null Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Heb je een bachelor in de psychologie afgerond en ben je nu als coach, jeugdwerker, mentor, echtscheidingsbemiddelaar of loopbaanbegeleider toe aan een serieuze verdiepingsslag? Wil je daarbij opgeleid worden tot een deskundige die straks mensen in alle levensfasen optimaal kan begeleiden? Ga dan voor de mastervariant Levenslooppsychologie van de Open Universiteit!  


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe we ons als mens ons hele leven lang blijven ontwikkelen: emotioneel, biologisch, sociaal én cognitief. Daarbij ontdek je hoe die ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en de wijze waarop we keuzes maken. Je krijgt een brede blik op het menselijke gedrag en leert hoe je straks mensen in al hun levensfasen optimaal kunt begeleiden en hun zelfrealisatie en welzijn kunt bevorderen. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Esther Oosterling

Student Levenslooppsychologie

“Toen de afstudeerrichting Levenslooppsychologie op mijn pad kwam dacht ik: dit is echt wat voor mij.”

Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie is een reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stilstaat als we volwassen zijn. We blijven ons continu ontwikkelen, zowel biologisch en cognitief als sociaal en emotioneel. In de mastervariant Levenslooppsychologie ligt de nadruk op het begrijpen en bestuderen van de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de gehele levensloop. Studenten worden opgeleid tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal kunnen ondersteunen. Ook diagnostiek en interventie spelen daarbij een belangrijke rol. Vragen die aan bod komen zijn onder meer ’Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom?’, ’Hoe kunnen we mensen wetenschappelijk onderbouwd ondersteunen bij het maken van keuzes in hun leven?’ en ’Wat zijn iemands sterke punten en hoe kunnen we die versterken?’ In de master ligt de focus, anders dan bij de klinische psychologie, op de ’normale’, functionele ontwikkeling.
 

Opzet

In de mastervariant Levenslooppsychologie volg je vier cursussen die theorie en praktijkvoorbeelden met elkaar verbinden: Levenslooppsychologie, Positief coachen, Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie en Positieve psychologie. De cursussen zorgen voor de inhoudelijke verdieping in deze master. Ook binnen de levenslooppsychologie zijn de resultaten van het diagnostische proces belangrijke aanknopingspunten voor begeleidings- of coachingstrajecten. Diagnostische instrumenten, zoals psychologische gespreksvoering, observatie en testonderzoek worden ingezet om die factoren in kaart te brengen die het optimale functioneren beïnvloeden. Hierbij is bijzondere aandacht voor concepten uit de positieve psychologie, zoals mentale veerkracht en positief affect. Daarnaast loop je in de masterfase stage en doe je een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie schrijft. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties voor professioneel handelen.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.
 

Opbouw

De master is in deeltijd verdeeld over twee academische jaren, waarbij ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Vertragen en versnellen is in de masterfase in overleg met jouw studieadviseur enigszins mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens de zomerstop of parallel aan een vaste een variabele cursus te bestuderen. De opleiding bestaat dus uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, scriptieplan en masterscriptie.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De opleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op. Dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studieduur van 140  studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. De onderdelen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster.

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Levenslooppsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding van docenten, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten of landelijke studiedagen. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over studieplanning of -voortgang kun je terecht bij een studieadviseur.

Tentaminering

De cursussen worden aansluitend aan ieder kwartiel afgesloten met een schriftelijk tentamen en/of een bijzondere verplichting in de vorm van een opdracht. Je hebt drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn per cursus. Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek en scriptie). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. Je rondt de stage af door het inleveren van een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in jouw studiepad welke vakken je nog moet volgen of al hebt behaald. Via de online leeromgeving heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ookis er een uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je de meeste tentamens afleggen. Dit kan ook steeds vaker thuis, met online proctoring. Je kunt in de studiecentra ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is.

Starten

Wil je starten met de mastervariant Levenslooppsychologie? Maak dan een MijnOU-account aan en meld je aan via de knop Aanmelden. Als je aan de voorwaarden (zie onder Toelating) voldoet, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot de master of in aanmerking komen voor een individueel schakelprogramma of verkort bachelortraject. Vraag minimaal twee maanden voor de start van de opleiding formeel toelating aan tot de master of premaster. Nadat je formeel bent toegelaten kun je je aanmelden voor een mastercursus. Je kunt op diverse momenten starten met de mastervariant Levenslooppsychologie. 
Lees meer over aanmelden.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Toelating

Heb je de bacheloropleiding Psychologie afgerond aan de Open Universiteit? Dan kun je automatisch doorstromen naar de mastervariant Levenslooppsychologie. Ook met een gelijkwaardig getuigschrift, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten, soms na een individueel schakelprogramma. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot de premaster Levenslooppsychologie. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de mastervariant Levenslooppsychologie. 

Vrijstelling

In de master kun je alleen vrijstelling krijgen voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus elders op wo-masterniveau hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moet ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de mastercursus aan de Open Universiteit.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met het diploma van de mastervariant Levenslooppsychologie op zak mag je jezelf officieel Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel. De master is een uitstekende basis voor diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding en coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een functie als psycholoog in de eerstelijnshulpverlening, een algemeen ziekenhuis of in de ouderenzorg, schoolpsycholoog, beleidsmedewerker of beleidsadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid. Ook voor toekomstige coaches, mentoren, jeugdwerkers, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaars en onderzoeksfuncties biedt deze master relevante aanknopingspunten. 

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de opleiding Psychologie al jarenlang goed. Ook in de gids van 2021 worden de inhoud van het programma, de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, de manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming positief gewaardeerd. 
Student Esther Oosterling over de studie

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de studie Psychologie aan de Open Universiteit op.
Voor meer informatie zie Open dagen Psychologie.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.