Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit

Voor onderzoek bij de Open Universiteit (inclusief het onderzoek van ((buiten)promovendi), geldt de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit (zie documenten). In de gedragscode worden de principes van goed wetenschappelijk onderzoek beschreven. Daarbij gaat het om zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van onderzoek.

De Open Universiteit verwachten dat iedere onderzoeker¹ op de hoogte is van deze gedragscode en ernaar handelt.

¹ Onder ‘onderzoekers' vallen in deze tekst onderzoekers, (buiten)promovendi en studenten.

Documenten

Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018

The Netherlands Code of Conduct for Research Integrity 2018

Zie ook
VSNU gedragscodes