Over_Klachten_12116_head_large.jpg
Klachten

Uw klacht moet gaan over een situatie waartegen u geen administratief beroep of bezwaarschrift zou kunnen indienen. Het dient derhalve te gaan om een situatie waarvoor geen beslissing is afgegeven waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn.

U kunt daarbij denken aan:

  • de begeleiding van een studiegroep of bijeenkomst
  • de verzending van het studiemateriaal
  • de behandeling door een studiebegeleider of een andere medewerker
  • gebrekkige of ontbrekende faciliteiten
  • de bereikbaarheid van voorzieningen of medewerkers
  • de manier waarop uw vraag is beantwoord
  • het onzorgvuldig omgaan met correspondentie of dossiers
  • onjuist verstrekte informatie.

Klachtenprocedure

De klachten die voor behandeling in aanmerking komen en de wijze waarop deze klachten worden behandeld, wordt gereguleerd door hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht en de klachtenregeling van de Open Universiteit.

U meldt uw klacht met behulp van het onderstaand meldingsformulier bij het 1-loket. U wordt door 1-loket op de hoogte gehouden van het verdere verloop.
Voorbeeld voor klacht