null Master Rechtsgeleerdheid

Master Rechtsgeleerdheid

 • Rechtswetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Laws (LLM)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Het recht is overal. Als jurist, raadsman, adviseur of bemiddelaar is het belangrijk dat je zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven leert te beoordelen en kritisch kunt reflecteren op het recht. Wil je een flinke verdiepingsslag maken? En je bovendien specialiseren op een nieuw terrein? Dan is de Master Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit precies datgene wat je nodig hebt!  


Wat leer je in deze opleiding?

Naast je theoretische kennis ga je jouw juridische competenties verder ontwikkelen. Je leert over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te denken. Daarbij krijg je een goed inzicht in de inrichting, opbouw en kenmerken van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese- en andere rechtsculturen. Je leert maatschappelijke vraagstukken te vertalen, te reflecteren op het recht en te zoeken naar antwoorden en oplossingen en deze te beargumenteren. Ook leer je juridische kennis te verzamelen en te ordenen, vakliteratuur te analyseren en te interpreteren, zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende deelgebieden en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Bovendien werk je aan je vermogen om kritisch te denken, schrijven en presenteren. Na de opleiding ben je in staat om permanent je juridische kennis te actualiseren en eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren.

Rechten studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Laws (LLM)
   
Marelle Attinger

Docent Straf (proces)recht

“Ik probeer mijn studenten een kritische en academische visie op het straf(proces)recht bij te brengen en ze te leren die visie op een goed beargumenteerde wijze te verwoorden en op te schrijven. Bovendien vind ik het van belang de studenten het normatief kader bij te brengen waarbinnen alle straf processuele regels moeten worden toegepast: waarom bestaan bepaalde regelingen en met welk doel zijn deze opgesteld?”

De master biedt jou alle academische vaardigheden die je nodig hebt om je juridische kennis continu te actualiseren. Daarbij ligt de nadruk op het vertalen van maatschappelijke vraagstukken, het reflecteren op het recht, het zoeken naar vragen, problemen, antwoorden en oplossingen. Omdat er een steeds grotere vraag naar gespecialiseerde professionals is, bieden wij je daarbij de mogelijkheid om jezelf te specialiseren in een van de profielen: Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht of Internationaal en Europees recht. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een generiek profiel, waarin je zelf een combinatie van profielvakken maakt.
 

Opzet

 
De opleiding bestaat uit vakinhoudelijke cursussen en de masterscriptie. Het verplichte algemene deel van de masteropleiding bestaat uit twee cursussen: Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels en Methodologie van de rechtswetenschap. Verbanden zien en benoemen, onderzoek doen, analyseren en beredeneren van vragen en problemen zijn vaardigheden die je dient te verdiepen en beheersen in dit onderdeel. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een masterprofiel te kiezen. Hierbij moet je rekening houden met het (professionele) doel dat je voor ogen hebt na de masteropleiding. Wil je jezelf niet specialiseren, dan kun je kiezen voor het algemene profiel. Onze studieadviseur kan je helpen met jouw keuze.
In totaal kun je 15 studiepunten van de master uit keuzecursussen kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de mastercursus De strafrechtelijke aanpak van terrorisme. In deze cursus doorloop je een realistisch scenario van een strafzaak over terrorisme. Het scenario volgt het reguliere verloop van een strafzaak. 
Ook kun je kiezen voor de mastercursus Zomerschool recht in Europa. Dit is een samenwerking tussen de juridische faculteiten van de Duitse, Spaanse en Nederlandse Open Universiteit en vindt afwisselend plaats in één van deze drie landen. Gedurende één week ga je intensief de discussie aan met een internationaal gezelschap over diverse juridische onderwerpen. Deelnemen aan een moot court als ‘advocaat’ is hier ook onderdeel van.
Het sluitstuk van de masteropleiding is de scriptie. Het is een door jou geschreven verhandeling over een onderwerp van juridische aard op basis van een wetenschappelijke vraagstelling. Wil je een profielaantekening? Dan dien je behalve de profielvakken ook het onderwerp van de scriptie te kiezen uit het desbetreffende rechtsgebied.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding (60 studiepunten) is opgebouwd uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. In het jaarrooster zie je in welk kwartiel een cursus is ingepland en wordt begeleid. Je kunt op ieder moment met een cursus met een variabel startmoment starten. Let hierbij wel op de data van tentamens en eventuele  begeleidingsbijeenkomsten. Binnen deze structuur kun je vooraf een realistisch studieplan maken. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door gelijktijdig twee cursussen te bestuderen of tijdens de zomervakantie een cursus te bestuderen. 
Kijk hier voor een voorbeeldplanning.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding bestaat in totaal uit 60 studiepunten, dit is vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Een cursus van 7,5 studiepunten komt overeen met een studieduur van 210 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Het is ook mogelijk om meer of minder cursussen per jaar te volgen. Onze studieadviseur kan een planning op maat voor je maken. Samen bekijk je je meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Rechtsgeleerdheid is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en je kunt deelnemen aan(virtuele) colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je kunt zelf kiezen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen met je planning kun je met de studieadviseur een studieplan maken. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding voornamelijk via de online leeromgeving. Daar neem je deel aan online bijeenkomsten (virtuele klassen). Soms zijn er facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra en landelijke studiedagen. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of een tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

De meeste mastercursussen worden getentamineerd via een groepsgeroosterd tentamen met open vragen of afgesloten met een paper. Je kunt zelf kiezen om het tentamen thuis of in één van de studiecentra van de Open Universiteit af te leggen. Cursussen van 7,5 studiepunten bestrijken één kwartiel en worden aan het einde daarvan afgesloten met een tentamen. Je kunt een cursus twee keer herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel of een kwartiel voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.
Via onze gratis kennismakingscursus over de rechterlijke onafhankelijkheid kun je al eens bekijken hoe studeren via een online leeromgeving er uit ziet. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de Master Rechtsgeleerdheid? Vraag dan eerst advies bij één van onze studieadviseurs. Op basis van je vooropleiding, persoonlijke situatie en beschikbare tijd bekijken zij samen met jou wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij je past. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten.
De master start in september en februari. Een advies aanvragen kan gedurende het hele jaar. 
 
Twijfel je nog of je wilt starten met een opleiding Rechtsgeleerdheid? In juni en januari wordt de online Meet and Match Rechten georganiseerd. Tijdens een online sessie samen met andere geïnteresseerden krijg je een helder en realistisch beeld van de studie. De online Meet and Match is de perfecte gelegenheid om zelf kennis te maken met rechten studeren aan de Open Universiteit maar ook om vragen te stellen en te horen hoe een andere student de studie beleeft.

Toelating

Heb je de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Open Universiteit? Dan word je toegelaten tot de hierop volgende master. Ook als je een gelijkwaardig getuigschrift hebt, bijvoorbeeld van een andere universiteit, kun je worden toegelaten.
Als je met je mastertitel een togaberoep wilt gaan uitoefenen, zoals rechter of advocaat, heb je een master nodig met civiel effect. Of je een master met civiel effect kan volgen hangt af van je vooropleiding. De bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid geeft toegang tot deze master alsook de geaccrediteerde HBO-Rechten opleiding in combinatie met een afgerond schakelprogramma Schakelzone recht. Zie hiervoor de toelatingsvoorwaarden. Met een andere juridische hbo-vooropleiding en een schakelprogramma kun je wel een juridische mastertitel behalen, maar je verkrijgt geen civiel effect.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten. 
Begeleiding en tentamens zijn onderdeel van de cursus. Ook het studiemateriaal is inbegrepen, alleen dien je zelf een wettenbundel aan te schaffen. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Rechtsgeleerdheid op zak mag je jezelf officieel een Master of Laws (LLM) noemen, een internationaal erkende academische titel. Recht is niet alleen een zeer boeiend en afwisselend vakgebied, het biedt ook nog eens uitstekende carrièreperspectieven. Je kunt als meester in de rechten aan de slag als advocaat of rechter, maar ook in een ander juridisch beroep, onder andere als bestuursrechtelijk jurist bij de overheid, of als bedrijfsjurist of juridisch adviseur in het bedrijfsleven. Je kunt ook kiezen voor een promotietraject en een wetenschappelijke carrière, of voor een functie als manager, beleidsmedewerker, ambtenaar, directiesecretaris, journalist of personeelsfunctionaris.

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de Master Rechtsgeleerdheid start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.
''Ik wilde dit altijd al en nu mag ik het eindelijk. En nu ga ik het ook doen ook!'' Alumna Femke Rientsma over de opleiding.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Rechtsgeleerdheid geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.