Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Read More
Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Open bachelorprogramma Bedrijfskunde
Managementwetenschappen | 180 EC
Code OUCBDK
In het Open University College: programma Liberal Arts & Sciences - variant Open bachelorprogramma Bedrijfskunde kiest u voor het specialisme Bedrijfskunde. Maar daarbij bieden wij u de vrijheid om te kiezen voor verbreding en verdieping door uw specialisme uit te breiden met relevante cursussen uit de opleidingen Informatica, Informatiekunde of Milieu- en Natuurwetenschappen. U verbreedt zo niet alleen uw kennis en inzicht, ook uw kansen op de arbeidsmarkt stijgen aanzienlijk.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Management.

Algemeen

Beschrijving

- U kunt tot vier aansluitende studierichtingen combineren. Zodat u een breed opgeleide professional wordt; iemand die van meerdere markten thuis is en optimaal toegerust voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. 
- Voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren. 
- U heeft de keuze uit een gebonden deel, een verbredingspakket en een deel vrije keuze. Wij staan garant voor de kwaliteit en het getuigschrift is gelijkwaardig aan dat van onze reguliere bachelor. 
- U hoeft niet zelf uw opleiding samen te stellen; u maakt een keuze uit vastgestelde delen die zijn afgestemd op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dit bespaart u veel uitzoekwerk en tijd.

Titel

Bachelor of Science (BSc), internationaal erkend.

Diploma

U studeert af als Bachelor of Science (BSc) bij de faculteit Management, Science & Technology. Uw getuigschrift is dus dat van onze reguliere bachelor. Wel moet u letten op het volgende: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als van een reguliere bachelor van dezelfde faculteit.
Wilt u nog doorstromen naar een masteropleiding? Neem dan contact op met een van onze onderwijsadviseurs om te informeren naar de voorwaarden.

Studieduur

6 jaar (bij een studietempo van 30 EC per jaar)

Bedoeld voor

Studenten die kiezen voor een specialisme en dit combineren tegelijk met inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Zodat u over grenzen heen kunt kijken en uw kans op een loopbaanverbetering zienderogen toeneemt!

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Om te starten met een bacheloropleiding of –programma vragen wij u om het Aanmeldformulier Open Bacheloropleiding en programma’s in te vullen en naar ons op te sturen. Nadat u uw studentnummer heeft ontvangen, schrijft u per cursus in.

Vrijstelling

In dit programma kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of studenten die elders al een gedeeltelijke universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen. U hebt dan wel toestemming nodig van de Commissie voor de Examens (CvE).
Bent u in het verleden een universitaire studie begonnen, maar hebt u deze nog niet afgerond? Geen probleem. Want via dit programma kunt u uw behaalde studiepunten toch verzilveren! Zodat u versneld alsnog afstudeert in een universitaire bacheloropleiding.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Prijsinformatie

U vraagt vooraf toestemming aan de Commissie voor de Examens (CvE) of de voorgestelde samenstelling van uw programma akkoord is. Dit kost € 161,-. Dit bedrag wordt bij de registratie van uw verzoek geïnd. Let wel: ook als u niet in aanmerking blijkt te komen voor de opleiding worden deze kosten in rekening gebracht.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

U wordt bij uw studie door onze docenten begeleid per telefoon en/of e-mail. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.
 

Samenstelling

Toelichting samenstelling

U kunt tot vier aansluitende studierichtingen combineren.

Onderdelen
Het programma bestaat uit drie onderdelen:
- Het gebonden deel, wat 2/3 deel van het pakket vormt.
- Het verbredingspakket en de vrije ruimte, die samen 1/3 deel van het pakket vormen.

Dit programma is gebaseerd op het kader van de Open Bachelor. Op de pagina Open Bachelorprogramma’s vindt u het aanvraagformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Samenstelling

Gebonden keuzeprogramma (minimaal 115 EC)
Discipline Bedrijfskunde  
   EC
Totaal gebonden programma  120
   
Verbredingpakket (minimaal 43 EC)  
Te kiezen uit het Open University College verbredingpakket 45
Vrije ruimte (minimaal 15 EC) uit verbredingpakket  15
of eventueel totaal aanbod OU *  
Totaal verbredingfase en vrije ruimte 60
   
Totaal  180
 
* Indien u ervoor kiest om de vrije ruimte in te vullen met cursussen uit het totale aanbod, dient het programma voor te worden gelegd aan de Commissie voor de Examens (CvE). Het programma hoeft niet voor te worden gelegd aan deze commissie indien de vrije ruimte wordt ingevuld met cursussen uit het verbredingpakket.

Meer info

Contactpersonen

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen met studieadviseur Renate Nowak.

Extra informatie

Dit programma is gebaseerd op het kader van de Open Bachelor. Op de pagina Open Bachelorprogramma’s vindt u het aanvraagformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.