null Verkorte bacheloropleiding Psychologie

Verkorte bacheloropleiding Psychologie

 • Psychologie
 • Voltijd/deeltijd
 • 95 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2021-2022
Heb je een aan Psychologie verwante hbo- of wo-vooropleiding afgerond en wil je verder studeren? De verkorte bacheloropleiding Psychologie levert na afronding een wo-bachelorgetuigschrift op en biedt rechtstreeks toelating tot de mastervariant Klinische psychologie bij de Open Universiteit. Met een verkorte bacheloropleiding en aansluitend de mastervariant klinische psychologie kun je na je afstuderen in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek en de Verklaring vooropleiding die  nodig is voor de toelatingsprocedure tot de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.


Wat leer je in deze opleiding?

In de verkorte bacheloropleiding leg je de basis voor je onderzoeksvaardigheden, breid je diverse psychologische gespreksvaardigheden uit en leg je een solide theoretische basis om in de masteropleiding goed beslagen ten ijs te komen. Er is uitgebreid aandacht voor de klinische, cognitieve en neuropsychologische theoretische onderbouwing. Je sluit de opleiding af met een bachelorthesis, waarin je leert om wetenschappelijke artikelen te beoordelen en hoe je een empirisch onderzoek uitvoert en beschrijft.

Voor wie is de opleiding bedoeld?

De verkorte bacheloropleiding is bedoeld voor iedereen die al een aan Psychologie verwante hbo- of wo-vooropleiding heeft behaald, maar ook een wo-bachelor in de psychologie wil halen om daarna door te stromen naar de mastervariant Klinische psychologie bij de Open Universiteit. Na de verkorte bacheloropleiding en de mastervariant Klinische psychologie kun je deelnemen aan de toelatingsprocedure voor de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen.
 
Heb je een opleiding afgerond in de onderstaande richtingen, dan kom je in aanmerking voor deelname aan de verkorte bacheloropleiding:
 
Hbo:
Psychologie, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid/Personeel en organisatie, Sociaalpedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, Verpleegkunde.
 
WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Geneeskunde.
 
Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde.

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Edwina Traanman

alumna Psychologie

“De kliniek waar ik werkte als officemanager, behandelde onder andere cliënten met overgewicht. Ik wilde helpen en ben een counselor/coach opleiding gaan volgen. Tja, en toen wilde ik meer weten over psychologie en waarom de één gaat eten en de ander geen hap door de keel krijgt. Het was niet mijn bedoeling om een volledige studie te volgen, ik koos alleen interessante modules uit. Dit werden er echter zoveel zodat de propedeuse gehaald werd en daarna de bachelor. Eigenlijk heb ik van het begin af aan baat gehad van mijn studie, ik kon het op mijn werk direct toepassen als counselor.”

Opbouw

De opleiding is zo gestructureerd dat het mogelijk is om in deeltijd in 2,5 jaar de verkorte bacheloropleiding af te ronden.

Kwartielen

De verkorte bacheloropleiding bestaat uit cursussen met een vast of variabel startmoment. Kijk in het Jaarrooster Verkorte bachelor Psychologie wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

In deeltijd is het mogelijk de opleiding in 2,5 jaar af te ronden. Past dit studietempo niet bij je persoonlijke situatie en wens je meer flexibiliteit, dan kun je altijd langzamer en binnen kaders sneller studeren, eventueel in overleg met een  studieadviseur.

Academisch studeren op jouw manier

De verkorte bachelor Psychologie is goed te combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Je krijgt bij de meeste cursussen persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de interactieve online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je ook deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, verplichte practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen.
Bij de onderzoekspractica kun je deelnemen aan facultatieve bijeenkomsten (face-to-face of online). Bij sommige vakken zijn er verplichte bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij het vak Psychologische gespreksvoering en de keuzevakken Inleiding in conflicthantering en mediation of Seksuologie. Tijdens deze verplichte practica oefen je vaardigheden op het vlak van gespreksvoering en gespreksmodellen.
Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Met vragen over de studie-aanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseurs van Psychologie.
 

Tentaminering

Je sluit de cursus af met een tentamen. Dit kan een (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling, een opdracht of een combinatie van verschillende tentamenonderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving geldt dat je binnen je inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen hebt. De tentamens worden afgenomen in het Nederlands.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens en zie je in je studiepad welke cursussen je al hebt behaald en nog moet doen.
Via de digitale leeromgeving heb je toegang tot de digitale studiematerialen en virtuele groepsbijeenkomsten. Je kunt er communiceren met studiegenoten en docenten, opdrachten inleveren, zelftoetsen maken en nog veel meer. Je hebt ook toegang tot een uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kun je hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen. De collectie bestaat onder meer uit Google Wetenschap en WorldCat.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. HHier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je een aantal practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt er ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.

Aanmelden

Heb je een van de genoemde verwante vooropleidingen gevolgd en wil je starten met de verkorte bachelor? Maak dan een MijnOU-account aan en klik op Aanmelden bij de bacheloropleiding Psychologie. Vink vervolgens aan dat je vrijstelling aanvraagt (kosten zijn 161 euro). Op die manier vraag je toelating tot de opleiding aan. De procedure kan zes tot acht weken duren, dus doe de aanvraag op tijd. Nadat je de vrijstellingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor cursussen. Lees meer over aanmelden.

Starten

De opleiding start jaarlijks in september. Tussentijds instromen is in beginsel mogelijk. Er zijn cursussen met een vast en een variabel startmoment. Hierdoor kun je ook op andere momenten starten met de opleiding. Kijk in het Jaarrooster wanneer een cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.
Janet Boekhout over de beslissing om weer te gaan studeren.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat lezen en gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands. Voor sommige cursussen gelden ingangseisen: je moet dan eerst een andere cursus uit de opleiding hebben gevolgd of afgerond, of een bepaald aantal studiepunten hebben behaald om aan  de cursus met ingangseisen te mogen beginnen.

Vrijstelling

In de verkorte bachelor krijg je ongeveer de helft van de bachelor Psychologie vrijgesteld op basis van je verwante hbo- of wo-vooropleiding. Aanvullende vrijstelling voor onderdelen van de verkorte bacheloropleiding is slechts mogelijk als je tijdens je vooropleiding relevante wo-bachelor of wo-mastervakken in de psychologie hebt afgerond. Je krijgt dan een programma op maat. Afgestudeerde studenten van de hbo-opleiding hbo (Toegepaste) Psychologie krijgen de vakken Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie en Test- en toetstheorie vrijgesteld. Lees hier mee over het aanvragen van vrijstelling.

Collegegeld

Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en het afleggen van tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Start je voor het eerst met een bacheloropleiding, dan kun je in aanmerking komen voor halvering van het collegegeld.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 55ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Kom je niet in aanmerking komt voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is.  

Fiscale aftrekbaarheid

Studeer je ten behoeve van je huidige of toekomstige baan,  dan kun je de studiekosten mogelijk aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Kijk hier welke regels hiervoor gelden.

Wat kun je met jouw diploma?

Voor elke afgeronde cursus van de verkorte bacheloropleiding ontvang je een cursuscertificaat. Na afronding van alle cursussen ben je officieel Bachelor of Science (BSc), een internationaal erkende titel. Na de verkorte bacheloropleiding Psychologie word je toegelaten tot de mastervariant Klinische psychologie (of een van de drie andere mastervarianten van Psychologie). Na de masteropleiding Klinische psychologie kun je gaan werken als psycholoog, onderzoeker, beleidsmedewerker, trainer, coach etc. Werkgebieden zijn onder andere de intramurale en ambulante geestelijke gezondheidzorg, algemene gezondheidszorg, universiteiten, onderzoeksinstituten, justitie, politie en het leger.
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben. Daarvoor moet je de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) afronden. 
Na de mastervariant Klinische psychologie kun je deelnemen aan de toelatings- en selectieprocedure voor deze postmaster bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen.

Waardering

In de Keuzegids Hoger Onderwijs scoort de bacheloropleiding Psychologie al jarenlang hoog. In de gids van 2021 staat de bachelor Psychologie op de tweede plek van de beste Psychologie-opleidingen in Nederland. Vooral de inhoud van het programma en de deskundigheid van de docenten, de haalbaarheid van de studie, manier van toetsen en de wetenschappelijke vorming worden positief gewaardeerd. De bacheloropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Accreditatie

Alle cursussen uit de verkorte bacheloropleiding maken onderdeel uit van de bacheloropleiding Psychologie. Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).