ALG_COVID19_19958_head_large.jpg

Informatie coronavirus

Informatie over het coronavirus en de actuele uitgangspunten voor studenten en medewerkers.

Actuele situatie

Met het winterseizoen in aantocht, kan de kans op coronabesmettingen weer toenemen. Medewerkers en studenten volgen steeds de richtlijnen zoals de scenario’s hieronder aangeven.
Op dit moment geldt het donkergroene preventiescenario (zie onderstaand voor bijbehorende richtlijnen).

Sectorplan en plan Open Universiteit

Op 14 juni 2022 heeft de overheid een sectorplan middellange termijn voor de aanpak van corona voor het mbo en ho vastgesteld. Om op diverse scenario's voorbereid te zijn, heeft de Open Universiteit een instellingsplan corona gemaakt waarin de richtlijnen uit het sectorplan, weergegeven met een stoplichtensysteem, zijn vertaald naar de situatie van de Open Universiteit.

Vier scenario’s

De vier scenario’s zijn een escalatie van preventie (groen) naar interventie (oranje en rood). Na het rode scenario is er nog een onvoorzien (zwart) scenario, waarbij de regie naar het kabinet verschuift. De Open Universiteit volgt met het coronaplan steeds de overheidsmaatregelen, maar kan met de scenario’s een pragmatischere aanpak kiezen vanwege het afstandsonderwijs. Met dit handelingsplan beoogt de Open Universiteit enerzijds kwetsbare mensen optimaal te beschermen en anderzijds zoveel mogelijk vrijheid aan medewerkers en studenten te bieden.

Rekening houden met kwetsbaren

ALTIJD geldt: neem de actuele richtlijnen in acht, zeker uit respect voor (mede)studenten en medewerkers die (mogelijk) tot de kwetsbare groepen (zie instellingsplan corona) behoren.

Donkergroen: Verkoudheid

Donkergroen scenario (preventie)
Verkoudheid

Basismaatregelen:

 • Zorgdragen voor goede ventilatie, hygiëne en gezondheid
Lichtgroen: Griep+

Lichtgroen scenario (preventie)
Griep+

Basis- (zie onder donkergroen) en voorzorgsmaatregelen:

 • Aanvullende aandacht voor kwetsbare groepen.
 • Gebruik van zelftesten bij klachten of twijfel en/of thuisblijven.
 • Afstand houden als gevraagd, mogelijkheid tot hybride vergaderen.
Oranje: Continue strijd

Oranje scenario (interventie)
Continue strijd

Basis- (zie onder donkergroen) en voorzorgsmaatregelen (zie onder lichtgroen) en contact beperkend:

Aanmoedigen contactbeperking:

 • Thuiswerken tenzij noodzakelijk om aanwezig te zijn.
 • Studenten aangemoedigd tentamens zoveel mogelijk online te maken.
 • Contactonderwijs online of bij uitzondering (practica) veilig inrichten.
 • Bij contact, dan: gebruik afstand, mondkapjes bij verplaatsing en preventieve zelftesten.
Rood: Worst case

Rood scenario (interventie)
Worst case

Basis- (zie onder donkergroen) en voorzorgsmaatregelen (zie onder lichtgroen) en verregaand contact beperkend:

Verregaande contactbeperking:

 • Thuiswerken, alleen bij hoge noodzaak op locatie, case-by-case evaluatie bespreken met manager.
 • Max. 50% capaciteit op studiecentra en werkplek.
 • Studenten aangemoedigd thuis te studeren en/of tentamen te maken.
 • Zoveel mogelijk vermijden van fysieke contactmomenten.
 • Intensivering van (persoonlijke) aandacht voor kwetsbare studenten en medewerkers.

Verandering actuele scenario

Als het kabinet besluit een scenario in werking te laten gaan, geldt dat de Open Universiteit de bijbehorende maatregelen z.s.m. invoert: binnen één week bij opschaling, binnen twee weken bij afschaling; tenzij de overheid hiervan afwijkt. Deze maatregelen blijven dan minimaal twee weken geldig.