null Bachelor Informatica (BSc)

Bachelor Informatica (BSc)

 • Informatica
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
De wereld digitaliseert in rap tempo. Informatica en kunstmatige intelligentie spelen een belangrijke rol als het gaat om de technische aspecten van deze digitalisering. Met de bachelor Informatica van de Open Universiteit kun je aan de slag als adviseur, programmeur, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen.   


Wat leer je in deze opleiding?

Je krijgt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen én een uitstekende vakinhoudelijke basis. Je leert niet alleen hoe het er nu aan toe gaat, maar gaat tegelijk ook nadenken over hoe je zelf nieuwe ontwikkelingen kunt onderzoeken. Zo ben je straks in staat om ICT-toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, te testen, te beheren en te exploiteren en te adviseren over de toepassing van ICT-systemen in jouw werkomgeving. Zo groei je optimaal verder als adviseur, programmeur, tester, ontwerper of beheerder van ICT-toepassingen.

Informatica studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Prof. dr. Tanja Vos

programmaleider

“Door het toenemend automatiseren van simpele taken zijn er mensen nodig die deze automatisering op hoog niveau kunnen plannen en realiseren.”

Hoe werkt het internet? Wat gebeurt er precies als je een webpagina bekijkt of een e-mail verstuurt? Hoe veilig is het als je een betaling verricht via een beveiligde website? Wat is een database, hoe ontwerp je zo’n database en hoe stel je daar vragen aan? Waarom is logica zo belangrijk voor informatici? Waarom denken informatici vaak in termen van objecten en klassen? Hoe kunnen computers taal begrijpen en welke rol spelen formele beschrijvingen daarbij? Hoe werkt het besturingssysteem van een computer? Wanneer heeft software voldoende kwaliteit? Dit zijn vragen die aan bod komen bij informatica.
 

Opzet 

 
De kern van de bacheloropleiding bestaat uit enkele samenhangende onderdelen in de softwaretechnologie, informatiesystemen en communicatietechnologie, waarmee je jouw vakinhoudelijke kennis op een goed niveau brengt. Ook is het gebruikersperspectief van systemen en toepassingen als noodzakelijke schakel tussen de vakgebieden een essentieel onderdeel van je opleiding. Informatici werken vaak in een organisatorische en maatschappelijke context. De kennis, het begrip en het vermogen om dit in de dagelijkse werkzaamheden tot uiting te laten komen, doe je op in meerdere cursussen. Verder volg je vakken op het gebied van wiskunde en theoretische informatica. Je kunt ook kiezen voor verbreding, bijvoorbeeld richting managementwetenschappen of psychologie. Dat kan via de zogenaamde ‘vrije ruimte’. 
De bacheloropleiding heeft twee integrerende projecten: het Practicum ontwerpen en implementeren, dat de propedeuse afsluit, en het Afstudeerproject bachelor Informatica, dat de gehele bacheloropleiding afsluit.
Elk studiejaar organiseren we vier studiedagen voor onze studenten informatica, steeds aan het eind van de eerste week van het begeleidingskwartiel. Op deze studiedagen gaan verschillende sprekers in op interessante en recente onderwerpen, gerelateerd aan de informatica. Ook zijn er begeleidingsbijeenkomsten van cursussen, afstudeersessies en presentaties. Uiteraard krijg je daarbij meer informatie over je opleiding en heb je de kans om je medestudenten te ontmoeten en met ze te sparren en misschien af te spreken. Ook leer je zo jouw docenten, studieadviseur en/of programmaleider kennen. 

Opbouw

De bacheloropleiding bestaat uit een aantal cursussen, verdeeld over de propedeuse- (60 studiepunten) en postpropedeusefase (120 studiepunten). In de eerste en een deel van de tweede fase zijn de vakken verplicht. Je kiest een minor die relevant is voor de aansluitende mastervariant. Ook is er een vrije ruimte, die bestaat uit 30 studiepunten. Voor de invulling hiervan kun je kiezen uit tal van minoren of bachelorcursussen van de Open Universiteit. Je sluit je opleiding af met een afstudeerproject, waarbij je samen met enkele medestudenten werkt aan het ontwerp en de realisatie van een ICT-oplossing voor een specifiek probleem. 

Ieder studiejaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten. 
De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. Eventueel kun je ook op een ander moment in het jaar starten, maar dan zal je in samenspraak met de studieadviseur op zoek gaan naar een bijpassend jaarrooster.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 180 studiepunten, 60 studiepunten voor de propedeuse en 120 studiepunten voor de postpropedeuse.  Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in zes jaar afronden (propedeuse 2 jaar – postpropepeuse 4 jaar). Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De bachelor Informatica is een opleiding  die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten.  Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving (yOUlearn). Deze begeleiding vindt plaats via de (online) bijeenkomsten, feedback op opdrachten en vragen via het discussieplatform. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gesprekvoering en gesprekmodellen.
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.
 

Studiedag

Voor alle studenten zijn er vier Informatica studiedagen aan het begin van een kwartiel.
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor deze Informatica studiedag. Deelname is kosteloos.
Kijk voor hier meer informatie en aanmelden.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Bij elke cursus heb je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen. Houd bij variabele cursussen wel rekening met de geplande tentamendata.
Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject, waarbij je samen met enkele medestudenten werkt aan het ontwerp en de realisatie van een ICT-oplossing voor een specifiek probleem dat door een opdrachtgever of onderzoeker is ingebracht. De oplossing moet inpasbaar zijn in de context van de opdrachtgever en wetenschappelijk worden verantwoord. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken.  
Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Aanmelden

Wil je starten met de opleiding, klik op dan Aanmelden. Daarna meld je je aan voor cursussen. 
Voor een cursus met een variabel startmoment kun je je op elk gewenst moment aanmelden. Houd daarbij wel rekening met de geplande tentamendata. Heeft de cursus die je wilt gaan volgen een vast startmoment, dan adviseren wij je twee weken van te voren aan te melden. In het jaarrooster zie je wanneer de cursussen exact starten en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. 

Starten

De Bachelor Informatica kun je het beste starten met de inleidende cursussen in september en in februari. Tijdens drie bijeenkomsten krijg je uitgebreide informatie over de cursus en de opleiding. Ook studievaardigheden komen aan bod. Onder begeleiding van de docent bereid je je optimaal voor op het eerste tentamen. Eventueel kun je ook op een ander moment in het jaar starten, maar dan zal je in samenspraak met de studieadviseur op zoek moeten gaan naar een bijpassend jaarrooster.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je gewoon starten met de opleiding. Specifieke voorkennis heb je niet nodig, maar wel algemene kennis op havo/vwo-niveau. Het is belangrijk dat je de Nederlandse maar ook de Engelse taal goed beheerst. Bovendien is kennis van wiskunde-B op vwo-niveau gewenst.

Vrijstelling

Heb je al een wo- of hbo-opleiding gevolgd (al dan niet afgerond), dan kun je in aanmerking komen voor vrijstelling en je studieduur verkorten! Kijk bij de informatie over vrijstelling welke mogelijkheden er voor jou zijn.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.
 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer je studeert voor je huidige of toekomstige baan, kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met een bachelor Informatica op zak ben je officieel een Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Je bent nu in staat om ICT-toepassingen te initiëren, ICT-systemen te ontwikkelen, te beheren en te exploiteren en je kunt adviseren over de toepassing van ICT-systemen. Je kunt daarbij aan de slag als ICT-analist, adviseur, consultant, ontwerper, softwareontwikkelaar of  tester, beheerder van softwaresystemen. 
 

Doorstromen naar de master

 
Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je doorstromen naar de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma of een premaster bijvoorbeeld Computer Science of Software Engineering. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. We adviseren je ook in dit geval een studieadvies aan te vragen.  

Contact

Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met de studieadviseur Janine Voncken of info@ou.nl.