Minoren Cultuurwetenschappen

ALG_Minoren_13108_head_large.jpg
Minoren Cultuurwetenschappen
Minoren zijn blokken van 15EC met inhoudelijk samenhangende cursussen die te volgen zijn door studenten van de Open Universiteit om de vrije ruimte te vullen of voor studenten van andere universiteiten om in te brengen als minor.

Externe minor cultuurgeschiedenis

In deze minor bestudeert u eerst op inleidend niveau de periode waarin in Europa de eerste moderne gecentraliseerde staten ontstaan, met aandacht voor de ontwikkeling van een mondiale economie, voor de renaissance, het humanisme en de verlichting. Vervolgens bestudeert u het ontstaan en de bloeiperiode van de Nederlandse Republiek. Naast de meer canonieke elementen wordt ook aandacht besteed aan andersdenkenden, vrouwen, migranten en slaven. In de derde cursus bestudeert u de ontwikkeling vanaf 1800 van het nationalisme in Europa, met als casus het Franse nationalisme tussen 1870-1918 . Het zijn alle drie cursussen met een variabel startmoment, dus u kunt zelf bepalen wanneer u met de cursussen begint.

Variabel Variabel Variabel

CB0502 Inleiding cultuurgeschiedenis 1
Europa tijdens het ancien regime
(1450-1800) (5EC)

CB0602 Inleiding cultuurgeschiedenis 2
De Nederlandse Republiek
(1500-1800) (5EC)

CB1502 Naties, staten en nationalisme.
Europa vanaf 1800
(5EC)

Externe minor filosofie

In deze minor bestudeert u bij de twee inleidende cursussen de belangrijkste denkers, begrippen en stromingen uit de westerse filosofiegeschiedenis van de oudheid tot en met de huidige tijd. Hierbij staat steeds de relatie tussen denken en werkelijkheid centraal. De cursus Ethiek bouwt hierop voort: aan de orde komen vragen als ‘welk handelen is goed en waarom’ en ‘hoe kan ik mijn handelen verantwoorden’. In de ethiek gaan theorie en praktijk hand in hand, want het rechtvaardige of goede is iets wat verwerkelijkt moet worden. Ethiek wordt daarom ook wel praktische filosofie genoemd.

Kwartiel 3 (feb-apr) (vast) Kwartiel 4 (vast) Variabel
CB3602 Inleiding in de filosofie 1 (5EC) CB3702 Inleiding in de filosofie 2 (5EC) CB2302 Ethiek (5EC)

Externe minor kunstgeschiedenis

In deze minor bestudeert u op inleidend niveau hoe u naar kunstwerken kunt kijken en hoe u ze in hun historische context leert plaatsen. In de beide inleidende cursussen bestudeert u uiteenlopende kunstwerken van de Griekse oudheid tot aan de tegenwoordige tijd. Met De Italiaanse renaissance gaat u nader in op een periode (1300-1600) die gerekend wordt tot de meest belangrijke en invloedrijke van de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis.

Kwartiel 1 (sep-nov) (vast) Variabel Variabel
CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1.
De kunst van het kijken
(5EC)
CB0802 Inleiding kunstgeschiedenis 2.
Historisch overzicht
(5EC)
CB1902 De Italiaanse renaissance (5EC)

Externe minor letterkunde

In deze minor bestudeert u op inleidend niveau het basisinstrumentarium voor het analyseren van literaire teksten. U leert prozateksten en poëzie te lezen en uiteindelijk beter te begrijpen. Om al die literaire teksten ook in hun historische context te plaatsen, krijgt u een omvangrijk overzicht van de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis gepresenteerd. Maar behalve die leerstof bezoekt u ook literaire musea en een poëziefestival.

Kwartiel 1 (sep-nov) en 2 (nov-jan) (vast) Variabel
CB0404 Inleiding letterkunde (10EC) CB2102 Dichter bij de poëzie (5EC)