PSY_Leefstijlalsmedicijn_head_large.jpg
Keuzesessies
 

Ronde 1 loopt van 14.30 tot 15.00 uur. Ronde 2 van 15.15 tot 15.45 uur.
Je kunt beide rondes kiezen uit de volgende sessies:

A: Een gezondere leefstijl op doktersrecept?
Uit verhalen van zorgverleners komt naar voren dat zij binnen de diabeteszorg bewegen vaak als een belangrijk, maar 'heikel' onderwerp ervaren.

Verhalen van patiënten illustreren dat zij onbegrip ervaren en dat de zorg die ze krijgen niet altijd aansluiten op hun behoeften. Een gezondere leefstijl bij diabetes is een persoonlijke keuze… of toch beter op doktersrecept?

B: Recept op maat: Ieder persoon een eigen verhaal
Voor sommige mensen is constante diabetesmanagement (te) veel gevraagd. De boodschap dat bewegen een medicijn kan zijn, kan ook als confrontatie worden opgevat en resulteren in een defensieve reactie. En wat als bewegen pijn doet? Hoe bereik je die extra uitdagende kwetsbaardere groep om deel te nemen aan een gezonde leefstijlinterventie? Deze sessie behandelt theorieën die van belang zijn bij bewegen, het bereiken van de (specifiekere) doelgroep (tailoring) en het combineren van bewegen met andere vormen van gedragsverandering zoals voedingskeuze en stressmanagement.

C: Leefstijlcoaching: motiveren, niet instrueren
Hoe motiveer je mensen met diabetes in beweging te komen en te blijven? In plaats van directief patiënten te vertellen wat ze moeten doen, meer 'achterover leunen' en patiënten zelf te laten vertellen wat ze willen doen. Motiverende gespreksvoering is dus niet het voorschrijven van beweeggedrag maar patiënten intrinsiek te motiveren meer actief te zijn in het dagelijks leven.