null Master Software Engineering (MSc)

Master Software Engineering (MSc)

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Sta jij te popelen om als ambitieuze IT’er de stormachtige ontwikkelingen en uitdagingen op hardware- en softwaregebied het hoofd te bieden? En wil je daarvoor een flinke verdiepingsslag maken en voortborduren op de kennis die je in de bachelor opdeed? Dan is de Master Software Engineering van de Open Universiteit precies datgene wat je zoekt!  


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert om op kleine én grote schaal innovatieve software te ontwerpen, te ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency en security en die in overeenstemming is met professionele en ethische vereisten. Je leert daarbij om op zinvolle wijze gebruik te maken van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. Ook kun je verschillende oplossingen bieden voor problemen in vaak complexe softwareprojecten en weet je hoe je daarbij beargumenteerde keuzes maakt. Tegelijk leer je om een goede afweging te maken tussen de belangen van de diverse stakeholders.

Software engineering studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een schakelprogramma
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Harald Vrancken

Docent

“Bij Software Security is het belangrijk dat studenten in de huid van een hacker kunnen kruipen en tot inzicht komen dat 100% security onbereikbaar is. Het is zaak om de drempel voor kwaadwillende personen zo hoog mogelijk te maken. Dat moet met beleid, waarbij je de meeste aandacht besteedt om de meest waardevolle zaken te beschermen. Risico-analyse en risico-management, het besef dat de mens meestal de zwakste schakel vormt, en organisatorische aspecten zijn daarbij essentieel.”

Software Engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op hardware- en softwaregebied voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar die ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor de betreffende organisatie. Centraal in de opleiding staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitssoftware, met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij onderscheiden we drie deelaspecten: software architecture, software quality management en software quality assurance. 
 
In de Master Software Engineering ligt de nadruk op zowel onderzoek als praktijk, want ook in de praktijk is er in het bedrijfsleven een grote behoefte aan academisch geschoolde software engineers. Veel IT-projecten falen al in de ontwerpfase. In de opleiding leer je bestaande software te verbeteren en uit te breiden door betere software maintenance en renovatie op academisch niveau (cursus Software quality management) en betere verificatie van security cursus Software security) en beter testen (cursus System verification and testing). Ook leer je nieuwe software beter te ontwikkelen door een betere software definitie: de ontwikkeling en verificatie op academisch niveau voorkomt problemen (cursussen Design for change, Software architecture). Bovendien leer je management beter uit te voeren door beter gebruik te maken van IT-specifieke managementtechnieken ( cursus Software quality management).
De opleiding is niet alleen een pré voor de praktijk, maar ook in wetenschappelijke zin. Academische vaardigheden zoals academic writing en research preparation komen geïntegreerd in de vakken aan bod. Je afstudeeropdracht is bij uitstek het punt waar de praktijk- en onderzoeksvaardigheden beide van belang zijn. Een respectabel aantal van onze studenten heeft bij het afstuderen een zodanig onderzoeksresultaat, dat ze er samen met de docent een wetenschappelijk artikel over publiceren. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De omvang van de opleiding is 60 studiepunten wat neerkomt op een jaar fulltime studeren. De meeste studenten studeren in deeltijd (15-20 uur) naast een baan, veelal wordt de studie in 3 jaar afgerond. 
De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met jouw studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding bedraagt in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Software Engineering is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.
 

Studiedag  

Voor alle studenten zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel.   
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Software Engineering sluit je af met een opdracht. Een enkele keer is er sprake van een schriftelijk tentamen. Schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een van onze studiecentra. Je sluit een cursus af in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt twee keer herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via yOUlearn, de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale 
bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra  in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de masteropleiding Software Engineering, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we of je op basis van je vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master of je een premaster kunt volgen. Ben je toelaatbaar, dan wordt op basis van jouw specifieke situatie een voor jou optimaal studie-pad besproken. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten. Daarna meld je jezelf aan voor de opleiding en de cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we jou om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. 
De Master Software Engineering start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar. 

Toelating

Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan dien je eerst te worden toegelaten. Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een schakelprogramma. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van het schakelprogramma word je toegelaten tot de masteropleiding. Het schakelprogramma moet afgerond zijn voordat je aan de master begint. 
Vraag voordat je toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan. Hierin wordt onder andere besproken hoe je schakelprogramma er naar verwachting uit zal zien.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten hebt. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de Informatica-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan, dan kun je mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Software Engineering op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. Denk onder meer aan banen als software engineer, software architect, security specialist, tester, docent Informatica, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van Software Engineering of wetenschappelijk programmeur.
Prof. dr. Marko van Eekelen, hoogleraar Software technologie

Meer informatie

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de Master Software Engineering start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Contact

Voor vragen over de opleiding kun je contact opnemen met de studieadviseur drs. Henk Frederiks via info@ou.nl.