null Open onderwijs BSc Milieu-natuurwetenschappen

Open onderwijs BSc Milieu-natuurwetenschappen

  • Natuurwetenschappen
  • NB5001
  • 2,5 EC
  • Vanaf € 168
  • Voor dit product gelden ingangseisen
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Inhoud

Inhoud en begeleiding individueel vast te stellen en goed te keuren door de Examenkamer Bètawetenschappen.

Ingangseisen

Goedkeuring door de Examenkamer Bètawetenschappen.

Toelichting aanmelden

Aanmelden uitsluitend mogelijk in overleg met de Examenkamer Bètawetenschappen.

Voorkennis

Te bepalen in overleg met de begeleidend docent.

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Individuele begeleiding door een docent die je krijgt toegewezen door de Examenkamer Bètawetenschappen.

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Cursusmateriaal

Te bepalen in overleg met de begeleidend docent.

Digitale leeromgeving

Als student kun je, na inschrijving, via de cursussite in de digitale leeromgeving naar de discussiegroepen. Hier kun je met medestudenten en begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.