Deze website gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor u nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen.
Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u informatie delen via social media.
Klik op 'Ik ga akkoord' om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op om uw voorkeuren voor cookies te wijzigen. Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie.
STG_BPS_MAPSY_head_large.jpg
Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk
Psychologie | 5 EC | Voor dit product gelden ingangseisen
Code PM0802
Prijsindicatie € 324
Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Algemeen

Inhoud

Een aanzienlijk deel van de mensen met GGZ-problematiek komt terecht in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. De cursus Klinische psychologie 3: de ambulante praktijk geeft u een kijkje in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar voornamelijk ambulante zorg wordt aangeboden: Welke problematiek kunt u in de praktijk tegenkomen en hoe verloopt de behandeling hiervan?

De ambulante geestelijke gezondheidszorg heeft haar eigen doelgroepen en maakt gebruik van specifieke therapeutische interventies. Als klinisch georiënteerd psycholoog is het van belang hiermee nader kennis te maken. In de bacheloropleiding van Psychologie hebt u dit al gedeeltelijk in theorie gedaan. In Klinische psychologie 3 ligt de nadruk vooral op de praktijk en op het verkrijgen van enkele relevante therapeutische vaardigheden.
In Klinische Psychologie 3 wordt aandacht besteed aan verschillende onderdelen van het behandelproces van angststoornissen, angstgerelateerde stoornissen en stemmingsstoornissen. Zo zult u onder andere probleemanalyses maken, voorlopige diagnoses stellen en behandelplannen opstellen. Bij de behandelingen ligt de nadruk op cognitieve (gedrags)therapie en interpersoonlijke psychotherapie. De keuze van deze onderwerpen is gebaseerd op een combinatie van het veel gebruikt worden in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de goede wetenschappelijke onderbouwing van deze behandeling(stechnieken).
In Klinische Psychologie 3 wordt dus de mogelijkheid geboden om u verder te verdiepen in de klinische praktijk. Klinische Psychologie 3 kan dienen als voorbereiding op een therapeutische praktijkstage waarin u onder supervisie het geleerde in de praktijk kunt brengen. Echter, Klinische Psychologie 3 heeft niet de pretentie u te scholen in het zelfstandig uitvoeren van psychotherapie of volledig geprotocolleerde behandelingen. Daarvoor is een postdoctorale opleiding tot psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog noodzakelijk.

Leerdoelen
Nadat u deze cursus hebt bestudeerd, wordt van u verwacht dat u:
- kennis hebt van de verschillende fasen in het behandelproces binnen de klinische psychologie;
- (enige) kennis hebt van de prevalentiecijfers van de meest voorkomende psychische stoornissen;
- de belangrijkste ethische richtlijnen en bevoegdheden van de psycholoog kent en de beroepscode van het NIP kunt toepassen;
- kennis hebt van de niveaus en fasen in het cognitief-gedragstherapeutisch proces;
- kennis hebt van gespreks- en anamnesevaardigheden en hierop kunt reflecteren;
- vaardigheid hebt om een anamneseverslag op te stellen;
- kennis hebt van enkele veelgebruikte diagnostische instrumenten in de klinische setting;
- vaardigheid hebt om dit diagnostisch instrumentarium (tests, vragenlijsten) te hanteren, te interpreteren en er conclusies uit te trekken wat betreft de diagnose;
- vaardigheid hebt om een (voorlopige) diagnose, functionele analyse en holistische theorie op te stellen op basis van anamnesegegevens;
- de kennis en vaardigheid hebt om analyses van uw medestudent(en) kritisch te beoordelen;
- de GGZ-richtlijnen kunt raadplegen voor het bepalen van een geschikte behandeling;
- vaardigheid hebt om op basis van een vastgestelde diagnose een (voorlopig) behandelplan op te stellen;
- kennis hebt van verschillende veelgebruikte psychotherapeutische technieken;
- kennis hebt van de rationale achter veelgebruikte behandeltechnieken zoals cognitieve (gedrags)therapie;
- enige vaardigheid hebt om verschillende van deze veelgebruikte psychotherapeutische technieken toe te passen, specifiek het uitdagen en herformuleren van disfunctionele cognities.

Aanmelden

Ingangseisen

Deze cursus is alleen voor masterstudenten psychologie.
U moet de bachelor of science in de psychologie hebben behaald, of een schakelprogramma afgerond hebben. Tevens dient u te beschikken over een toelatingsbewijs tot de masteropleiding Psychologie.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk voor studenten die formeel zijn toegelaten tot de masteropleiding.

Toelichting aanmelden

Deze cursus is reeds gestart. Neem contact op met uw studieadviseur indien u zich alsnog wilt aanmelden. Let wel: deelnemen aan de begeleidingsactiviteiten is niet meer mogelijk.

Begeleiding

Begeleidingsvorm

Deze cursus heeft een vast startmoment. Kijk in het Jaarrooster wanneer de cursus van start gaat en wanneer de begeleiding is ingeroosterd.

Er vinden twee (virtuele) begeleidingsbijeenkomsten plaats waarin de studiestof op een activerende manier wordt aangeboden.

Docenten

Mw. dr. E. Simon.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Tentamen

Tentamenvorm

Computergebaseerd individueel tentamen met meerkeuzevragen en een opdracht.

Tentamentoelichting

De opdracht bestaat uit drie delen.

Tentamendata

Computertentamen: volgens afspraak.
Opdracht: volgens afspraak.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Meer info

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit drie readers met wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken uit boeken die tot de tentamenstof behoren.

Digitale leeromgeving

Na inschrijven kunt u gebruik maken van de digitale leeromgeving. Hier kunt u met medestudenten en docent informatie uitwisselen en kunt u discussiëren over de leerstof.