NW_OverOnsOnderzoek_16936_head_large.jpg
Determinanten van plastic afval scheiden
Plastic is een serieus milieuprobleem. Naar schatting komt er jaarlijks acht miljoen ton plastic in zee terecht. Het project 'How to overcome the waste problem? Insights from a daily life study into pro-environmental behaviour' doet onderzoek naar het dagelijkse milieugedrag van mensen met als doel situationele en persoonlijke factoren te identificeren die samenhangen met dit gedrag.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het scheiden van plastic afval. Als theoretisch kader zal het Integrated Framework for Encouraging Pro-environmental behaviour (Steg, Bolderdijk, Keizer & Perlaviciute, 2014) gebruikt worden.

Milieuvriendelijk gedrag wat betreft plastic afval zal gemeten worden in het dagelijks leven van participanten met de Experience Sampling Method (ESM). Participanten zullen zeven dagen lang, 10 keer per dag op willekeurige tijdstippen, een melding op hun telefoon ontvangen met vragen over hun huidige locatie en context, gedachten en gevoelens, en hun milieugedrag - in dit geval met betrekking op plastic afval. Participanten zullen ook een online vragenlijst invullen voor en na de studie. Aangezien er veel verschillende situationele en persoonlijke constructen gemeten worden tijdens de online vragenlijst en ESM studie, kan de student zelf een onderzoeksvraag bedenken gebaseerd op deze constructen. De student is onder andere verantwoordelijk voor het werven van minimaal 35 Nederlandstalige participanten in zijn eigen omgeving, het online begeleiden van de participanten en het uitvoeren van statistische analyses naar aanleiding van zijn onderzoeksvraag.

Contact: Dr. Valérie Broers 

Starten met de masterthesis kan per direct of op een later moment, maar uiterlijk in oktober 2020.