Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Hierdoor kunnen wij advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Read More
Professionalisering voor leraren
De Open Universiteit biedt cursussen en opleidingen die voor leraren interessant zijn. De inhoud sluit aan bij schoolvakken en onze mix van zelfstandig, samen en online studeren met (digitaal) contactonderwijs maakt professionalisering goed te combineren met lesgeven. Dit kan door met een lerarenbeurs een bachelor- of masteropleiding te volgen. Maar ook cursussen uit het opleidingsaanbod zijn geschikt als verdieping of verbreding van het eigen schoolvak.

Het belang van professionalisering

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden; ze beïnvloeden de vorm en inhoud van de schoolpraktijk. Voor leraren wordt professionaliseren steeds belangrijker om dagelijks optimaal te functioneren in de klas. Najaar 2018 wordt duidelijk hoe de registratie van leraren die aantoonbaar en actief werken aan hun professionalisering vorm krijgt. De cursussen en opleidingen uit het aanbod van de Open Universiteit lenen zich uitstekend voor gerichte professionalisering; zij zijn bovendien door de NVAO geaccrediteerd.

Zelfstandig, samen en online studeren

Het studiemateriaal wordt grotendeels elektronisch aangeboden, studietaken loodsen de student in eigen tempo door wetenschappelijke handboeken, vakliteratuur en digitale bronnen. Bij de meeste cursussen is voorzien in samenwerking met medestudenten zowel in de discussiegroepen van de elektronische leeromgeving, als face-to-face in contactbijeenkomsten op één van de studiecentra van de OU. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van ‘virtuele begeleiding' waarbij studenten van huis of van school uit via internet deelnemen aan bijeenkomsten. Dit maakt het studeren aanzienlijk efficiënter. Uiteraard is ook telefonisch of e-mail contact mogelijk met de studiebegeleider.
Het is mogelijk voor leraren een Lerarenbeurs aan te vragen voor een bachelor- of masteropleiding van de OU.

Aanbod gericht op leraren

Speciaal voor leraren wordt meer aanbod ontwikkeld zoals korte nascholingscursussen. Het is mogelijk om tijdens of na het afronden van de Bachelor Algemene cultuurwetenschappen via de Educatieve minor Nederlands of Educatieve minor Geschiedenis bevoegd leraar te worden. Voor de onderwijspraktijk worden relevante cursussen aangeboden voor mentoren, decanen en andere onderwijstaken.

Onderwijspraktijk

Uit het brede aanbod van de Open Universiteit is een relevante selectie gemaakt voor leraren die taken vervullen op het gebied van:

Lesbevoegdheid

Het is mogelijk om tijdens of na het afronden van de Bachelor Algemene cultuurwetenschappen via de Educatieve minor Nederlands of Educatieve minor Geschiedenis bevoegd leraar te worden. 

Regulier vakinhoudelijk aanbod

Op alfabetische volgorde van de schoolvakken is een aantal cursussen, studiepakketten en opleidingen geschikt voor leraren VO geselecteerd met vakinhoudelijk aanbod.

Beurzen voor Leraren

OCW stelt beurzen beschikbaar om te bereiken dat het aantal universitair opgeleide en gepromoveerde leraren voor de klas toeneemt. Dit draagt bij aan de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen scholen en universiteiten.

Bevoegde leraren in het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo kunnen een Lerarenbeurs voor scholing of een Promotiebeurs aanvragen.

Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs voor scholing kan worden aangevraagd voor het volgen van een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding.

De beurs komt tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en eventuele reiskosten. Ook de werkgever wordt niet vergeten en kan een vergoeding krijgen om hiermee vervanging tijdens studieverlof te bekostigen. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Meer informatie over de regeling op de website van DUO.

Dankzij het unieke onderwijssysteem van de Open Universiteit zijn de opleidingen zeer goed naast een baan te volgen. Onze opleidingen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en worden al jaren tot de beste gerekend door de Nationale Studenten Enquête en de Keuzegidsen. Bekijk onze bachelors, masters en schakelprogramma’s.

Promotiebeurs

De Promotiebeurs kan worden aangevraagd voor het verrichten van onderzoek dat uitmondt in een proefschrift. De geselecteerde leraren worden vijf jaar lang voor maximaal 0,4 fte vrijgesteld met behoud van salaris. Voor de Promotiebeurs is een budget beschikbaar van 4,5 miljoen euro per jaar. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek verzorgt de uitvoering van de Promotiebeurs. Meer informatie op de website van NWO.

Graduate School

Onze Graduate School biedt u de gelegenheid om als leraar te promoveren aan de Open Universiteit.

Contact

Meer weten over het aanbod voor leraren?

Heeft u een vraag dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.