null Master Gezondheidswetenschappen

Master Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur/studiepunt
 • 2 jaar (bij 30 EC/jaar)
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Online leeromgeving YouLearn
 • Academisch jaar 2021-2022
Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat elk kind een gezond lunchtrommeltje mee naar school krijgt? Dat we via slimme data-analyse ziektes kunnen opsporen nog voordat er klachten zijn? En we meer mensen aan het bewegen krijgen? De master Gezondheidswetenschappen zoomt in op de complexe vraagstukken van nu binnen de publieke gezondheid en zorg. Je leert vanuit diverse invalshoeken kritisch naar de zorg van de toekomst te kijken. En op basis van wetenschappelijk onderzoek met multidisciplinaire oplossingen te komen.  


Wat leer je in deze opleiding?

Om de effectiviteit en kwaliteit van zorg te verbeteren, is er behoefte aan onafhankelijke denkers die met een ruime blik naar gezondheid kijken. De masteropleiding Gezondheidswetenschappen start daarom met een brede wetenschappelijke basis. Je verwerft niet alleen academische kennis op het gebied van zorg en publieke gezondheid, maar ook op het terrein van relevante vakken zoals psychologie, management, recht, informatica en informatiekunde.  

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Misschien werk je al in de zorg, misschien ook niet. Deze opleiding is bedoeld voor mensen met een hart voor zorg en gezondheid. Voor ambitieuze, onafhankelijke denkers die hun kennis willen verbreden om straks  bij te dragen aan een effectief en toekomstbestendig zorg- en gezondheidssysteem.

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Lilian Lechner

Opleidingsdirecteur Gezondheidswetenschappen

“De complexiteit van zorg neemt al jaren toe. Academische professionals zijn nodig om slim gebruik te maken van digitale oplossingen en data science waarmee we de zorg en gezondheid van mensen kunnen verbeteren.”

In de masteropleiding Gezondheidswetenschappen verwerf je eerst een brede wetenschappelijke basis. Na een half jaar kies je uit twee specialisaties: Gezondheidsbevordering of Management & Kwaliteitszorg.
 • Gezondheidsbevordering gaat dieper in op het stimuleren van een gezonde leefstijl en effectieve zorgverlening. Daarbij ligt de focus sterk op E-health en data science. 
 • Management & Kwaliteitszorg richt specifiek op de snelle digitale transformatie in de zorg en wat daar op het terrein van beleid, governance en recht allemaal bij komt kijken. Zo krijg je onder andere inzicht in wat er nodig is om de digitalisering van zorgprocessen te bewerkstelligen. Met als doel: de kwaliteit van zorg en de gezondheid van mensen verbeteren.   
De opleiding haakt sterk in op wat vandaag de dag speelt in de zorgpraktijk. In de cursus Project werk je samen met medestudenten uit beide specialisaties aan de oplossing van een relevant zorg of gezondheidsvraagstuk. Je sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek, waarin je jouw academische kennis en vaardigheden toepast om een actueel probleem uit de zorg of de publieke gezondheid te doorgronden.
 

Opbouw

De masteropleiding Gezondheidswetenschappen is verdeeld over twee academische jaren. Elk jaar is ingedeeld in vier kwartielen. Alle cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd.  Vertragen en versnellen is mogelijk, samen met een studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Je studie is daardoor altijd in te passen in je leven en je werk.
De opleiding bestaat uit brede en specialistische vakinhoudelijke cursussen, een project gericht op actuele problematiek, voorbereiding op het afstuderen en het afstudeertraject.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet, bepaal je zelf. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Kies je voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Dit is de nominale studieduur. Vertragen of versnellen is mogelijk. Je studieadviseur kan daarover adviseren. 
Twee brede vakinhoudelijke cursussen, drie specialisatiecursussen, het project en afstudeertraject leveren samen 60 studiepunten (EC) op. Dat is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. 
Daan Dohmen, hoogleraar Digitale Transformatie in de Zorg: "De digitale transformatie van zorg vereist goed leiderschap. We hebben mensen nodig die de wil en moed hebben om onafhankelijk te denken en traditionele werkwijzen ter discussie durven stellen."

Academisch studeren op jouw manier

De masteropleiding Gezondheidswetenschappen is een opleiding met veel online elementen. Je studeert waar en wanneer je wilt. En kunt je studie dus combineren met je baan en sociale activiteiten. Je bestudeert  lesmateriaal, maakt online opdrachten, volgt enkele fysieke bijeenkomsten en hebt online contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou persoonlijk het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus!    

Begeleiding

Online studeren betekent niet dat je er alleen voor staat. Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving en online bijeenkomsten. Een enkele keer zijn er bijeenkomsten in een van de studiecentra. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij de studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kan de docent van de cursus het beste beantwoorden.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder onderwijskwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of schrijfopdrachten, zoals een rapport of een paper. Voor iedere cursus heb je drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Je kunt je hier digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. In de digitale leeromgeving vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volgje groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot onze uitgebreide digitale wetenschappelijke bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, en maak je tentamens. Je kunt hier ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. En dit is de plek voor fysieke begeleidingsbijeenkomsten.

Starten

Wil je meer informatie over de masteropleiding Gezondheidswetenschappen, meld je dan aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we de mogelijkheden van toelating op basis van je vooropleiding Mogelijk moet je eerst een schakelprogramma volgen. 

Voorkennis

Leesvaardigheid in Engels op niveau B2 is nodig om de Engelstalige tekstboeken en artikelen goed te begrijpen.

Toelating

Met een wo-bacheloropleiding in de gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding word je direct toegelaten tot de master. Heb je dát getuigschrift niet, maar wel een hbo- of wo-diploma, dan kun je mogelijk worden toegelaten meteen schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma ben je toegelaten tot de masteropleiding.

Collegegeld

De Open Universiteit berekent het collegegeld per studiepunt. Welk tarief voor jou van toepassing is, hangt af van je vooropleiding en nationaliteit.
Omdat het tekort aan goede arbeidskrachten groot is, stimuleert de overheid mensen om een opleiding te volgen in de zorg of publieke gezondheid. Op het moment dat je al een masteropleiding hebt gevolgd, geldt voor veel andere opleidingen dat je het instellingscollegegeld dient te betalen. Maar heb je een masteropleiding op een ander vakgebied dan het onderwijs of de zorg, dan betaal je voor de opleiding Gezondheidswetenschappen waarschijnlijk het wettelijke collegegeld.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn bij de prijs inbegrepen.

Levenlanglerenkrediet

Tot je 55ste kun je gebruik maken van de levenlanglerenkrediet (LLLK) studiefinanciering. Dit krediet kun je aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK? Kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je met het oog op je verdere carrière of toekomstige baan? Dan kun je mogelijk studiekosten
aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de opleiding ben je officieel Master of Science (MSc). Met deze academische titel kun je bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, adviseur of manager impact hebben op zorg en gezondheid. Je kunt werken in multidisciplinaire teams van bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten, GGD en gezondheidsinstellingen. Maar je kunt ook docent of onderzoeker worden bij een universiteit, hbo-instelling of onderzoeksinstituut. In alle gevallen kun je op academisch niveau communiceren, processen doorgronden, verschillen overbruggen en op zoek gaan naar oplossingen.

Waardering

De Open Universiteit is een van de veertien universiteiten verenigd in de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU). De onderwijsprestaties van de veertien universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Universiteiten 2020 (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters 2019 scoort de Open Universiteit topnoteringen in (bijna) alle ranglijsten van de veertien universiteiten. Zowel in de lijst van beste universiteiten als in de ranglijsten van alle studierichtingen waarin de Open Universiteit opleidingen aanbiedt. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Gezondheidswetenschappen geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.