Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Hierdoor kunnen wij advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Read More
Verkorte bacheloropleiding Psychologie
Psychologie | 93,7 EC
Code VBBPS
Met een hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant klinische psychologie? De verkorte bacheloropleiding is een opleiding die na afronding een wo- bachelorgetuigschrift oplevert en rechtstreeks toelating geeft tot de mastervariant klinische psychologie. Met een verkorte bacheloropleiding en aansluitend de mastervariant klinische psychologie kunt u na uw afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
 
Meer weten over het studieaanbod in dit wetenschapsgebied? Kijk dan in het infomagazine Psychologie.

Algemeen

Beschrijving

In de verkorte bacheloropleiding legt u de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breidt u diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en legt u een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Er is uitgebreid aandacht voor de klinische, cognitieve en neuropsychologische theoretische onderbouwing. U sluit de opleiding af met een bachelorthesis, waarin u leert om wetenschappelijke artikelen te beoordelen en u het proces doorloopt van het uitvoeren en verslaan van een empirisch onderzoek.

Bedoeld voor

De verkorte bacheloropleiding is bedoeld voor studenten die een wo-bachelor in de psychologie willen halen en vervolgens willen doorstromen naar de mastervariant klinische psychologie. De verkorte bacheloropleiding maakt deel uit van het traject om na de mastervariant klinische psychologie deel te kunnen nemen aan de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
 
Studenten die een opleiding hebben afgerond in de volgende richtingen komen in aanmerking voor deelname aan de verkorte bacheloropleiding:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Verpleegkunde, Medische hulpverlening.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeelswetenschappen, Geneeskunde.

Vlaamse opleidingen Sociaal hoger onderwijs:
Korte type, volledig leerplan: Gegradueerde maatschappelijk assistent, Gegradueerde orthopedagogie, gegradueerde psychologisch assistent.
Korte type, sociaal leerplan: Gegradueerde gezinswetenschapper, Gegradueerde sociale readaptatiewetenschapper.

Arbeidsperspectief

Na de verkorte bacheloropleiding studeert u eerst verder in de masteropleiding psychologie. Na de masteropleiding kunt u gaan werken als psycholoog, onderzoeker, beleidsmedewerker, trainer, coach etc. Werkgebieden zijn o.a.de intramurele en ambulante geestelijke gezondheidzorg, algemene gezondheidszorg, universiteiten, onderzoeksinstituten, justitie, politie en leger. Houd er rekening mee dat u voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. U kunt na de masteropleiding (met mastervariant Klinische psychologie) deelnemen aan de toelatingsprocedure voor o.a. de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de verkorte bacheloropleiding ontvangt u een cursuscertificaat. Tevens ontvangt u na afronding van alle cursussen het BSc getuigschrift.

Studieduur

In deeltijd is het mogelijk de opleiding in 2,5 jaar af te ronden. Past dit studietempo niet bij uw persoonlijke situatie en wenst u meer flexibiliteit, dan spreekt u in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Aanmelden

Startmoment

September 2017.
De opleiding start jaarlijks in september. Tussentijds instromen is alleen mogelijk in overleg met een studieadviseur.

Aanmelden

Wanneer u wilt starten met de verkorte bacheloropleiding, meldt u zich dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek wordt gekeken of uw vooropleiding recht geeft op de vrijstellingen die nodig zijn om aan de verkorte bacheloropleiding te mogen beginnen. Als aanmelden tot de verkorte bacheloropleiding mogelijk is, dan wordt op basis van uw specifieke situatie, een voor u optimale studieplanning besproken. Op basis van deze studieplanning gaat u definitief aanmelden en de cursussen bestellen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we u om uiterlijk drie weken voor de start van een kwartiel aan te melden voor een cursus uit de verkorte bacheloropleiding.
Aanmelden voor de verkorte bacheloropleiding kan door aan te melden voor de bacheloropleiding Psychologie en daarbij direct ook vrijstelling aan te vragen.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege enkele Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Vrijstelling

Vrijstelling voor onderdelen van de verkorte bacheloropleiding is slechts mogelijk indien u tijdens uw vooropleiding relevante wo-bachelor of wo-mastervakken in de psychologie hebt afgerond. U krijgt dan een programma op maat. Afgestudeerde studenten van de opleiding hbo psychologie krijgen de vakken Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie en Test- en toetstheorie vrijgesteld.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden. 
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleiding

Cursussen die starten in een vast kwartiel worden gedurende het kwartiel intensief begeleid. Cursussen waarvoor u het gehele jaar kunt aanmelden hebben vangnetbegeleiding: vragen kunt u per e-mail stellen aan de docent of aan medestudenten in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij de onderzoekspractica kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (facultatief). Wij raden u dringend aan om deze bijeenkomsten te volgen. Bij sommige vakken zijn er verplichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij het vak Psychologische gespreksvoering en de keuzevakken Inleiding in conflicthantering en mediation of Seksuologie.

Studiecentra

Face to face begeleidingsbijeenkomsten en tentamens vinden plaats in een studiecentrum. Kijk bij de betreffende cursus of er sprake is van verplichte, facultatieve of online bijeenkomsten.

Samenstelling

Structuur opleiding

De opleiding is zodanig gestructureerd dat het mogelijk is om in 2,5 jaar uw verkorte bacheloropleiding af te ronden.

Inhoud kwartielen

De Verkorte bacheloropleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Verkorte bacheloropleiding psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Studenten hbo psychologie hebben een aangepast jaarrooster.
Verplichte cursussen
PB0102 Ontwikkelingspsychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0402 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
S21211 Onderzoekspracticum analyse van psychologische modellen
S20221 Test- en toetstheorie
PB1102 Psychologische gespreksvoering
S50317 Bachelorthesis
 
Gebonden keuze (3 kiezen uit 9)
S28211 Organisatiepsychologie
S77211 Personeelspsychologie
S28321 Inleiding in conflicthantering en mediation
S32331 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
S33331 Seksuologie
S45321 Psychogerontologie
S47321 Adolescentiepsychologie
S36311 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
S26311 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
 

Tentaminering

Tentameninformatie treft u aan bij de afzonderlijke cursusbeschrijvingen.

Meer informatie

Contactpersonen

Vragen over de Verkorte bacheloropleiding kunt u stellen via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de verkorte bacheloropleiding maken onderdeel uit van de bacheloropleiding psychologie. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).