ALG_Boek_13026_head_large.jpg
Motorische functiebeperking
Mogelijkheden bij een motorische functiebeperking zoals RSI of (gedeeltelijke) invaliditeit.

Begeleiding

Alle studiecentra zijn rolstoeltoegankelijk. Vinden verplichte bijeenkomsten niet in het studiecentrum plaats, neem dan contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking, mw. Cleo Merckx (+31 45 576 2888 of drempelsweg@ou.nl) om de mogelijkheden van bereikbaarheid te bekijken.

Studiemateriaal

Geef op het intakeformulier aan wat u wel en niet kunt. Daarna bekijkt u samen met de Adviseur Studeren met een functiebeperking welke voorzieningen nodig zijn.
Mochten er zich problemen voordoen, neem dan contact op met de adviseur. Deze zoekt samen met u naar alternatieven.

Tentaminering

Kunt u niet op de gebruikelijke wijze tentamens afleggen, neem dan contact op met de Adviseur Studeren met een functiebeperking om de mogelijkheden te bekijken voor een aangepast tentamen (bijvoorbeeld het gebruik van een computer, verlengde tentamentijd of rustpauzes).

Stuur uiterlijk acht weken voor het tentamen het Intakeformulier en een medische verklaring naar:
Open Universiteit
Adviseur Studeren met een functiebeperking
Postbus 4444
6401 CX Heerlen.