CW_MeetMatch_Literatuur_head_large.jpg
Critical Thinking in the Humanities
Deze onderzoeksgroep is inhoudelijk verbonden met de groep 'Kolonialiteit in culturele verbeelding'. Tegelijk wil deze groep een breder platform bieden om te reflecteren op diversiteit en in al haar verschijningsvormen in de mondiale samenleving van vandaag vanuit verschillende kritische denkkaders.

Hierbij kan de discussie gaan over de urgente vraagstukken en meervoudige crisissen die onze hedendaagse samenleving bepalen - van interculturaliteit en dekolonisatie tot feminisme, klimaatopwarming en de Covid-19 samenleving. Tegelijk houden we de analyse uitdrukkelijk specifiek en vertrekken we van concrete close readings van culturele objecten. We benaderen deze culturele objecten als dragers van culturele identiteit en herinnering en onderzoeken de rol van gender, nationaliteit, klasse en seksualiteit in dezen. Centraal staan nieuwe culturele ontwikkelingen (artistieke, literaire) die voortvloeien uit een mondiale geschiedenis gekenmerkt door cross-culturele interactie, mobiliteit en uitwisseling over nationale, talige en geografische grenzen heen. Methodologisch wordt gebruik gemaakt van inzichten uit  postkoloniale, gender, globalisation studies. 

Samenwerkingsverbanden

Doelstellingen

  • Maandelijkse lunchbijeenkomsten waarbij deelprojecten en evt. publicaties worden besproken en van peer review voorzien
  • Het gezamenlijk doen van subsidieaanvragen op het gebied van onderzoek in de critical humanities
  • Indienen van interdisciplinaire Phd aanvragen (vb over kunst, stedelijkheid en diversiteit)
  • Schrijven van gezamenlijke publicaties (bv. Dans en de politiek van de aanraking in tijden van Covid-19 pandemie)
  • Organiseren van workshops in samenwerking met Platform for Postcolonial Readings, NOG, Onderzoeksgroep Critical Humanities van RU Nijmegen.

Lay-out coördinator(en)

Sarah De Mul
Brigitte Adriaensen
Nathalie Zonnenberg

Leden

Tessel Bauduin
Marieke Borren
Caroline Drieenhuizen
Jilt Jorritsma
Ted Laros
Hanneke Nap
Kim Schoof