MST_DataScience_welkCPP_head_large.jpg
Welk CPP Data Science past het best bij jou?
Zowel het CPP Data Science (R) als het CPP Data Science (Python) rusten jou uit met de technische skills die nodig zijn om als data scientist aan de slag te gaan. Er zijn echter een aantal verschillen tussen beide programma’s. Hieronder zetten we deze voor je op een rijtje.

Begeleidingsvorm

Het CPP Data Science (R) wordt in samenwerking met onze partner DIKW Academy aangeboden. Iedere twee weken vindt een fysieke bijeenkomst plaats in Nieuwegein (locatie DIKW). Deze fysieke bijeenkomsten worden aangevuld met online onderwijs in yOUlearn, de online leeromgeving van de Open Universiteit.

Het CPP Data Science (Python) wordt volledig online aangeboden. Contact verloopt via virtuele klasbijeenkomsten die twee dagdelen per week plaatsvinden. Deelnemen is mogelijk vanaf iedere plek met internetverbinding.

Programmeertaal

Het CPP Data Science (R) maakt gebruik van R (studio), terwijl Python de leidende taal is bij het CPP Data Science (Python).

Structuur

Het CPP Data Science (R) neemt ongeveer 6 maanden in beslag. Het CPP Data Science (Python) bestaat uit twee semesters (Foundation en Future), die allebei 4 tot 5 maanden duren. Het Foundation semester vormt een basis voor het meer geavanceerde Future semester. Het Foundation semester kan ook los worden gevolgd.

Voertaal

Voertaal tijdens het CPP Data Science (R) is Nederlands. Opdrachten en literatuur is in het Engels, maar de uitwerking kan in het Nederlands (of Engels) gemaakt worden. Tijdens het CPP Data Science (Python) is Engels de voertaal.