null Verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (BSc)

STG_BMW_MAES_13009_head_large.jpg
Verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen (BSc)
  • Natuurwetenschappen
  • 45 EC - 90 EC
Doorstromen als hbo-bachelor/professionele bachelor (Vlaanderen) of wo-bachelor naar een academische masteropleiding Environmental Sciences (met de MS-graad) is een prima stap om u als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Wilt u een masteropleiding gaan volgen, dan is echter formele toelating vereist.   ...
 
Heeft u een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk gevolgd, dan kunt u kiezen voor de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen op basis van vrijstelling. Dit is de reguliere bacheloropleiding (met hetzelfde BSc-diploma), verkort vanwege vrijstellingen op basis van uw vooropleiding. Na voltooiing ontvangt u een bachelorgetuigschrift (met de BSc-graad). Met het bachelorgetuigschrift Milieu-natuurwetenschappen (BSc) van de Open Universiteit wordt u direct toegelaten tot de masteropleiding Environmental Sciences (MSc).
De samenstelling van de verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen is afhankelijk van het niveau van uw vooropleiding (hbo of universitair) en de oriëntatie van uw vooropleiding (milieu-, bèta- en andere vooropleiding). Zie het tabblad Samenstelling.
 
U studeert in deeltijd, zelfstandig en ondersteund door activerend online onderwijs naar de masteropleiding Environmental Sciences toe. Aan het einde van deze verkorte bacheloropleiding – tijdens uw afstudeeronderzoek in het Virtueel milieuadviesbureau – bent u zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. U moet in die fase rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, online, en vier maal in Eindhoven.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De verkorte bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen staat open voor iedereen met hoger onderwijscertificaten of diploma’s. U werkt toe naar de masteropleiding Environmental Sciences met als tussenstap een academische bachelorgraad (BSc).Universitaire wo-bachelors van milieuopleidingen worden direct toegelaten tot de masteropleiding MSc Environmental Sciences.

Competenties

De ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staan centraal in de samenstelling van uw individuele programma.
Na afronding van de bacheloropleiding hebt u:
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het wetenschappelijk in kaart brengen van een milieuprobleem, en dit probleem nader te definiëren (diagnosecompetentie).
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het onderzoeken van een milieuprobleem vanuit een natuurwetenschappelijke invalshoek en de wetenschappelijke rapportage daarover aan het milieuwerkveld (onderzoekscompetentie).
- Het vermogen om, met ondersteuning, bij te dragen aan het ontwerpen en beschrijven van duurzame oplossingsrichtingen voor milieuproblemen (interventiecompetentie).
Na afronding van het programma voldoet u aan de startcompetenties om succesvol de master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.
De samenstelling van de verkorte bacheloropleiding is afhankelijk van uw hbo-vooropleiding. Uw individuele programma wordt door de Commissie van Examens (CvE) vastgesteld. Richtinggevend zijn de programma’s in de tabel. Voor afgestudeerde hbo-bachelors met: 
- hbo-milieukunde (1) 
- hbo-biochemisch/biomedisch (2) 
- hbo-chemisch en fysisch/technisch (3) 
- hbo-niet milieu; niet bèta (4). 
Voor hbo-niet milieu, niet béta is 5 EC aan verplichte cursussen opgenomen in de propedeuse. Deze worden vastgelegd door de CvE. 
Neemt u voor meer informatie contact op met de studieadviseur via info@ou.nl.

Opbouw

Klik op de afbeelding voor een PDF-versie.

Studieduur

De studieduur is afhankelijk van uw vooropleiding en uw vrijstellingen.
Bij een milieukundige voltooide hbo-bachelorvooropleiding: 45 EC: anderhalf jaar in deeltijd.
Bij een andere voltooide hbo-bachelorvooropleiding: 60 EC-90 EC: twee tot drie jaar in deeltijd.
Bij een voltooide universitaire wo-bacheloropleiding veelal korter.

Begeleiding

Per cursus werkt u zelfstandig toe naar een afrondend tentamen. Met het zelfstudiemateriaal en de (online) bijeenkomsten wordt u hier goed op voorbereid: er zijn studietaken met zelftoetsvragen en terugkoppelingsopdrachten, oefententamens, een digitale leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten. Daarnaast zijn er inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht.
Aan het einde van uw verkorte bacheloropleiding – tijdens uw afstudeeronderzoek in het Virtueel milieuadviesbureau – bent u zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. U moet in die fase rekening houden met wekelijkse bijeenkomsten, online, en vier maal in Eindhoven.
 
Voor iedere cursus vindt u een uitgebreide informatie op www.ou.nl/studieaanbod/cursuscode. Bijvoorbeeld: www.ou.nl/studieaanbod/NB0102.

Tentaminering

De ontwikkeling van drie competentiegebieden van de academische milieuprofessional – diagnose, onderzoek en interventie – staat centraal. Uw ontwikkeling wordt getoetst met een mix van tentamenvormen. U moet daarbij denken aan multiplechoicetentamens als het meer om kennis gaat, beoordeling van persoonlijke projectdossiers, en opdrachten gericht op het toetsen van uw vaardigheid in het wetenschappelijk rapporteren over uitgevoerd onderzoek.

Aanmelden

U begint met een adviesgesprek. Daarna kunt u een verzoek tot vrijstelling in de bacheloropleiding Milieu- natuurwetenschappen aanvragen. Aan dit verzoek zijn administratieve kosten verbonden.
Bij de verkorte bacheloropleiding meldt u per cursus aan.
Lees meer over aanmelden.

Starten

De verkorte bacheloropleiding begint meestal met de introductiecursussen Aarde, mens en milieu 1 en Aarde, mens en milieu 2. Aarde, mens en milieu 1 heeft 29 augustus 2020 en 6 februari 2021 een startdag in Burgers’ Zoo in Arnhem. We adviseren u om de cursussen te volgen in het kwartiel waarin de docent begeleiding aanbiedt. Zie het tabblad Samenstelling.

Vrijstelling

De omvang van de vrijstellingen in de bacheloropleiding is afhankelijk van uw vooropleiding. Ook met een gedeeltelijk afgeronde opleiding aan een hogeschool of universiteit kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

Collegegeld

U betaalt collegegeld OU op basis van het aantal afgenomen studiepunten (EC). Voor iedere cursus geldt dat studiebegeleiding, een tentamen en twee herkansingen zijn inbegrepen.
De wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) maakt onderscheid tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Dit is afhankelijk van uw nationaliteit en studieverleden.
Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet, kortingsregeling (KCOU) en fiscale aftrekbaarheid.