INF_OverOnderzoek_head_large.jpg
Onderzoekbijeenkomsten
Tweemaal per jaar vinden onderzoekbijeenkomsten van Informatica plaats op de campus van de Open Universiteit in Heerlen. Op deze bijeenkomsten presenteren onderzoekers hun plannen en resultaten. De voertaal tijdens deze bijeenkomsten is Engels.

Onderstaande video geeft een korte impressie van een 'onderzoeksdag'. Hoogleraren en onderzoekers leggen uit wat voor onderzoek er gedaan wordt, en waarom dat belangrijk is.

Studenten en belangstellenden zijn van harte welkom om de onderzoekbijeenkomsten in Heerlen of via videoconferencing bij te wonen. Neem in dat geval contact op met Harald Vranken.