB1502 Recht als wetenschap
 
Externe minor / Vrije ruimte (15 studiepunten)
De externe minor / vrije ruimte kan worden ingevuld met overige cursussen of minors uit het OU-aanbod en/of elders gevolgd WO-bacheloronderwijs, danwel vrijstellingen.
Interne minor / Keuzecursussen (gebonden keuze van minimaal 13,5 studiepunten)
De interne minors rechtswetenschappen komen beschikbaar per 2018-2019. De keuzecursusruimte kan worden ingevuld met één of meer van onderstaande cursussen:
R40311 Open module 1
R42312 Open module 2
R41211 Zomerschool: Recht in Europa
R27341 Verzekeringsrecht
RB2002 Inleiding criminologie
RB1902 Belastingrecht
R01341 Arbeidsovereenkomstenrecht
 
Eindopdracht (12,9 studiepunten)
R49312 Integratiepracticum
R13221 Bachelor Essay
 
 

Meer info

Contactpersonen

U kunt met uw vragen over uw studieplanning terecht bij onze studieadviseurs Monique Slangen en Leonie Boon via studieadvies.rechten@ou.nl.