null Verkorte bacheloropleiding Psychologie

Verkorte bacheloropleiding Psychologie

  • Psychologie
  • 95 EC
  • Academisch jaar 2020-2021
Met een hbo- of wo-bachelor naar de mastervariant klinische psychologie? De verkorte bacheloropleiding is een opleiding die na afronding een wo- bachelorgetuigschrift oplevert en rechtstreeks toelating geeft tot de mastervariant klinische psychologie. Met een verkorte bacheloropleiding en aansluitend de mastervariant klinische psychologie kun je na je afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.


Wat leer je in deze opleiding?

In de verkorte bacheloropleiding leg je de basis voor uw onderzoeksvaardigheden, breid je diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Er is uitgebreid aandacht voor de klinische, cognitieve en neuropsychologische theoretische onderbouwing. Je sluit sluit de opleiding af met een bachelorthesis, waarin je leert om wetenschappelijke artikelen te beoordelen en hoe je het proces doorloopt van het uitvoeren en verslaan van een empirisch onderzoek.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De verkorte bacheloropleiding is bedoeld voor iedereen die een wo-bachelor in de psychologie wil halen en daarna wil doorstromen naar de mastervariant Klinische psychologie. De verkorte bacheloropleiding maakt deel uit van het traject om na de mastervariant klinische psychologie deel te kunnen nemen aan de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.
 
Heb je een opleiding afgerond in de onderstaande richtingen, dan kom je in aanmerking voor deelname aan de verkorte bacheloropleiding:
 
HBO:
Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaal-pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde.
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
  • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
  • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
  • in je eigen tempo, flexibel en online studeren
  • je studie verkorten met vrijstellingen
  • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
  • studieadvies op maat
  • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
De Verkorte bacheloropleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Verkorte bacheloropleiding psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
 

Opbouw

De opleiding is zodanig gestructureerd dat het mogelijk is om in 2,5 jaar je verkorte bacheloropleiding af te ronden.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

In deeltijd is het mogelijk de opleiding in 2,5 jaar af te ronden. Past dit studietempo niet bij je persoonlijke situatie en wens je meer flexibiliteit, dan spreek je in overleg met een studieadviseur een aangepast studietempo en bijbehorende studieplanning af. 

Academisch studeren op jouw manier

De verkorte bachelor Psychologie is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur stel je een individueel studieplan samen, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Cursussen die starten in een vast kwartiel worden gedurende het kwartiel begeleid. Bij cursussen waarvoor je je het gehele jaar kunt aanmelden, kun je per e-mail vragen stellen aan de docent of aan medestudenten in de digitale leeromgeving.

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij de onderzoekspractica kunt u deelnemen aan bijeenkomsten (facultatief). Wij raden u dringend aan om deze bijeenkomsten te volgen. Bij sommige vakken zijn er verplichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij het vak Psychologische gespreksvoering en de keuzevakken Inleiding in conflicthantering en mediation of Seksuologie.

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan een schriftelijk, mondeling of computer gebaseerd tentamen zijn, een opdracht of een combinatie van tentamenonderdelen. De tentamens leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt. Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen de inschrijftermijn van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen, online aanmelden voor tentamens en je studiepad bekijken.  
Via yOUlearn, de online leeromgeving, heb je toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten,colleges en masterclasses. Ook heb je toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.
Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met de verkorte bachelor, kun je contact opnemen met de studieadviseurs. Zij gaan na of je op basis van je vooropleiding de verkorte bachelor mag volgen of dat je in aanmerking komt voor vrijstelling binnen de bacheloropleiding. Ook de studieplanning kan worden besproken wanneer je wenst af te wijken van het jaarrooster. Vervolgens kun je de vrijstelling aanvragen. Nadat je de vrijstellingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor cursussen. 
Aanmelden voor de verkorte bacheloropleiding kan door aan te melden voor de bacheloropleiding Psychologie en direct een vrijstelling aan te vragen. Lees meer over aanmelden.

Starten

De opleiding start jaarlijks in september. Tussentijds instromen is alleen mogelijk in overleg met een studieadviseur.

Voorkennis

Passieve kennis van de Engelse taal is gewenst, vanwege diverse Engelstalige tekstboeken en artikelen die tijdens de studie gebruikt worden.

Vrijstelling

Vrijstelling voor onderdelen van de verkorte bacheloropleiding is slechts mogelijk als je tijdens je vooropleiding relevante wo-bachelor of wo-mastervakken in de psychologie hebt afgerond. Je krijgt dan een programma op maat. Afgestudeerde studenten van de opleiding hbo psychologie krijgen de vakken Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie en Test- en toetstheorie vrijgesteld. Lees hier meer over vrijstelling aanvragen.

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.  

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan,  dan kun je de studiekosten mogelijk aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Wat kun je met jouw diploma?

Na de verkorte bacheloropleiding word je toegelaten tot de mastervariant Klinische psychologie. Na deze masteropleiding kun je gaan werken als psycholoog, onderzoeker, beleidsmedewerker, trainer, coach etc. Werkgebieden zijn o.a.de intramurele en ambulante geestelijke gezondheidzorg, algemene gezondheidszorg, universiteiten, onderzoeksinstituten, justitie, politie en leger. Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben.
Na de masteropleiding (met mastervariant Klinische psychologie) kun je deelnemen aan de toelatingsprocedure voor o.a. de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de verkorte bacheloropleiding ontvang je een cursuscertificaat. Na afronding van alle cursussen ontvang je het BSc getuigschrift.

Titel

Bachelor of Science (BSc).

Contact

Wil je meer informatie of eerst persoonlijk studieadvies, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs via psychologie@ou.nl.

Accreditatie

Alle cursussen uit de verkorte bacheloropleiding maken onderdeel uit van de bacheloropleiding psychologie. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).