Vrije master Rechtsgeleerdheid: Recht met management
Rechtswetenschappen | 60 EC
Code VMRM
In de variant Recht met management zijn die mastervakken verplicht, die de multidisciplinaire context van het recht bestrijken, alsmede de mastervakken in het vakgebied managementwetenschappen. Voorts omvat het programma de mogelijkheid om voor 15 EC een keuze te maken uit de aangeboden profielvakken en wordt 15 EC ingevuld door de scriptie.

Algemeen

Competenties

De vrije master variant Recht met management is een brede masteropleiding die opleidt voor juridische, management- en beleidsfuncties in overheidsorganisaties, maatschappelijke ondernemingen en bedrijven. De opleiding combineert gedegen kennis van managementstrategie, veranderingen binnen organisaties en marketing met juridische diepgang in een rechtsgebied naar keuze en grensoverschrijdende studie van het recht.
Let op: Het diploma van deze vrije master Rechtsgeleerdheid bevat vakken uit andere disciplines en heeft geen civiel effect. Lees meer...

Titel

Master of Laws (LLM). 
Deze titel is internationaal erkend. 
Bij deze vrije master heeft de titel géén civiel effect.

Diploma

Getuigschrift master. 
Op het getuigschrift wordt vermeld: 
Variant: Vrije wetenschappelijke masteropleiding Recht met management.

Studieduur

Indicatie bij een studietempo van 30 EC per jaar: 2 jaar.

Aanmelden

Toelichting aanmelden

Bij een masteropleiding schrijft u per cursus in. Voorafgaand aan de inschrijving dient u een adviesgesprek te voeren met de mentor van de master mevr. M. Wigman. Dit adviesgesprek vraagt u aan via de website. Lees meer...

Vrijstelling

Er is geen vrijstelling mogelijk voor cursussen binnen een vrije master.

Toelating

Rechtstreeks indien u in het bezit bent van een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit. Via een schakelprogramma indien u een juridische HBO-opleiding hebt gevolgd. Lees meer... 

Startmoment

U kunt op elk gewenst moment starten. De cursussen worden begeleid aangeboden in vooraf vast gestelde periodes, waardoor u wordt aangeraden te starten in september of februari. U vindt deze periodes in het curriculumoverzicht van de master Rechtsgeleerdheid en in de informatie over de begeleidingsvorm. Lees meer...  
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de (soms verplichte) begeleidingsonderdelen en de geboden tentamenkansen wordt sterk aangeraden dit rooster te volgen. Het is bij sommige cursussen tevens mogelijk deze cursussen in onbegeleide vorm te volgen. Dit is echter enkel mogelijk tijdens of na de periode waarin de cursus in begeleide vorm wordt aangeboden.

Prijsinformatie

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen. 
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.  
Lees meer informatie over kosten, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Bij iedere cursus vindt specifieke begeleiding plaats, middels (online) colleges, via face-to-face bijeenkomsten of via de Virtuele klas. Lees meer op de betreffende cursussite. 
Deze begeleiding vindt plaats in de volgende periodes:

klik op de afbeelding voor een PDF-versie.

Samenstelling

Toelichting samenstelling

De vrije master Recht met management bestaat uit 15 EC verplichte juridische vakken (kwartiel 1 en 2), 15 EC profielvakken (kwartiel 3 en 4), 15 EC managementvakken (kwartiel 1, 2 of 3,4) en 15 EC scriptie conform de master Rechtsgeleerdheid.

Samenstelling

Verplichte cursussen (15 EC)

RM0004 Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels (10 EC)
RM0002 Recht in context (5 EC)
 

Gebonden keuze profielvakken (15 EC kiezen)

RM0104 Methodologie van het privaatrecht (10 EC)
RM0102 Europees privaatrecht (5 EC)
RM0204 Bestuurs(proces-)recht in een veranderende rechtsorde (10 EC)
RM0202 Staatsrecht in beweging (5 EC)
RM0003 Strafrecht en mensenrechten (7,5 EC)
RM0103 Organisatiecriminaliteit (7,5 EC)
RM0203 Strafrechtspleging in de gedigitaliseerde samenleving (7,5 EC)
RM0303 Belastingrecht voor particulieren en dga's (7,5 EC)
RM0403 Fiscaal ondernemingsrecht (7,5 EC)
RM0304 Internationaal recht (10 EC)
 

Verplichte cursussen (15 EC)

MM0003 Strategie en marketing - Advanced studies in management 1 (7,5 EC)
MM0103 Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2 (7,5 EC)
 

Afstudeeronderdeel (15 EC)

RM9906 Scriptie (15 EC)
 

Tentaminering

Informatie over de tentaminering van de cursussen vindt u op de betreffende cursussites in studieaanbod.

Meer info