ALG_10680_head_large.jpg
Open access fonds
Onderzoekers worden gestimuleerd Open access te publiceren. Dit geldt voor publicaties in tijdschriften, maar ook o.a. voor conference proceedings en boeken.

De VSNU heeft afspraken gemaakt met de grotere uitgevers, waardoor Open access publiceren van artikelen mogelijk is geworden. Nog niet alle tijdschriften doen hier aan mee, maar bieden vaak de optie om een artikel Open access te publiceren indien de auteurs de APC kosten voor hun rekening nemen. Idealiter is voor deze laatste optie budget voorzien in het onderzoek budget. Indien dit niet zo is kan onder voorwaarden een beroep worden gedaan op het Open Access fonds van de OU (alleen beschikbaar voor OU-onderzoekers).