null Informatica studiedag op 21 november

INF_Studentendag_14456_head_large.jpg
Informatica studiedag op 21 november
Ieder kwartiel is er aan het begin van de onderwijsperiode een 'Informatica studiedag' voor de bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde en de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering.

Op de Informatica studiedagen zijn er cursusbijeenkomsten, plenaire presentaties, afstudeerpresentaties, workshops, voorlichtingsactiviteiten, en dergelijke. Een prima gelegenheid dus om een nieuw onderwijskwartiel te starten. Studenten en docenten ontmoeten elkaar, wisselen kennis uit en werken een dag in een stimulerende atmosfeer.

Eén keer per jaar, in november, heeft die dag ook de functie van studentendag en alumnidag voor het programma BPMIT.