Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Om dit te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
U ziet advertenties die bij u passen en u kunt uw interesse delen via social media. Bekijk ons privacy beleid voor meer informatie.

Meer lezen
Duurzame inzetbaarheid op het werk
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0602
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

De duurzame inzetbaarheid van personeel is een belangrijk maatschappelijk thema geworden. De toenemende vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt gekoppeld aan economische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat werknemers langer moeten doorwerken en tot aan het pensioen hun competenties op peil moeten houden. Hoe kunnen werkgevers en werknemers ervoor zorgen dat werknemers (van álle leeftijden) gemotiveerd, gezond en kundig aan het arbeidsproces blijven deelnemen? Deze centrale vraag wordt in de cursus Duurzame inzetbaarheid op het werk benaderd vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie. Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Algemeen

Inhoud

In de cursus Duurzame inzetbaarheid op het werk komen verschillende thema's aan de orde. Eerst wordt ingegaan op het begrip duurzame inzetbaarheid en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die maken dat duurzame inzetbaarheid urgent is. Daarna richten we ons specifiek op de oudere medewerker: wat zijn feiten en wat is fictie (stereotypen) over veroudering en inzetbaarheid? Er wordt aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van medewerkers, zowel buiten de werksetting (training) als op het werk (workplace learning). Er wordt ingegaan op theoretische modellen voor functie(her)ontwerp, waarbij het JD-R uitgebreid wordt besproken. Tenslotte komen mogelijke interventies aan bod. Door theorie en onderzoek centraal te stellen willen we bereiken dat studenten na afloop van de cursus vanuit een wetenschappelijke basis aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers kunnen bijdragen.

Leerdoelen
Aan het einde van deze cursus beschikt u over:
- kennis van en inzicht in het begrip duurzame inzetbaarheid en de centrale aspecten daarvan
- kennis van en inzicht in de feiten en fictie over oudere werknemers
- kennis van en inzicht in het leren van werknemers en de factoren die daaraan bijdragen
- kennis van en inzicht in theoretische modellen voor functieherontwerp
- het vermogen om DI interventies vanuit een theoretisch kader te beschouwen
- het vermogen om een onderzoeksmodel in het kader van DI te ontwikkelen om van daaruit over mogelijke interventies te adviseren.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP. Er zijn 60 punten toegekend voor de categorie A&O kennis en er zijn 15 punten toegekend voor de categorie A&O vaardigheden.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor studenten die zijn toegelaten tot de masteropleiding Psychology.
Deze cursus is ook toegankelijk voor afgestudeerde psychologen in het kader van registratie/herregistratie in de registers Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP en Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om uiterlijk maandag 30 oktober 2017 voor deze cursus aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 17 november 2017.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Activerend online onderwijs, online begeleiding en (virtuele) bijeenkomsten.

Docenten

Dhr. dr. J. van Ruysseveldt en prof. dr. K. van Dam.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Regulier schriftelijk tentamen bestaande uit open vragen (ov) en een opdracht.

Tentamentoelichting

Deze cursus wordt met ingang van het academisch jaar 2016 - 2017 met een regulier schriftelijk tentamen afgerond. De tentamendata in 2016 - 2017 zijn 31-01-2017 en 19-04-2017.

Tentamendata

Schriftelijk tentamen: 24-04-2018.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Meer informatie

Praktische informatie over duurzame inzetbaarheid kan worden verkregen op: www.duurzameinzetbaarheid.nl.

Cursusmateriaal

Deze cursus bestaat uit een digitaal werkboek en een reader met teksten.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.