null Open bachelor Psychologie

Open bachelor Psychologie

  • Psychologie
  • 180 EC
Bent u in het verleden aan een universitaire studie begonnen en hebt u deze (nog) niet kunnen afronden? Wilt u uw kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kunt u via deze Open bachelor reeds behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kunt u versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 
De voordelen van het programma 
- Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open universiteit een Open bachelor aanbieden, kunt u twee of zelfs drie studierichtingen combineren. Het gekozen programma moet inhoudelijk natuurlijk wel samenhang vertonen.
 
- Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kunt u vrijstelling aanvragen binnen het programma. Dus ook als u gestopt bent met een eerdere wo-studie, kunt u uw behaalde studiepunten toch nog verzilveren.
 
- Kwaliteit: u heeft de keuze uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor u goedkeuring aanvraagt, moet een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is daarmee gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 
- Arbeidsmarkt: met een Open bachelor bent u goed toegerust voor de arbeidsmarkt. U bent immers van meerdere markten thuis.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

In een Open bachelor kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen en/of reeds elders een gedeeltelijke universitaire opleiding hebben gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken inbrengen.
 
 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)

Opbouw

De Open bachelor Psychologie (180 studiepunten) bestaat uit:
- Verplichte cursussen (90 studiepunten)
- Gebonden keuze (15 studiepunten)
- Verbredingpakket (minimaal 40 studiepunten)
- Vrije ruimte (maximaal 20 studiepunten)
- Afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

Voordat u met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet u het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vindt u hier.
Verplichte cursussen (90 studiepunten)
PB0014 Inleiding in de psychologie
PB0202 Onderzoekspracticum inleiding data-analyse
PB0412 Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek
PB0802 Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek
PB1702 Onderzoekspracticum longitudinaal onderzoek
PB1002 Geschiedenis van de psychologie
PB1502 Test- en toetstheorie
PB1302 Wetenschapsfilosofie
PB0702 Literatuurstudie
PB0502 Inleiding in de gezondheidspsychologie
PB0302 Inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
PB0104 Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie
PB0602 Biologische grondslagen: cognitie
PB1202 Biologische grondslagen: neuropsychologie en psychofarmacologie
PB0912 Gespreksvoering
PB1102 Psychologische gespreksvoering
 
Gebonden keuze (15 studiepunten kiezen uit 50)
PB1802 Proactiviteit op het werk: een psychologisch perspectief
PB2302 Organisatiepsychologie
PB2402 Inleiding in conflicthantering en mediation
PB2502 eHealth: een gezondheidspsychologisch perspectief
PB2202 Adolescentiepsychologie
PB2702 Gezondheidsgedrag: interactie tussen individu en omgeving
PB2002 Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie
PB2102 Ouderenpsychologie
PB2602 Seksuologie
PB1902 Inleiding in de antrozoölogie: mens-dier relaties vanuit een psychologisch perspectief
 
Adstudeeronderdeel (15 studiepunten)
PB9906 Bachelorthesis
 

Begeleiding

Standaardbegeleiding (telefonisch of per e-mail) en elektronische begeleiding via internet. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zie hiervoor de betreffende cursussites.

Aanmelden

Voordat u kunt starten met dit programma, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Goedkeuring vraagt u aan door middel van het Aanvraagformulier. 
Het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het facultaire deel en de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vindt u hier.
 
Nadat u een toelatingsbeschikking voor uw Open bachelor heeft ontvangen, meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Toelating

De Open Universiteit staat open voor iedereen die wil studeren op academisch niveau en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De keuzemogelijkheden binnen de Open bachelor zijn groot. De Commissie voor de Examens dient vooraf goedkeuring voor elk programma te geven. Er gelden specifieke toetsingscriteria die staan beschreven in de regeling van de Open bachelorprogramma's. Hier vindt u het aanvraagformulier met het verplichte programma.

Vrijstelling

U kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten (EC) vrijstelling aanvragen voor cursussen binnen het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Indien u bepaalde vakken aan een andere universiteit heeft gevolgd, kunt u deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Het collegegeld dat u betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf uw kosten.
 Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 
Start u voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kunt u in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan u tot uw 55ste levensjaar gebruik kunt maken. U vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Komt u niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor u van toepassing is. 

Fiscale aftrekbaarheid

Wanneer u studeert voor uw huidige of toekomstige baan, kunt u mogelijk studiekosten aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Diploma

U studeert af bij de faculteit Psychologie. Afronding van dit programma leidt tot een getuigschrift gelijkwaardig aan dat van de reguliere bachelor. 
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Indien u op grond van een getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een studieadviseur om te informeren naar de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Meer informatie