Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Voorbereiden afstudeeropdracht CS
Informatica en informatiekunde | 10 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code IM0004
Prijsindicatie € 648
Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

U kunt het hele jaar door met Voorbereiden afstudeeropdracht CS
starten. Het doel van deze module is het afbakenen en preciseren van het afstudeeronderzoek. Van een los afstudeeridee moet u in dit vooronderzoek komen tot een goed onderbouwde vraagstelling, die wetenschappelijk voldoende interessant is en die getoetst is op haalbaarheid. De vraagstelling wordt onderbouwd door een literatuuronderzoek. Deze vraagstelling wordt neergelegd in een uiteindelijk door een afstudeercommissie goed te keuren onderzoeksplan.
Het doel van deze module is het afbakenen en preciseren van het afstudeeronderzoek. Van een los afstudeeridee moet u in dit vooronderzoek komen tot een goed onderbouwde vraagstelling, die wetenschappelijk voldoende interessant is en die getoetst is op haalbaarheid. De vraagstelling wordt onderbouwd door een literatuuronderzoek. Deze vraagstelling wordt neergelegd in een uiteindelijk door een afstudeercommissie goed te keuren onderzoeksplan. Ook is er ruimte voor aanvullende theoretische specialisatie, ofwel via een vak bij de OU of elders ofwel door het bestuderen van literatuur.

Algemeen

Inhoud

Tijdens deze module laat u zien dat u een gekozen opdracht door literatuurbestudering en eventueel vooronderzoek:
- als onderzoeksopdracht kunt formuleren
- in een context kunt plaatsen
- van een geschikte voorgenomen aanpak en oplosmethode kunt voorzien
- op kunt delen in fasen en deze fasen kunt omschrijven en plannen
- kunt verantwoorden wat betreft de gemaakte keuzen.

U start met een oriëntatie. U leest de afstudeerhandleiding: deze wordt digitaal beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving. Daarnaast kunt u http://portal.ou.nl/web/informatica/afstuderen raadplegen voor informatie over onderwerpen, afstudeerbegeleiders, het afstudeerproces en voorbeelden van afstudeeropdrachten. Ook kunt u afstudeerbijeenkomsten, afstudeerpresentaties of de onderzoeksbijeenkomsten bijwonen; zie http://portal.ou.nl/web/informatica/afstuderen en http://portal.ou.nl/web/informatica/onderzoekbijeenkomsten.
De volgende stap is het leggen van contact met een afstudeerbegeleider. Na een oriënterend gesprek maakt u uw keuze kenbaar door het online aanmeldformulier Afstudeertraject CS in te vullen. U krijgt een afstudeercommissie toegewezen en ontvangt instructies om zich in te schrijven voor IM0004.

Tijdens de voorbereiding van uw afstudeeropdracht kan duidelijk worden dat het bestuderen van aanvullende leerstof noodzakelijk is. In overleg met uw afstudeercommissie wordt vastgesteld welke verdieping in een bepaalde informaticarichting, of welke specifieke domeinkennis van het domein waarbinnen uw onderzoek plaatsvindt, noodzakelijk is. Deze verdieping gebruikt u bij het schrijven van uw onderzoeksplan. Nadat uw onderzoeksplan is goedgekeurd en beoordeeld door uw afstudeercommissie, kunt u het afstudeertraject vervolgen met IM990C Afstudeeropdracht Computer Science.

Aanmelden

Ingangseisen

Aanmelden is alleen mogelijk voor opleidingsstudenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding Computer Science. Daarnaast kunt u pas starten na overleg met de afstudeercoördinator.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

De cursus vormt samen met de IM990C Afstudeeropdracht Computer Science het totale afstudeertraject. Dit afstudeertraject is een verplicht onderdeel in de masteropleiding Computer Science.
U kunt het hele jaar door met de cursus starten. Informatie over begeleiding en tentamen vindt u op de respectievelijke tabbladen.

Voorkennis

De kennis en vaardigheden uit de pre-afstudeerfase.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus kunt u op elk gewenst moment starten. Kijk in het Jaarrooster wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Deze cursus heeft geen vast startmoment. Naast individuele begeleiding van de afstudeerbegeleider neemt u deel aan de afstudeerbijeenkomsten.
- U werkt grotendeels zelfstandig maar houdt via e-mail, skype en bijeenkomsten contact met uw afstudeerbegeleider.
- U woont de bijeenkomsten van afstudeerders bij die tweemaandelijks (face-to-face) gehouden worden voor afstudeerders, rapporteert daar over uw voortgang en houdt enkele malen een presentatie over uw werk.
- U krijgt feedback op tussenresultaten (meestal nadat die op schrift zijn gesteld of op een afstudeerbijeenkomst zijn gepresenteerd).

Begeleidingsbijeenkomsten


Eindhoven
Kwartiel 1 - begeleider: dhr. dr. B. Heeren
1. za 09-09-2017 / 10.30-14.30 uur
2. za 28-10-2017 / 10.30-14.30 uur
Kwartiel 2 - begeleider: dhr. dr. B. Heeren
1. za 16-12-2017 / 10.30-14.30 uur
Kwartiel 3 - begeleider: dhr. dr. B. Heeren
1. za 24-02-2018 / 10.30-14.30 uur
2. za 07-04-2018 / 10.30-14.30 uur
Kwartiel 4 - begeleider: dhr. dr. B. Heeren
1. za 26-05-2018 / 10.30-14.30 uur
2. za 07-07-2018 / 10.30-14.30 uur

Docenten

De leden van de afstudeercommissie worden u toegewezen op basis van het onderwerp. De rollen in uw afstudeercommissie zijn: voorzitter, begeleider en tweede lezer. Bij een onderwerp dat ontleend is aan uw bedrijf kan er een bedrijfsbegeleider worden toegevoegd aan uw afstudeercommissie.
Afstudeercoördinator: dr. B. Heeren.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Opdracht.

Tentamendata

Volgens afspraak.

Meer info

Cursusmateriaal

De handleiding Afstudeertraject master Computer Science wordt digitaal beschikbaar gesteld via de digitale leeromgeving.

Mediagebruik

Als student heeft u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig heeft tijdens uw studie. Deze zijn bereikbaar via MijnOU, uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Hier heeft u o.a. toegang tot onze digitale leeromgeving, tentamenroosters, en onze uitgebreide digitale bibliotheek.