Minoren Informatiekunde

ALG_Minoren_13108_head_large.jpg
Minoren Informatiekunde
Minoren zijn blokken van 15EC met inhoudelijk samenhangende cursussen die te volgen zijn door studenten van de Open Universiteit om de vrije ruimte te vullen of voor studenten van andere universiteiten om in te brengen als minor.

Minor modelering van informatiebehoeftes 15 EC

De minor modelering van informatiebehoeftes heeft een omvang van 15 EC en gaat in op verschillende aspecten van het modeleren van de informatiebehoeftes van organisaties. Deze informatiebehoeftes zijn het uitgangspunt voor de ontwikkeling van informatiesystemen. Kennis en vaardigheden die binnen deze minor worden opgedaan stelt niet IT-ers in staat om een goede gesprekspartner te zijn bij de ontwikkeling (of aanschaf) van nieuwe informatiesystemen ter ondersteuning van hun informatiebehoeftes.

Kwartiel 3 (feb-apr) Kwartiel 4 (apr-jun)
IB2102 Enterprise modeling
(vast, 5 EC)
IB2402 Practicum Informatiekunde
(vast, 5 EC)
IB2502 Requirements voor Informatie-systemen
(vast, 5 EC)
 

Eventueel kan voor aanvang van deze minor de cursus Inleiding Informatiekunde (IB0202) worden gevolgd. Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden (kwartiel 2 en 4) en geeft een goede introductie tot het vakgebied en de belangrijkste begrippen en concepten daarbinnen.

Minor Strategisch informatie- en kennismanagement (voor Bedrijfskundigen) 15 EC

De minor Strategisch informatie- en kennismanagement biedt inzicht in het inrichten van de informatie- en kennishuishouding van organisaties. Naast de technologie gaan deze cursussen ook nadrukkelijk in op de strategische en organisatorische aspecten hiervan. Door het samenspel tussen technologie en organisatie beter te doorgronden kan er een grotere toegevoegde waarde worden bereikt door de inzet van technologie binnen de organisatie. Voor deze minor is kennis vereist van de bedrijfskunde cursus Organisatiekunde (MB0202) en daardoor is deze minor specifiek geschikt voor Bedrijfskunde bachelorstudenten van de OU.

Kwartiel 2 (nov-jan) Kwartiel 4 (apr-jun) Kwartiel 1 (sept-nov)

IB0202 Inleiding Informatiekunde
(vast, 5 EC)

IB2202 Kennismanagement
(vast, 5 EC)

IB3402 Strategisch Informatie Management
(vast, 5 EC)

Of

Kwartiel 4 (apr-jun) Kwartiel 1 (sept-nov) Kwartiel 4 (apr-jun)

IB0202 Inleiding Informatiekunde
(vast, 5 EC)

IB3402 Strategisch Informatie Management
(vast, 5 EC)

IB2202 Kennismanagement
(vast, 5 EC)