Minoren Rechtsgeleerdheid

ALG_Minoren_13108_head_large.jpg
Minoren Rechtsgeleerdheid
Minoren zijn blokken van 15EC met inhoudelijk samenhangende cursussen die te volgen zijn door studenten van de Open Universiteit om de vrije ruimte te vullen of voor studenten van andere universiteiten om in te brengen als minor.

Externe minor criminologie

In deze minor behandelt u op inleidend niveau de wijze van opsporing, vervolging en berechting en de mogelijke strafrechtelijke sancties in het straf(proces)recht en krijgt u een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën.

Kwartiel 3-4 (feb-jun) Variabel
RB0104 Inleiding strafrecht 10 EC RB2002 Inleiding criminologie 5 EC

Externe minor voor ondernemers

In deze minor behandelt u het vermogensrecht en gaat u nader in op onderwerpen die behoren tot het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Daarnaast verkrijgt u inzicht in de verschillende rechtsvormen waarin ondernemingen kunnen worden gedreven. Aan bod komen onderwerpen als de oprichting, ontbinding, besluitvorming en de vertegenwoordiging van rechtspersonen en personenvennootschappen.

Kwartiel 1-2 (sep-feb) Kwartiel 2 (nov-jan)
RB0204 Inleiding privaatrecht 10 EC RB0912 Ondernemingsrecht 5 EC

Externe minor inleiding publiekrecht

Kan een nieuw gemeentebestuur het lopende beleid gewoon aanpassen? In deze minor leert u meer over de grondslagen, wetten en regels binnen het openbaar bestuur.

Kwartiel 2 (nov-jan) Kwartiel 2 (nov-jan) of kwartiel 4 (apr-jun) Kwartiel 3 (feb-apr)
RB1102 Bestuursrecht I 5 EC RB0012 Inleiding staatsrecht 5 EC RB0102 Inleiding bestuursrecht 5 EC

Externe minor globalisering

Deze minor biedt u een brede kennismaking met de rijkdom van het Nederlands recht en de academische bestudering daarvan en kennis over de internationale rechtsorde in het bijzonder.

Kwartiel 1 (sep-nov) en kwartiel 3 (feb-apr) Kwartiel 2 (nov-jan) en 4 (apr-jun) Variabel
RB3302 Inleiding recht: juridisch vaardig 10 EC RB3402 Inleiding recht: kern van het recht 5 EC RB0202 Inleiding internationaal recht 5 EC

Externe minor recht en samenleving

Deze minor biedt u de mogelijkheid om het (Nederlands) recht te bekijken vanuit staatsrechtelijk, criminologisch en filosofisch perspectief.

Kwartiel 2 (nov-jan) Variabel Variabel
RB0012 Inleiding staatsrecht 5 EC RB2002 Inleiding criminologie 5 EC RB0502 Rechtsfilosofie 5 EC