Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Zomerschool Florence
Cultuurwetenschappen | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code CB0504
Prijsindicatie € 648
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Florence is een van de belangrijkste centra van kunst en cultuur uit de Italiaanse renaissance. Een studiebezoek aan deze stad vormt een waardevolle aanvulling op ander cursusmateriaal van de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Naast aandacht voor de kunst van Florence gaat minstens zoveel aandacht uit naar de ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden, het zelfstandig plegen van literatuuronderzoek en het ontwikkelen van een eigen vraagstelling. Een referaat, te houden in Florence zelf, en een werkstuk, te vervaardigen na het verblijf in Florence, zijn verplichte onderdelen van deze zomerschool.

Algemeen

Inhoud

Na definitieve inschrijving ontvangt elke deelnemer een Studiehandleiding en een reader met informatie over de geschiedenis van Florence en zijn monumenten. Dan krijgt elke deelnemer ook een onderwerp toegewezen. Op grond van literatuuronderzoek en aanwijzingen in de Studiehandleiding dient de deelnemer voorafgaand aan de reis een korte samenvatting over zijn onderwerp in. Ook vindt een gezamenlijke bijeenkomst vooraf plaats, om kennis te maken met elkaar en met alle onderwerpen. Tijdens die bijeenkomst wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de probleem- of vraagstelling bij elk onderwerp.
Tijdens het verblijf in Florence houdt elke deelnemer een uitgebreid referaat (voordracht) over haar of zijn onderwerp. Alle referaten over even zoveel onderwerpen staan garant voor veel kennis over de Florentijnse renaissance. Tijdens het verblijf zal veel worden gediscussieerd om zowel nader inzicht in het verschil in uitgangspunt van de referaten als in de kunst en cultuur van Florence te verkrijgen.
Een student uit een van de eerdere zomerscholen schreef in LOCUS, het tijdschrift van Cultuurwetenschappen, over haar ervaringen: `In de eerste plaats schreef ik me voor deze cursus in om veel kunst te gaan zien en te bestuderen. Ik heb niet kunnen vermoeden hoe stimulerend het is om op reis te gaan met een groep studenten, die weliswaar dezelfde interesse hebben, maar op alle andere gebieden van elkaar verschillen, en verderop in haar verslag: `Wat bij alle referaten opviel, was dat iedereen er ongelooflijk veel tijd en energie in had gestoken om zich in het onderwerp te verdiepen.'
Na het verblijf werkt de student het referaat uit tot een werkstuk. Uitgebreid commentaar op de eerste versie door de begeleider leidt uiteindelijk tot een definitieve versie. De studiepunten worden alleen toegekend, indien het programma in zijn geheel is gevolgd en referaat en werkstuk zijn goedgekeurd.

Leerdoelen
De Zomerschool Florence beoogt kennis en inzicht in het tot stand komen en functioneren van kunstwerken in hun oorspronkelijke omgeving en tijd bij te brengen alsook de vaardigheden en/of competenties die daarbij en voor de verslaglegging van de onderzoeksresultaten nodig zijn.

Aanmelden

Ingangseisen

Propedeuse afgerond; bij voorkeur ook de cursus De Italiaanse renaissance 1300-1600.

Toelichting aanmelden

In het academische jaar 2017-2018 vindt de Zomerschool Florence niet plaats. De eerstvolgende Zomerschool Florence wordt georganiseerd in de herfst van 2018.
De aanmelding voor deze zomerschool staat slechts voor een beperkte periode open in het voorjaar van 2018. Houdt de berichtgeving in de gaten. Aan de zomerschool zijn extra kosten verbonden.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster bachelor Algemene cultuurwetenschappen wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Contactonderwijs.

Docenten

Examinator en begeleider: dhr. drs. Irmin Visser.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamentoelichting

Mondelinge presentatie tijdens de zomerschool en een schriftelijk werkstuk.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

Reader.

Digitale leeromgeving

De meeste cursussen bieden op de cursussite in de digitale leeromgeving een studentenforum of discussiegroep. Hier kunt u met medestudenten en met de begeleider informatie uitwisselen en discussiëren over de leerstof.