Wetenschapsgebieden
De Open Universiteit kent vijf onderzoeksprogramma’s. Deze vijf programma’s beschrijven de kaders en de thema’s voor het onderzoek dat aan de Open Universiteit wordt verricht. Tezamen bestrijken de programma’s zeven wetenschapsgebieden, dezelfde zeven wetenschapsgebieden waarvoor de Open Universiteit academische opleidingen ontwikkelt.