Schakelprogramma Management

Schakelprogramma Management

 • Managementwetenschappen
 • Deeltijd
 • 15 EC
 • Nederlands
 • Academisch jaar 2021-2022
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • 65,89 per studiepunt (na korting € 32,95, zie tabblad Kosten)
Het schakelprogramma Management wil een brug te slaan tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Wanneer je het schakelprogramma hebt afrond heb je voldoende academische bagage om te starten met de master Management. Succesvolle afronding geeft rechtstreeks toegang tot deze master.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Het schakelprogramma is bedoeld voor studenten met een afgeronde hbo-vooropleiding die geen universitaire bachelor en/of universitaire master hebben afgerond.  
De door jou afgeronde hbo-opleiding (CROHO geregistreerd) hoeft niet inhoudelijk verwant te zijn aan de masteropleiding. Wel zul je de masteropleiding makkelijker kunnen volgen als je een verwante vooropleiding of werkervaring hebt met betrekking tot het inhoudsgebied van de beoogde master.

Competenties

Na het afronden van het schakelprogramma, de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek, ken je de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Dit maakt je een steviger gesprekspartner in bepaalde situaties en discussies. Je zult tijdens het schakelprogramma actief werken aan het ontwikkelen van een academische houding en de de kennis en competenties verwerven om zelfstandig academisch onderzoek te verrichten.

Diploma

 
Na afronding van het schakelprogramma ontvang je het certificaat van de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116). Het schakelprogramma wordt niet afgesloten met een diploma.
Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. Het schakelprogramma zelf levert geen titel op.

Management studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • starten vanaf 18 jaar of ouder, zonder toelatingseisen
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • je studie verkorten met vrijstellingen
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • internationaal erkende universitaire titel Bachelor of Science (BSc)
Het doel van het schakelprogramma is om je voor te bereiden op het zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en om je academische houding te versterken. Inhoudelijk komen daarbij de volgende thema’s aan bod: ontwerp van onderzoek, betrouwbaarheid en geldigheid; literatuuronderzoek, onderzoeksartikelen lezen en bundelen, kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, rapportage over en reflectie op onderzoeksresultaten.
 
Het schakelprogramma van de master Management bestaat uit de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0216).

Studieduur

Het schakelprogramma biedt een uitgekiende combinatie van zelfstudie en een vijftal verplichte bijeenkomsten gedurende ca 22 weken.

Begeleiding

Het schakelprogramma bestaat uit een viertal verplichte bijeenkomsten en één online bijeenkomst. De bijeenkomsten starten om 13.30 uur en eindigen rond 17.30 uur.
 
De bijeenkomsten worden afhankelijk van de aanmeldingen op verschillende plaatsen gehouden. Bij voldoende deelnemers zal het schakelprogramma doorgaans starten in het studiecentrum Utrecht, Amsterdam, Antwerpen/Leuven, Rotterdam, Eindhoven, Heerlen en Zwolle.

Aanmelden

Wanneer je wilt starten met het schakelprogramma dien je eerst formeel toelating aan te vragen door jezelf op deze pagina aan te melden voor het schakelprogramma.
Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van het schakelprogramma) toelating aan. Het afhandelen van een toelatingsverzoek kan vier tot acht weken duren. 
 
Nadat je formeel bent toegelaten bent tot het schakelprogramma en je in het bezit bent van de toelatingsbeschikking, kun je je aanmelden voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116).
Lees meer over het aanmelden voor cursussen.
 
Let op: een aanvraag voor toelating tot het schakelprogramma is dus geen cursusaanmelding voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0116).
 
Twijfel je of je in aanmerking komt voor het schakelprogramma? Neem dan eerst contact op met de studieadviseur. 

Starten

Het schakelprogramma start twee keer per jaar, in september (kwartiel 1) en februari (kwartiel 3).

Collegegeld

Toelating aanvragen tot het schakelprogramma is kosteloos.
 
Nadat je officieel bent toegelaten tot het schakelprogramma betaal je voor de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek (MB0216) een vergoeding ter hoogte van het wettelijke collegegeld. 
Meld je je aan zonder formele toelatingsbeschikking dan betaal je het instellingscollegegeld.  

Lees meer informatie over kosten, Levenlanglerenkrediet en fiscale aftrekbaarheid.

Contact

Voor meer informatie over de procedure en afhandeling van uw aanvraag toelating tot een schakelprogramma kun je telefonisch contact opnemen met Service en Informatie via 045 576 2888. 
Voor inhoudelijke vragen over de cursus Premaster: methoden en technieken van onderzoek kun je contact opnemen met de studieadviseur Rob Wijnands via info@ou.nl.

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Master of Science in Management geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van het evaluatiebureau Certiked VBI. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.